Case: draagvlakmeting in Heerenveen

De gemeente Heerenveen heeft in april ’17 een draagvlakmeting gedaan over de mogelijke komst van een Van der Valkhotel. Vooral onder de lokale ondernemers kwamen op voorhand veel klachten binnen. Daarom vond de gemeenteraad het belangrijk om wat breder te onderzoeken hoeveel draagvlak er voor de komst van een hotel was.

Naast de fysieke bijeenkomsten, waar inwoners in gesprek konden gaan met de gemeente is een Argu discussie opgezet, zodat mensen ook vanuit huis en onderweg op hun smartphone konden participeren. 180 Mensen hebben hun stem uitgebracht op de stelling.

De weg naar succes

Een jaar eerder deed gemeente Heerenveen al een proef met Argu. Vanuit een project om asielzoekers te helpen integreren werden een aantal discussies opgezet. Op sommige vragen werden leuke ideeën ingediend. Dat heeft enigszins bijgedragen aan het project. Maar de grote massa werd destijds nog niet bereikt.

Een belangrijk inzicht achteraf was dat het promoten van discussies goed werkt door middel van Facebook Advertenties. Bij de hoteldiscussie heeft Argu geholpen om een advertentie in te stellen en te managen. Voor net iets meer dan honderd euro zijn 6.500 inwoners bereikt, waarvan 180 uiteindelijk hebben geparticipeerd.

De volgende stap

Momenteel ligt de rapportage van de fysieke gesprekken, de reacties op social media en de inspraak op het Argu forum bij de gemeenteraad. In juli ’17 nemen zij een besluit over de kwestie. Het besluit wordt o.a. via Argu bekendgemaakt. De 180 deelnemers krijgen een melding van Argu met het besluit. Zo is het besluitvormingsproces transparant en overzichtelijk gemaakt voor de betrokkenen.

Heeft u vragen over dit project of over Argu?

e: michiel@argu.co t: 06–53962242