KvK lost data dilemma’s op met Argu

De Kamer van Koophandel (Kvk) heeft een platform ingericht voor ondernemers om relevante dilemma’s bespreekbaar te maken. Zo wordt door de Kamer van Koophandel verzamelde data gebruikt om dilemma’s bespreekbaar te maken. Ondernemers konden op de verschillende dilemma’s reageren en zelf ideeën delen om vervolgens tot een passende oplossing te komen.

Samengevat:

  • Drie verschillende dilemma’s besproken
  • 24 ideeën ingediend
  • 146 geregistreerde gebruikers
  • 1.293 mensen hebben de pagina van het eerste dilemma bezocht
  • Respondenten zijn uitgenodigd om deel te nemen aan DataSummit

Wat wilde de KvK bereiken?

De Kamer van Koophandel had aan de hand van bestudeerde data onderzocht hoe ondernemers de openbaarheid van hun gegevens -zoals telefoonnummer in het Handelsregister ervaren. 63% van de ondernemers vindt het telefoonnummer een belangrijk openbaar gegeven in het Handelsregister. Tegelijkertijd heeft 40% van de ondernemers hierdoor last van ongewenste telemarketing. Dit terwijl er al een bel-me-niet register is en er in de meeste gevallen al toestemming nodig is voor direct marketingactiviteiten.

Aan de hand van deze gegevens wilde de KvK een goede oplossing vinden om te zorgen dat het telefoonnummer een bruikbaar gegeven blijft zonder dat ondernemers hier hinder van krijgen. Om dit te toetsen is door de KvK een platform gebruikt om ideeën te verzamelen en daarnaast te toetsen wat ondernemers van het betreffende dilemma vinden.

Resultaten

Van de drie geplaatste dilemma’s had het eerste dilemma de meeste ideeën verzameld (19) en het grootste aantal actieve volgers (128). Er is per idee beschreven wat de voor- en nadelen zijn van het idee, waar daarnaast ook actief door andere gebruikers actief op is gereageerd. Door de vele actief betrokken ondernemers, kan er worden gesproken van een geslaagd traject. De Kvk kan met het duidelijke overzicht van de voor- en nadelen bepalen welk idee het meest passend is bij het data dilemma.

Op 14 maart 2019 heeft de KvK een bijeenkomst georganiseerd voor het bedrijfsleven en de publieke sector over verantwoord gebruik van (ondernemers) data. Tijdens deze ‘Data Summit’ zijn de ideeën van het data dilemma meegenomen in de presentaties en is er nog verder over het onderwerp gediscussieerd, waarna een passende oplossing is bedacht voor het data dilemma.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Michiel van den Ingh via michiel@argu.co