Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Dilemma #1 - Ik wil andere ondernemers kunnen benaderen... maar dan doen andere ondernemers dat bij mij ook

Uitdaging
19
Gesloten

KVK heeft onderzocht hoe ondernemers de openbaarheid van hun gegevens -zoals hun telefoonnummer- in het Handelsregister ervaren. 63% van de ondernemers vindt het telefoonnummer een belangrijk openbaar gegeven in het Handelsregister. Tegelijkertijd heeft 40% van de ondernemers hierdoor last van ongewenste telemarketing. Dit terwijl er al een bel-me-niet register is en er in de meeste gevallen al toestemming nodig is voor direct marketingactiviteiten.

Denk mee: wat is volgens jou een goede oplossing om te zorgen dat het telefoonnummer een bruikbaar gegeven blijft zonder dat ondernemers hier hinder van ondervinden?

Tijdlijn

Praat mee over data op 14 maart

Wij willen iedereen bedanken die op dit platform een bijdrage heeft geleverd. En de dialoog is nog niet voorbij. 

Op 14 maart organiseert KVK de Data Summit in TivoliVredenburg, in Utrecht. Een bijeenkomst voor het bedrijfsleven en de publieke sector over verantwoord gebruik van (ondernemers)data.

Praat jij mee?

Dilemma’s rondom datagebruik staan op deze dag centraal. Weegt het afschermen van gegevens zwaarder dan weten met wie je zaken doet? Wat is de verhouding tussen privacy en gebruiksgemak? Wat moet bij wet worden geregeld en wat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal? Op de KVK Data Summit gaan we in dialoog over de toekomst van het gebruik van (ondernemers)data in het nieuwe privacy tijdperk.

Aanmelden kan hier: https://www.kvk.nl/evenementen/473079/

Ideeën

KVK host een bel-me-niet register voor ondernemers

Het bestaande bel-me-niet-register werkt (helaas) niet voor mensen met een KVK nummer. Als ondernemer wordt ik daarom soms meermaals per week gebeld door energieleveranciers en andere bedrijven waar ik niet per se iets aan heb.

Ik zou willen voorstellen dat KVK zelf een paar functionaliteiten toevoegt aan haar website. Via het KVK bel-me-niet, kunnen ondernemers dan aangeven dat ze niet gebeld willen worden met bepaalde soorten aanbiedingen. Ze hebben daar zelf controle over. Het liefst is dit juridisch bindend, maar als dat (nog) niet kan, zou het alsnog kunnen helpen om grote callcenters meer informatie te geven over wie ze kunnen overslaan.

Ik denk dat KVK de uitgelezen partij is om dit te doen, doordat ze autoriteit uitstraalt, bekend is, en al gebruikt wordt door alle ondernemers (inclusief de telemarketeers).

Gebruiker 20781

idd kvk straalt autoriteit uit.

9 reacties

Geen data in bulk beschikbaar stellen zonder toestemming ondernemer.

Data in databestanden pas beschikbaar stellen aan de kopende partij nadat een ondernemer vooraf goedkeuring heeft gegevens of 'opt-in' goedkeuring, waarbij de datapartij zich kenbaar moet maken en het doel van de data moet toelichten. Het kvk portaal kan worden gebruikt om een overzicht van de data (precies en per veld) die wordt ingekocht weer te geven en waar je dus je opt-in instellingen kan aangeven. Een email waarschuwing met deeplink die je naar de opt-in pagina brengt zou het process kunnen versnellen. De data-vrager krijgt zo binnen 'zegge' een week de data wat is bevraagd. Overigens geld dit niet voor het eenmalig opvragen van kvk uittreksels van andere bedrijven, omdat dit een kernfunctie is van het register. Het gaan hierom specifiek om bulkaanvragen.

Gebruiker 21106

het zijn met name energieleveranciers en soortgelijke partijen die je te pas en te onpas lastig vallen en benaderen met verkregen info van de KvK. Daar heb ik geen behoefte aan. Ook geldt hier de AVG

8 reacties

De ondernemer kan zelf inschrijven op een "bel me wel register".

Standaard dus geen verstrekking van de gegevens, tenzij de ondernemer hiervoor via het bel me wel register toestemming heeft gegeven.

Gebruiker 21136

Net als met donorregistratie

4 reacties

Uitgangspunt 'Nee, tenzij': vermelding en handel in telefoonnummers en adressen alleen na toestemming.

Er is geen 'data-dilemma.' Bedrijfs- en privé-gegevens (bij zzp-ers) zijn geen eigendom en koopwaar van KvK. Het zijn persoonsgegevens, waarbij openbaring soms ernstige risico's oplevert (zeker voor huisadressen van zzp-ers, denk aan onderzoeksjournalisten), helemaal in combinatie met gedwongen openbaring van BSN-nummers door belastingdienst in BTW-nummers een eenpitters.

Kortom, de KvK moet zich meer rekenschap geven dat alleen het holle woord 'dilemma' te gebruiken. Dat klinkt ethisch overwogen, maar laat de afweging buiten beeld: de KvK wil geld verdienen met data waarvan ze niet de eigenaar is. Als je daar netjes mee wilt omgaan, maak je een systeem waarin die eigendomsverhouding tot uitdrukking komt. De keuze op te openbaren is niet aan KvK, tenzij de eigenaar daar zelf toestemming voor geeft.

Dus twee keer 'Nee, tenzij': publieke vermelding en handel in telefoonnummers en adressen alleen na expliciete toestemming.

Ik hoop dat de KvK met een beredeneerde strategie en morele rechtvaardiging komt waarin ze haar rol, verantwoordelijkheden tav geregistreerden en ethische uitgangspunten tegen het licht houdt. Dit is geen marketing-exercitie.

Ronald Kok

Kvk staat voor rechtszekerheid en als onderdeel van economische zaken voor stimulering van de economie. De kvk mag van mij daarin de grens / balans zoeken.

Reageer

Bedrijfsgegevens zijn per wet openbaar maar moeten moeilijker toegankelijk gemaakt worden

Telefoongegevens kunnen op aangeven van de ondernemer alleen opgevraagd worden na persoonlijk contact met het callcentrum van de KvK. Deze checkt de intentie (waarom nummer nodig) en vervolgens het bel-me-niet register e.d. en geeft dan het telefoonnummer of juist niet. De gegevens zijn nog steeds opvraagbaar maar alleen aan personen en instanties die daar recht op hebben. Hetzelfde geldt voor de adresgegevens van ZZP-ers, vaak privéadressen. Die zijn alleen opvraagbaar (op aangeven van de ondernemer) na contact met het callcentrum van de KvK. Je zou kunnen denken: de KvK krijgt het druk maar ik vermoed dat de drempel die hier opgeworpen wordt waarschijnlijk al voldoende is om veel potentiële misbruikers af te schrikken. Ik hoop dat hiermee of afgeleide of andere ideeën zullen leiden tot een betere situatie. Groet, Gerard Groenewegen MSc MBA Zelfstandig Management Consultant

Mike Ligtenberg

Eens, de nieuwe AVG wet is juist om persoonlijke gegevens te beveiligen. Dat er een register is daar heb ik begrip voor. Een controle moet tenslotte mogelijk zijn. En bij problemen ook contactgegevens. Maar voor veel...

2 reacties

Kunnen kiezen welk type aanbieders mij mogen bellen

Ik moet via mijn kvk-profiel kunnen instellen welk soort aanbieders mij mogen bellen. Zo kan kan ik energiemaatschappijen, verzekeraars en internetproviders bijvoorbeeld uitsluiten.

Een combinatie van maatregelen: huidige probleem oplossen, beschermen tegen misbruik & bel-me-niet register.

Ga naar energie collectief in 010 en zorg dat ze stoppen met ZZP'ers lastig vallen. Daarna gegevens van ZZP'ers alleen nog na betaling en ingrijpen bij melding van misbruik. Zorg voor een bel me niet register voor bedrijven / zorg dat bestaande bel me niet ook geldt voor ondernemers.

Een wetswijziging in de handelsregisterwet

De gegevens zijn nu na betaling op te vragen in het handelsregister en worden misbruikt voor commerciële doeleinden, hieraan zou een publieke instelling zoals de KvK geen medewerking moeten verlenen zodat de privacy van de belanghebbenden gewaarborgd wordt.

Gegevens zoals een prive telefoonnummer en lostaand het btw nummer van een natuurlijke rechtspersoon niet meer afleiden van het bsn nummer.

De een wijziging in de handelsregisterwet en de wet AVG aanpassen en beide toepassen op de gegevens in het handelsregister van natuurlijke rechtspersonen (eenmanszaken, vof’s) en op privé gegevens van rechtspersonen van bijvoorbeeld B.V.’s

Rechtszeker doorverbinden zonder prijsgave van het nummer

De intentie van de KvK wet is om rechtszekerheid te bieden aan ondernemers wanneer ze met elkaar te maken hebben. Zie Wikipedia.

Voor een telefoonnummer wil je soms héél zeker weten dat diegene zegt wie hij is aan de andere kant van de lijn. Dat is het enige legitieme doel van het KvK register mbt telefoonnummers.

Laat de KvK ons dan doorverbinden, voor een klein bedrag dat misbruik op schaal voorkomt, en zonder het nummer prijs te geven. Aan de telefoon kunnen verdere gegevens dan wél of niet in vertrouwen worden uitgewisseld, bijvoorbeeld telefoonnummers.

Op deze simpele manier wordt de wet ingevuld en onze belangen worden geborgd zonder dat onze gegevens onbedoelde economische waarde krijgen voor andere partijen vanwege de intussen ontstane goedkope ICT middelen.