Participatietraject Gemeente Utrecht: Maliebaan

Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Utrecht gevraagd om drie plannen over de ontwikkeling van de Maliebaan samen te voegen tot één gezamenlijk plan. Om de raad een indruk te geven van wat speelt bij de buurtbewoners van de Maliebaan is er een ‘Uitdaging’ geplaatst op het discussieplatform van Argu. Een Uitdaging is een discussiemodel op Argu waarmee je mensen kunt oproepen om met oplossingsgerichte ideeën te komen. Aan de hand van de gestarte discussie, hebben er 570 buurtbewoners input geleverd, waardoor er een goede weerspiegeling is gegegeven van wat buurtbewoners vinden over de plannen van de Maliebaan.

Samengevat:

  • Er zijn drie ideeën geplaatst door de gemeente.
  • Er is 79 keer gereageerd op de voorgestelde ideeën.
  • 570 geregistreerde deelnemers die de ‘Uitdaging’ volgen
  • Buurtbewoners zijn uitgenodigd om het ontwerp samen met de raad uit te werken.

Wat was het doel van de gemeenteraad?

De gemeente van Utrecht was niet op zoek naar een bindende stemming, maar wilde graag weten wat leeft onder de buurtbewoners rondom de Maliebaan. Er waren drie voorgestelde ideeën vanuit de gemeenteraad opgelegd, om de Maliebaan te verbeteren. Op basis van alle informatie van participatietrajecten, inclusief de resultaten van het discussieplatform, en van de gemeente, was de gemeenteraad van plan om de meest aansluitende keuze te maken uit de voorgelegde drie plannen.

Waarom op Argu?

Om zoveel mogelijk burgers deel te laten nemen aan een participatietraject, is het discussieplatform van Argu een goed alternatief voor bijvoorbeeld een inspraakavond van de gemeente. Zo worden nieuwe groepen mensen bereikt, die door middel van beargumenteerde meningen hun visie geven op zaken die spelen binnen hun leefomgeving. Door drie ideeën te plaatsen op een discussieforum, konden Utrechters hun ideeën, argumenten en meningen delen over de nieuwe inrichting van de Maliebaan.

Bekijk hier de discussies van de uitdaging over de herinrichting van de Maliebaan.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Michiel van den Ingh via michiel@argu.co