Online huurdersparticipatie bij Thuisvester

In september 2018 vroeg woningcorporatie Thuisvester haar huurders om initiatieven te bedenken in de wijk. In plaats van dit via de traditionele communicatiemiddelen (bijvoorbeeld krant, folders) te doen, is er gekozen voor online participatie, om zo een bredere groep te betrekken en het besluitvormingsproces transparant te maken. De corporatie stelde namelijk een budget beschikbaar voor ondersteuning van initiatieven in de wijk.

Via een oproep in de maandelijkse digitale nieuwsbrief en via de website, facebook en twitter, van Thuisvester werden huurders gevraagd om mee te denken over initiatieven in de wijk. Er werd een pakkende titel gekozen: "Hoe zou u €1.000 besteden?"

Voorwaarden

Thuisvester stelde een paar voorwaarden. Zo moest het initiatief zoveel mogelijk nut hebben voor huidige, en het liefst ook toekomstige bewoners. Ook was het belangrijk dat minimaal 20 mensen stemden op een initiatief. Naast het waarborgen van een democratisch proces had dit nog een ander voordeel: mensen met initiatieven werden zo aangespoord om buurtbewoners aan te spreken om op hun idee te stemmen, waardoor er meer interactie ontstond.

Resultaten

Op het online platform hebben 242 huurders deelgenomen. Samen plaatsten zij 46 ideeën. Na een maand sloot de discussie en plaatste Thuisvester een update, die automatisch wordt verzonden aan alle deelnemers. Er werd gekozen voor een financiële bijdrage voor het Halloweenfeest en hulp bij contact leggen met de gemeente voor het creëren van een openbare fitnessplek in Oosterhout.

Hoe werkt het?

Op Argu kun je discussies starten aan de hand van een Uitdaging of een Idee. Een Uitdaging is een vraagstuk waarin achtergrondinformatie en voorwaarden worden gegeven. Vervolgens roep je mensen op om met goede ideeën te komen. Daar kunnen mensen op stemmen en reageren. Zo zie je duidelijk wat het probleem is en wat de mogelijk oplossingen daarvoor zijn. Die staan gesorteerd op draagvlak en per idee zijn de belangrijkste argumenten voor en tegen zichtbaar. Zo kun je als organisatie betere beslissingen nemen, op een transparante en democratische manier.

Vervolg

Thuisvester heeft de winnaar van de VVV-bon bekendgemaakt en contact opgenomen met de indieners van de initiatieven. Aan het Halloweenfeest is een financiële bijdrage toegekend. Het online traject is nu gesloten maar blijft zichtbaar op de website. Zo kan iedereen teruglezen hoe het besluit tot stand is gekomen. Na een half jaar wordt dit traject herhaald.

Wil je ook ontdekken hoe online huurdersparticipatie werkt en hoe je een representatievere groep huurders kunt betrekken bij het verbeteren van beleid? Neem dan contact op!