Co-creatie energiebeleid Rochdale

Woningcorporatie Rochdale stond voor een belangrijke uitdaging. Rochdale wil namelijk dat al haar woningen energieneutraal zijn per 2050. Er zijn talloze manieren om dat voor elkaar te krijgen. De organisatie had al een aantal ideeën uitgewerkt waaronder huizen isoleren en zonnepanelen plaatsen. Maar wat wilden de huurders? Het doel van deze discussie was om een overzicht te krijgen van de beleidsvoorstellen waar het meeste draagvlak voor was. Aan de hand van deze informatie kan Rochdale bepalen welke zaken prioriteit krijgen.

Om duidelijk te krijgen waar Rochdale prioriteit aan moet geven heeft Rochdale een Argu Uitdaging gestart waarbij ze hun eigen ideeën uiteengezet hebben. Huurders konden daarnaast ook zelf ideeën aandragen.

Samenvattend:

  • 38 verzamelde ideeën
  • 236 stemmen
  • 50 reacties, met 85 onderbouwde argumenten

Welke inzichten heeft de discussie voor Rochdale opgeleverd?

De discussie heeft voor Rochdale de volgende inzichten opgeleverd:

  1. Zonne-energie en goede isolatie van woningen zijn de maatregelen die de doelgroep het meeste aanspreekt.
  2. Gasloze woningen en het hergebruik van materialen krijgen minder aandacht, maar ook hierbij zijn de reacties overwegend positief.
  3. De ideeën/ tips zijn van kwalitatief hoog niveau , dit betreft vaak ideeën die samenhangen met een specifieke situatie in een woongebouw. Rochdale heeft aangegeven hier dan ook gebruik van te gaan maken.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Michiel van den Ingh via michiel@argu.co