Case: participatie bij de herinrichting Kerkplein Hoorn

De gemeente Hoorn heeft in de afgelopen maanden inwoners betrokken bij het herinrichten van het Kerkplein.

40 ideeën

In een paar weken tijd hebben 166 mensen online meegedacht door ideeën te plaatsen of te reageren op die van anderen. Daarnaast heeft de gemeente ook offline, tijdens gesprekken in de stad, ideeën opgehaald om van het Kerkplein een aantrekkelijk plein te maken.

En nu?

De projectleider van de Kerkplein discussie heeft bedacht dat er korte termijn en lange termijn veranderingen kunnen plaatsvinden. In april ’17 begon een proefperiode, waarin de gemakkelijk uit te voeren ideeën zijn meegenomen. De lange termijn ideeën worden later opnieuw ter discussie gesteld.

Definitief plan voor het Kerkplein

Na de zomer evalueert de gemeente de activiteiten op het Kerkplein en de mogelijkheden voor het verkeer en parkeren. Ook daar worden de omwonenden en ondernemers bij betrokken. Samen met de beste ideeën voor het Kerkplein, moet dat leiden tot één plan, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Als de gemeenteraad daarmee instemt en het benodigde geld beschikbaar stelt, kan het plein definitief ingericht worden als plein voor de inwoners van Hoorn, een plein waar je graag wilt zijn!

De gemeente heeft het project grotendeels zelf uitgevoerd, onder andere op het Argu forum. Het team van Argu heeft geholpen met teksten en discussies uitdenken om het bereik onder de inwoners te vergroten.

Heeft u vragen over dit project of over Argu?

e: michiel@argu.co t: 06–53962242

Teksten in dit artikel zijn grotendeels overgenomen van: https://www.hoorn.nl/kerkplein