Case: Burgerparticipatie in Hollands Kroon

In de periode 2017 - 2018 hebben een paar duizend inwoners in Hollands Kroon een Argu account aangemaakt en hun stem uitgebracht op verschillende beleidsvoorstellen. Met 8.200 geregistreerde gebruikers heeft de gemeente een aanzienlijke percentage van de inwoners betrokken bij besluitvorming.

Locatie Asielzoekerscentrum

Één van die projecten in Hollands Kroon was het kiezen van een locatie voor een AZC. In een zo vroeg mogelijk stadium wou de gemeente inwoners betrekken bij de mogelijke komst van een AZC. Mocht het AZC er komen, zou in ieder geval de locatie ervan duidelijk moeten zijn. De gemeente gaf zeven mogelijke locaties aan op Argu, waar mensen op konden stemmen. Door het uitwisselen van argumenten werd duidelijk waarom sommige locaties beter geschikt waren dan anderen. Nadat bijna 3.500 mensen hadden gereageerd op de discussie, nam de gemeenteraad een besluit.

Van tevoren verwachtte men dat er veel negatieve reacties zouden komen van tegenstanders. In de discussie zie je ook dat veel mensen tegen zijn. Doordat in de Argu structuur argumenten ook worden gesorteerd op relevantie, geef je de “schreeuwers” wel de ruimte om hun verhaal te doen, maar is het aan de rest van de mensen om daar waarde aan toe te kennen. Er wordt niet gecensureerd maar de meest relevante informatie komt vanzelf naar boven.

Succesfactoren

In het afgelopen jaar heeft Hollands Kroon er voor gezorgd dat bijna 8.000 mensen een account hebben aangemaakt en hun stem hebben uitgebracht op verschillende onderwerpen. Één van de belangrijkste succesfactoren was dat over de grote discussies daadwerkelijk formele besluiten zijn genomen door het college en de gemeenteraad. Dat heeft mensen aan het einde van een discussie het gevoel gegeven dat er daadwerkelijk iets is gedaan met hun input. Die mensen zijn voor een volgende discussie weer eenvoudig te raadplegen.

Het goed uitwerken van een vraag of stelling kost wat tijd maar levert goede resultaten op. Ook vergt het lef van bestuurders om zware thema’s als een locatie voor een AZC te bespreken met duizenden inwoners. Ten slotte heeft Hollands Kroon veel aandacht besteed aan online promotie via hun eigen Facebookpagina. Ze hebben daar echter geen advertentiebudget aan uitgegeven. Het webcare team heeft de instructie gekregen om de mensen die op Facebook reageerden op de stellingen door te verwijzen naar het forum.

De drie belangrijkste stappen om grote groepen mensen te betrekken bij besluitvorming zijn:

  • Zorg van tevoren dat je een besluit gaat nemen;
  • Kies een onderwerp dat emotie oproept;
  • Werk een communicatieplan uit.

Heeft u vragen over dit project of over Argu?

e: michiel@argu.co t: 06–53962242