Hoe betrek je buurtbewoners ondanks het Coronavirus?

Door het Coronavirus zijn fysieke contactmomenten met de gemeente voor geruime tijd niet, of nauwelijks mogelijk. Het is daardoor lastig om als gemeente burgers te betrekken bij het creëren van beleid. Gelukkig zijn er online mogelijkheden om toch voldoende inwoners te betrekken.

Blijf buurtbewoners betrekken

Met het online platform van Argu neem je de fysieke contactmomenten weg, waardoor je in tijden als deze toch mensen kunt betrekken bij participatietrajecten.

Een voordeel van deze transformatie van offline, naar online inspraak, is dat er een bredere groep bereikt kan worden. Zo kan naast de groep mensen die bij een doorsnee inspraakavond aanwezig zijn, ook groepen mensen bereikt worden die dit soort momenten niet bijwonen.

Een nieuwe manier van inspraak

Voor gemeenten is het prettig dat urgente participatietrajecten niet verschoven hoeven te worden en middels een online platform toch door kunnen gaan. Daarnaast verwachten buurtbewoners een zo laagdrempelige manier om mee te kunnen praten over de aanpak van trajecten die voor hen van belang zijn. Een online participatieplatform sluit dan ook goed aan bij de wensen van de inwoners van de betreffende gemeente.

Wat biedt Argu?

Afhankelijk van je doelgroep, het thema, de plaats en je eigen doelen, kan een bepaalde vorm van e-participatie het meest geschikt zijn. Onze software is ontworpen om met een zeer breed palet van participatiebehoeften overweg te gaan. Of je nu een korte enquête, een diepgaande discussie, een gesloten update of een vraag-antwoord structuur wil, Argu biedt deze mogelijkheden.

Ontdek of een online participatieplatform iets is voor jouw gemeente en vraag een gratis demo website aan. Stuur een mail naar info@argu.co