Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Beslis samen beter

Betrokken bij de gehele beleidscyclus

Identificeren
Co-creëeren
Beslissen

Ontdek belangrijke problemen

Stel vragen om te leren welke problemen mensen ervaren. Zet belangrijke problemen om in uitdagingen.

Verzamel goede ideeën

Leg de uitdagingen voor aan je doelgroep. Zo voelen zij zich betrokken, en zo kan jij goed geïnformeerd beslissen.

Beslis beter

Houdt de discussie overzichtelijk en inhoudelijk met argumenten. Laat mensen stemmen en neem een goed onderbouwd besluit.

Identificeren
 • Op maat gemaakte enquêtes

  We maken vragenlijsten in de huisstijl van jouw organisatie.

 • Persoonlijke begeleiding

  Onze experts denken van begin tot eind met je mee voor het beste resultaat.

 • Van probleem naar uitdaging

  Ga van gesloten vragen naar co-creatie.

Hoe tevreden bent u met X?

Co-creëeren
 • Verzamel ideeën

  Benut de creativiteit van je doelgroep.

 • Laagdrempelig

  Meedoen kan anoniem en zonder ingewikkeld registratieproces.

 • Oplossingsgerichte discussies

  Onze discussiestructuur is ontworpen om van vragen toe te werken naar uitvoerbare oplossingen.

Hoe lossen we probleem Y op?

Beslissen
 • Argumenten

  Krijg per idee een helder overzicht van de belangrijkste voor- en tegenargumenten.

 • Stemmen

  Deelnemers kunnen stemmen op ideeën en argumenten.

 • Transparant beslissen

  Na een besluit ontvangen alle betrokkenen automatisch een melding.

Idee

Aangenomen

Voorbeelden e-participatie

Van draagvlakmeting tot ideegeneratie: Argu is flexibel inzetbaar voor diverse vormen van online inspraak en interactieve beleidsvorming.

Welk goed doel of initiatief verdient volgens jou €2.500,-?

Budget verdelen

De gemeente Hollands Kroon gaf inwoners de kans om zelf te bepalen waar het projectbudget naartoe ging.

3538 stemmen geplaatst

393 reacties en argumenten

Denk mee over de nieuwe Maliebaan!

Opties afwegen

In de gemeente Utrecht mochten inwoners meestemmen over de herinrichting van een belangrijk kruispunt.

797 stemmen geplaatst

172 reacties en argumenten

Wat is uw mening over de mogelijke komst van een Van der Valkhotel in Heerenveen?

Draagvlak meten

De gemeente Heerenveen liet inwoners online meestemmen en argumenten uitwisselen over de eventuele komst van een Hotel. Zo werd Argu ingezet als alternatief voor een referendum.

180 stemmen geplaatst

142 reacties en argumenten

Denkt u met ons mee hoe we onze woningen energiezuiniger kunnen maken?

Co-creatie van beleid

Woningcorporatie Rochdale deelde hun eigen voorstellen over duurzaamheidsbeleid en liet hun bewoners stemmen, reageren en eigen ideeën indienen.

193 stemmen geplaatst

100 reacties en argumenten

Een paar van onze klanten

We hebben onder andere ervaring met vele gemeenten, semi-overheden, verenigingen en bedrijven.

Functionaliteiten

Wij hosten Argu en blijven het ontwikkelen, zodat je altijd over de nieuwste mogelijkheden beschikt.

E-voting

Eenvoudig te gebruiken stemsysteem met krachtige validatie opties.

Uitnodigen

Importeer e-mailadressen of deel een geheime link.

Opinies

Krijg inzicht in de redenen waarom mensen ergens voor of tegen zijn.

Rapportage

Ontvang uitgebreide statistische rapportage van de resultaten en de bereikte doelgroep.

Kaarten

Krijg te zien waar discussies plaats vinden.

Meldingen

Blijf via e-mail op de hoogte van de laatste discussies.

Beheer

Stel in wie mogen stemmen en wie wat mag bekijken, maken of bewerken.

Bijlagen

Reacties kunnen worden aangevuld met plaatjes, filmpjes en documenten.

Deadlines

Creëer urgentie door discussies automatisch te laten sluiten.

Data Export & API

Blijf eigenaar van de data. Exporteer als Excel, JSON, Linked Open Data of gebruik onze API.

Eigen huisstijl

Wijzig de vormgeving van Argu om bij uw huisstijl te passen.

Blogging

Plaats nieuwsberichten, blogs of artikelen.

* Binnenkort

Open Raadsinformatie

Documenten uit jouw vergadersysteem worden doorzoekbaar en interactief.

* Binnenkort

Blockchain voting

Sla stemmen volledig transparant, anoniem en gedecentraliseerd op.

* Binnenkort

Single-sign-on

Gebruik jouw bestaande inlogsysteem, waaronder SAML of OAUTH.

Werkwijze

Wij hebben veel ervaring opgedaan over hoe mensen effectief zijn te betrekken met online tools en wij helpen u daarom graag. Een dergelijk traject ziet er als volgt uit:

 1. Oriënterend gesprek

  We denken mee over uw vraagstuk en kijken of Argu een geschikt middel is.

 2. Discussies opzetten

  Wij komen graag bij u langs om mee te denken. We bespreken het vraagstuk en stellen de doelen van het participatietraject vast. Samen kiezen we de best passende aanpak.

 3. Mensen bereiken

  Samen met u voeren we het communicatieplan uit om uw doelgroep te bereiken. Een dergelijk traject bestaat doorgaans uit het inzetten van zowel online als offline kanalen.

 4. Moderatie

  Tijdens de discussie houden wij de inbreng in de gaten. Als het nodig is grijpen we met uw toestemming in.

 5. Rapportage & terugkoppeling

  Na het sluiten van de discussie kan er eenvoudig worden teruggekoppeld, zodat alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van een eventuele uitkomst. Wij stellen een rapportage op waarin we statistieken aanleveren en suggesties geven voor vervolgtrajecten.

Vragen

Wat kost het gebruik van Argu?

Dit hangt af van het type organisatie, de grootte van uw doelgroep en de mate waarin u zou willen dat wij advies leveren. Neem contact op voor meer informatie.

Hoe zit het met moderatie?

Op verzoek kijken wij mee met de discussie en modereren wij deze. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de ingebouwde moderatie tools zelf te gebruiken.

Hoe werkt stemmen op Argu?

U kunt ervoor kiezen dat iedere bezoeker met een bevestigd e-mailadres kan stemmen. Als u strengere controle op stemmen wilt, kunt u er voor kiezen om bijvoorbeeld specifieke e-mailadressen uit te nodigen of om zelf stemcodes te verstrekken aan uw doelgroep.

In hoeverre is Argu Open Source?

Hoewel we op onze Github (nog) niet alle broncode hebben staan, is al onze code voor iedereen die dat vraagt in te zien. De data op Argu is (waar mogelijk) Open Data, zodat het eenvoudig te herbruiken is via onze API.

Ik heb een andere vraag.

Stuur een mail naar info@argu.co of bel 0653962242.