Inwoners van Heerhugowaard denken mee over de herinrichting van Centrumwaard

De Gemeente Heerhugowaard werkt aan een gebiedsvisie voor Centrumwaard. De maanden voorafgaand aan het discussieplatform hebben alle inwoners, ondernemers en organisaties uit Centrumwaard mee kunnen doen in het proces om tot een gebiedsvisie te komen. De opbrengsten hebben geleid tot een aantal "richtinggevende uitspraken"

Het doel

Waar de richtinggevende uitspraken via offline bijeenkomsten tot stand zijn gekomen, heeft de komst van Corona gezorgd dat het vervolg van het traject op een andere manier moest worden ingevuld. Het concept van de gebiedsvisie voor Centrumwaard is op 6 januari 2021 middels een online bijeenkomst gepresenteerd aan de inwoners en ondernemers.

Maar om invulling te geven aan de wens om inwoners en ondernemers mee te laten denken, te stemmen en uiteindelijk gezamenlijk de koers te bepalen voor de ontwikkelingen van Centrumwaard, was er behoefte aan een online oplossing.

Het doel? Inwoners en ondernemers van Centrumwaard een plek bieden om hun stem te laten horen en mee te helpen bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie.

Oplossing

Met een beetje hulp van ons :wink: heeft de Gemeente het platform: Herinrichting Centrumwaard ingericht. Om ervoor te zorgen dat alleen inwoners van Centrumwaard konden meedoen is er gebruik gemaakt van een uitnodiging per post. Door de uitnodiging te voorzien van een unieke aanmeldcode hebben inwoners van Centrumwaard de mogelijkheid gehad om deel te nemen en hun stem te laten horen.

Om het voor bezoekers makkelijker te maken om door de website te navigeren zijn de verschillende stellingen onderverdeeld in zes thema's.

Daarnaast zijn de stellingen dusdanig geformuleerd dat het uitnodigt tot participatie. Dit wil zeggen dat een stelling geen open eind kent maar bijvoorbeeld geformuleerd is als: We richten het gebied in volgens het principe "auto te gast".

Tip: Wanneer je wil dat mensen stemmen op bepaalde stellingen. Zorg er dan altijd voor dat de stelling geen open eind heeft. Hierdoor maak je het makkelijker om 'voor' of 'tegen' iets te zijn. Wat uiteindelijk een beter beeld geeft van het draagvlak.

Een van de thema's bevatte scenario's die de Gemeente had uitgewerkt. Zoals het onderstaande voorbeeld laat zien zijn er voor de Middenweg drie scenario's geschetst waar de inwoners en ondernemers op mochten stemmen. Deze manier van 'scenario vergelijken' schept een helder beeld van de mogelijkheden en zorgt ervoor dat er gerichte discussies ontstaan. Door te stemmen op de verschillende scenario's hebben de inwoners en ondernemers de mogelijkheid gekregen om te stemmen op het scenario dat het beste aansluit bij de eigen wensen.

Het resultaat

De inwoners van Centrumwaard hebben 1 maand de tijd gehad om middels het platform: Herinrichting Centrumwaard mee te denken over de verschillende maatregelen. Ongeveer 10% van de uitgenodigde inwoners hebben in totaal 549 bijdragen geleverd. Dit vertaalt zich in stemmen, reageren en idee├źn aangedragen voor de herinrichting van Centrumwaard. Zoals hieronder in de reactie van Harry Mars is te lezen: een mooie resultaat!

Reactie van de klant

"Voor een gebiedsontwikkeling heeft de gemeente Heerhugowaard een uitgebreid participatietraject opgetuigd. Onderdeel hiervan was inwoners de kans te geven op richtinggevende uitspraken en dilemma's te reageren.

Het is een zoektocht om met bewoners in gesprek te gaan wanneer dat live niet mogelijk is. Hiervoor hebben wij contact met Argu gezocht.

Wij zijn zeer tevreden over deze samenwerking. De medewerkers van Argu zijn zeer toegankelijk en hulpvaardig bij het inrichten van het platform. Vanuit hun ervaring konden zij ons tips en suggesties geven voor de opbouw van de site.

Het platform is zeer flexibel en daarmee voor tal van toepassingen te gebruiken.

Van de deelnemers/inwoners hebben wij begrepen dat het platform zeer gebruiksvriendelijk is. We hebben meer reacties dan verwacht binnen gekregen op de door ons geplaatste content.

Indien u meer wilt weten over onze ervaringen kunt u contact opnemen met Harry Mars, Communicatie adviseur van de gemeente Heerhugowaard."

Hulp nodig?

Speelt er binnen jouw organisatie een soortgelijk vraagstuk en ben je benieuwd naar de mogelijkheden om dit traject (online) vorm te geven? Neem dan contact met ons op!