Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Denk mee over de nieuwe Maliebaan!

Uitdaging
3
Gesloten

De gemeente denkt na over de aanpak van de Maliebaan en de kruising Maliebaan - Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. Wij leggen drie plannen voor om de Maliebaan te verbeteren. Eind 2017 beslist de gemeenteraad welk plan we verder gaan uitwerken. De drie plannen zijn het resultaat van een uitgebreid participatie traject. Eén van de voorstellen, de Maliebaan Promenade, is een initiatief van bewoners uit de buurt. (Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad gevraagd om vier plannen. In overleg tussen gemeente en initiatiefgroep zijn twee plannen: Maliebaan Promenade en Maliebaan Promenade-Light samengevoegd tot één gezamenlijk plan). We willen de gemeenteraad ook informeren over wat er in de stad leeft over deze plannen voor de Maliebaan. Daarom zijn we benieuwd naar uw reactie: welk plan spreekt u het meeste aan en welke bijdrage heeft u aan de discussie hierover?

Het gaat hier niet om een bindende stemming, maar om de raad een indruk te geven van wat leeft over de Maliebaan.

Op basis van alle informatie uit de participatie, inclusief deze digitale peiling, en van de gemeente, gaat de gemeenteraad een keuze maken uit de drie plannen. De tekeningen en de beschrijvingen geven een indruk van de ontwerp ideeën, het is nog geen definitief uitgewerkt ontwerp.

Waarom pakken we de Maliebaan aan?

 • alternatieve (Heren)route voor fietsers verbeteren: spreiding van fietsverkeer van Centrum naar Uithof
 • verbeteren van de kruising van de Maliebaan en de burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat
 • openbare ruimte voor de voetgangers verbeteren; kwaliteit van het verblijf verbeteren (historische) groen- en boomstructuur verbeteren en herstellen
 • autoverkeer: vooral bestemmings verkeer, minder doorgaand verkeer

Geef uw mening!

De gemeente onderzoekt de volgende drie plannen voor de Maliebaan en de kruising met de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat.

Discussieer mee over de toekomst van de Maliebaan aan en geef uw voorkeur aan! (De discussie gaat tussen de bewoners onderling).

Tijdlijn

Maliebaan Update

Het Utrechtse college van B&W stelt voor om een groene wandel- en fietspromenade te maken op de middenbaan van de hele Maliebaan. Op de ventwegen nemen we maatregelen om de snelheid te remmen. De ventwegen blijven eenrichtingsverkeer en de maximumsnelheid blijft 30 km/u. Het college heeft dit plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Die bespreekt het voorstel binnenkort. Als de Raad akkoord gaat, worden de plannen in overleg met de buurt uitgewerkt tot een ontwerp. Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/maliebaan

Ideeën

Maliebaan promenade, afsluiting zuidelijke Maliebaan

Een initiatiefgroep heeft een plan gemaakt voor de Maliebaan Promenade. De gemeente heeft uitgebreid overleg gevoerd met deze groep bewoners. Conclusie van de gesprekken is dat de volledige promenade op dit moment nog niet haalbaar is. Gemeente en initiatiefgroep van de bewoners hebben een gezamenlijke variant ontwikkeld die nu wel haalbaar is, maar waarbij een volledige uitvoering in een latere fase wel mogelijk blijft.

Kenmerken

 • De zuidelijke hoofdrijbaan wordt een (wandel) promenade. Zo was de Maliebaan bij aanleg ook bedoeld.
 • De zuidelijke parallelwegen worden doodlopend voor autoverkeer. Ze worden onderdeel van de Herenroute (fietsroute). Er is geen toename van het autoverkeer ten opzichte van de huidige situatie.
 • Voor fietsers wordt het eenvoudiger om de Herenroute te volgen.
 • Makkelijker oversteken voor voetgangers.
 • Het kruispunt wordt eenvoudiger en wat kleiner ingericht. Het heeft geen verkeerslichten.
 • De noordelijke Maliebaan blijft nu ongewijzigd. Later kan onderzocht worden of deze ook bij de promenade betrokken kan worden.
Sylvester van Maurik

Dit gaat juist verkeersopstoppingen veroorzaken.

30 reacties

De nulvariant: huidige situatie behouden

Dit is de huidige situatie, met verkeerslichten. We passen de situatie in het verkeer niet aan.

Kenmerken

 • Lange rijen fietsers voor rood licht.
 • Makkelijke afslaan naar Herenroute niet mogelijk.
 • Matige oversteekbaarheid voor voetgangers.
 • De installatie van verkeerslichten kan niet meer verbeterd worden.
Community

Dit prachtige stukje Utrecht blijft hiermee het domein van auto's en biedt niet een unieke kwaliteit voor bewoners en voorbijgangers die het kan bieden.

24 reacties

De Ovonde

De kruising met de verkeerslichten wordt vervangen door een ovale rotonde: de ovonde. Op basis van verkeersmodellen is berekend dat het verkeer op de ovonde voldoende kan doorstromen zonder verkeerslichten. (De ovonde kan zowel uitgevoerd worden met de afsluiting van de zuidelijke hoofdrijbaan (zie hieronder), als met het open houden van de bestaande zuidelijke hoofdrijbaan).

Kenmerken

 • Geen verkeerslichten.
 • Voor fietsers wordt het eenvoudiger om de Herenroute te volgen.
 • Makkelijker oversteken voor voetgangers.
 • Op het groene middeneiland komen nieuwe bomen in de structuur van de Maliebaan. Er ontstaat een groene verbinding tussen de twee delen van de Maliebaan.
Jurrian Tromp

Moeilijker oversteken voor fietsers omdat auto's op vier punten afslaan

25 reacties