5 simpele tips om mensen het gevoel te geven dat ze gehoord worden

Participatietrajecten worden georganiseerd om mensen te betrekken bij veranderingen in hun leefomgeving. Een van de belangrijkste doelen van participatie is mensen het gevoel geven dat ze gehoord worden. Er zijn allerlei processen om mensen te betrekken en samen te werken aan beleidsvorming. Sommige mensen zweren bij een diepgaand kringgesprek en anderen willen inwoners invloed geven in de vorm van een burgerbegroting. Maar naast deze methodes om tot een oplossing te komen zijn er een paar simpele tips om mensen het gevoel te geven dat ze gehoord worden.

Communiceer menselijk

Hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, veel organisaties kiezen toch vaak voor formeel taalgebruik. Dat is zonde want stijf taalgebruik schrikt veel mensen af. Kies liever voor informeel en simpel taalgebruik. Bekijk bijvoorbeeld ook eens de checklist voor teksten, van directduidelijk.nl.

Voorbeeld: 

"In het kader van de WMO, wat moet er in het nieuwe beleidsplan werkgelegenheid worden opgenomen?"

Of:

"Welke ideeën heb jij om meer mensen aan het werk te krijgen?"

Het spreekt voor zich dat de tweede vraag veel directer en begrijpelijker is. En dat leidt meestal tot meer interactie met en tussen je doelgroep.

Geef complimenten

Veel mensen onderschatten of vergeten hoe effectief een compliment kan werken. In plaats van een zakelijke reactie op een idee van een inwoner kun je ook een compliment geven.

"Dank voor uw reactie. Wat een leuk idee om een buurtfeest te organiseren! Op 22 augustus presenteren we alle goede ideeën aan de gemeenteraad."

Let op dat complimenten eerlijk en spontaan moeten overkomen. Het is dus niet verstandig om op alle reacties die je binnenkrijgt dezelfde reactie te geven. Dat hebben mensen snel door.

Vraag door

In de afgelopen jaren zie ik gelukkig dat steeds meer gemeenten die een participatietraject organiseren goed terugkoppelen aan het einde. Maar tijdens het traject is er vaak nog weinig interactie. Tussentijds terugkoppelen is misschien niet altijd mogelijk maar doorvragen op de opmerkingen die mensen geven is toch een goede stap om mensen het gevoel te geven dat er naar ze geluisterd wordt.

Koppel terug

Bijna niets is zo irritant als de zin "u hoort nog van ons" te horen als je net een goed idee hebt gedeeld. Hoewel je niet altijd direct kunt terugkoppelen is het meestal wel mogelijk om aan te geven wanneer je een terugkoppeling zult geven.

Nodig mensen uit voor een verdiepend gesprek

Online participatie maakt het over het algemeen laagdrempeliger voor inwoners om zich uit te spreken over mogelijke veranderingen in hun leefomgeving. In een online omgeving kun je snel en eenvoudig ideeën verzamelen en stemmen ophalen. Maar over sommige zaken wil je toch met elkaar in gesprek. Nodig dan ook een paar mensen uit voor een gesprek. Het is dan slim om mensen met verschillende opvattingen bij elkaar aan tafel te zetten zodat je de verschillende kanten van een verhaal of standpunt kunt ontdekken.