Lelystad bepaalt woonomgeving met behulp van Argu

In de periode van 2016-2017 heeft de gemeente Lelystad met het participatieplatform van Argu tien discussies gestart om de woonomgeving van Lelystad te verbeteren. De onderwerpen van de discussies waren gericht op verschillende onderwerpen die op dat moment speelden binnen de gemeente Lelystad.

Samenvattend:

  • Forum is 2.060 keer bekeken
  • 10 uitdagingen geplaatst
  • 48 ideeën geplaatst
  • 201 bevestigde stemmen

Wat was het hoofddoel van de gemeente Lelystad?

Uit de ervaringen van de gemeente Lelystad bleek dat burgers uit de gemeente Lelystad zich niet gehoord voelden.

De klassieke inspraakmomenten tijdens raadsvergaderingen en burgerinitiatieven worden zelden benut, waardoor de kloof tussen bestuurders en burgers steeds groter werd.

De gemeente Lelystad heeft 2 maanden met Argu geëxperimenteerd om te kunnen beoordelen of Argu een geschikt instrument is om burgers op lange termijn online te betrekken bij beleid.

Wat heeft het participatieplatform opgeleverd?

De samenwerking met de gemeente Lelystad was voor Argu één van de eerste keren dat er een participatieplatform was ingezet voor het creëren van beleid. Hierdoor zagen beide partijen het platform ook als een experiment.

Vanuit Argu was de verwachting dat er veel mensen ideeën zouden plaatsen onder de verschillende uitdagingen. Het aantal deelnemers op het platform bleek tegen te vallen omdat de gemeente geen geld beschikbaar kon stellen om actief te promoten. Daardoor werden inwoners niet bewust van de tool, terwijl de vraag naar participatie vanuit de inwoners van Lelystad er wel bleek te zijn.

De 53 betrokken gebruikers hebben in totaal 48 ideeën geplaatst. De discussie die de meeste ideeën heeft verzameld is de discussie over: Hoe kunnen we Lelystad als woonstad met goede woningen in prettige woonwijken etaleren en profileren. Deze discussie heeft 8 ideeën opgeleverd en daarnaast is er op ieder idee onderling gereageerd met de voor- en nadelen. Hierdoor ziet de gemeente overzichtelijk wat de voor- en nadelen van de ideeën zijn en heeft de gemeente Lelystad een goede afweging kunnen maken.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Michiel van den Ingh via michiel@argu.co