Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Betrek mensen bij het nemen van beslissingen

Verzamel goede ideeën

Laat mensen van binnen of van buiten uw organisatie meedenken over uitdagingen.

 • Crowdsource innovatie

  Deel een uitdaging en geef uw doelgroep de kans om (anoniem of niet) concrete ideeën in te dienen.

 • Uitnodigen

  Importeer een lijst e-mailadressen, deel een link of plaats een QR code op het prikbord om eenvoudig mensen uit te nodigen.

 • Prijsvragen

  Haal nog meer en betere ideeën op door een beloning uit te keren.

Hoe lossen we probleem X op?

Beargumenteerd besluiten

Bespreek de voor- en nadelen van ingebrachte ideeën en krijg inzicht in draagvlak. Neem digitaal uw besluit, zodat iedereen weet wat er besloten is.

 • Argumenten

  Voer overzichtelijke en inhoudelijke discussies op het niveau van argumenten voor of tegen een idee.

 • Stemmen

  Krijg inzicht in het draagvlak van ideeën.

 • Transparant beslissen

  Alle betrokkenen krijgen te zien wat er door wie, waarom besloten is.

Idee

Aangenomen

Werkwijze

Om onze technologie optimaal in te kunnen zetten, bieden we desgeswenst professioneel advies. Een dergelijk traject ziet er als volgt uit:

Stap 1: Orienterend gesprek

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om mee te denken over het inspraaktraject. We bespreken het vraagstuk en stellen de doelen van de participatie vast.

Stap 2: Discussies opzetten

Zodra de doelstellingen helder zijn, werkt het team van Argu samen met u een discussie uit die wordt voorgelegd aan uw doelgroep.

Stap 3: Mensen bereiken

Samen met u voeren we een communicatietraject uit om uw doelgroep te bereiken. Een dergelijk traject bestaat doorgaans uit het inzetten van zowel online als offline kanalen.

Stap 4: Besluit en rapportage

Na de discussie kan het besluit digitaal worden genomen, zodat alle betrokkenen daarvan op de hoogte gesteld worden. Wij stellen een rapportage op waarin we statistieken aanleveren en suggesties geven voor vervolgtrajecten.

Vragen

Wat kost het gebruik van Argu?

Dit hangt af van het type organisatie, de grootte van uw doelgroep en de mate waarin u zou willen dat wij advies leveren. Neem contact op voor meer informatie.

Hoe zit het met moderatie?

Op verzoek kijken wij mee met de discussie en modereren wij deze. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de ingebouwde moderatie tools zelf te gebruiken.

Hoe werkt stemmen op Argu?

U kunt er voor kiezen dat iedere bezoeker met een bevestigd e-mailadres kan stemmen. Als u strengere controle op stemmen wilt, kunt u er voor kiezen om bijvoorbeeld specifieke e-mailadressen uit te nodigen of om zelf stemcodes te verstrekken aan uw doelgroep.

Ik heb een andere vraag

Stuur een mail naar info@argu.co of bel naar 0653962242.