Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Denk mee over het RingPark Dichterswijk!

Uitdaging
5
Gesloten

Fijn dat je mee wil denken over het RingPark Dichterswijk! Als bewoners van de Dichterswijk willen we graag de kwaliteit van onze wijk verbeteren. Onze wijk kan groener, socialer en veiliger. Nu het RingPark en het voetveer geopend zijn, willen we graag het RingPark verder ontwikkelen.

Meer informatie over het Ringpark Dichterswijk is hier te vinden.

Waarom jouw mening belangrijk is

Voor het RingPark hebben we een aantal ideeën. Voor deze veranderingen hebben we de ondersteuning van de gemeente en de projectontwikkelaars nodig. (We zijn met ze in gesprek). De gemeente wil meewerken aan de realisatie hiervan, maar wil graag zien dat er genoeg draagvlak voor is. Via deze raadpleging kunnen jullie laten weten wat je vind van het RingPark en een aantal belangrijke onderdelen daarvan.

Hoe kan je meedoen

Laat met de stemknoppen weten wat je denkt van de ideeën. Plaats en stem op argumenten om aan te geven waarom je voor of juist tegen bent. Als je suggesties of toevoegingen hebt, kan je die erbij plaatsen. Zorg ervoor dat je dit doet vóór 14 februari! Graag zien we je ook op 6 maart voor de tafelgesprekken over deze thema's.

Tijdlijn

Hartelijk dank voor je deelname aan de raadpleging

Hartelijk dank voor je deelname aan de wijkraadpleging over het Ringpark Dichterswijk. Samen met jou hebben 274 mensen deelgenomen aan de online enquête. Bij het daarop volgende tafelgesprek op 6 maart waren 44 mensen aanwezig. De belangrijkste bevindingen van de raadpleging hebben we op een rij gezet. Een samenvatting per thema kun je downloaden via deze link: http://ringparkdichterswijk.nl/wp-content/uploads/2019/04/Samenvatting-Raadpleging-Ringpark.pdf

Algemene beeld:

 • Het Ringpark -concept om de wijk groen, veilig en leefbaar te maken, vindt brede ondersteuning met ruim 90% positieve reacties.
 • De meeste deelprojecten scoorden ook zeer goed. Het enige voorstel dat niet algemeen werd omarmd was de Markt op het Heycopplein.

Uit de opmerkingen kwamen de volgende specifieke punten naar voren:

 • Voorkom overconcentratie van activiteiten op één plek, zoals bij voorbeeld de Heycopstraat en verspreid deze langs de hele Ringpark-route
 • Veilig oversteken Croeselaan is noodzaak en volgens velen schort het daar nog aan
 • Voorkom verwaarlozing van het woongedeelte van de Croeselaan ten opzichte van het zakelijke gedeelte (Rabobank / stationsgebied), zowel qua inrichting als qua verkeersstromen (waaronder voet- en fietspaden).
 • We moeten geen recreatie- / horeca- concentratiegebied of verkeersdoorgangsgebied worden voor bewoners uit andere (nieuwe) wijken.
 • Het voetveer moet weer worden heropend inclusief veiligheidsmaatregelen en het Hefbrugpark moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd
 • Betrek direct omwonenden bij de uitwerking van de deelprojecten
 • Zorg dat het Ringpark concept onderdeel wordt van het beeldkwaliteitsplan van de wijk, zodat projectontwikkelaars en de gemeente bij hun plannen rekening houden met de Ringpark- principes.

We zijn blij met de grote steun voor het park en ook met de specifieke suggesties. We nemen die me in de aanvraag naar de gemeente. Het versmarkt-voorstel op het Heycopplein laten we vallen. Zo gauw we groen licht hebben gekregen van de gemeente zullen we jullie informeren. Daarna zullen we verder gaan met de concrete invulling van de verschillende projecten, samen met de direct omwonenden.

Nogmaals dank voor jullie meedenken en tot ziens in de wijk!

Wil je op de hoogte blijven van de Ringpark-activiteiten, meld je dan aan via info@ringparkdichterswijk.nl. Ook als je deel wil nemen aan de uitwerking van de projecten, kun je ons dit laten weten via dit emailadres.

Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterswijk

Ideeën

Maandelijkse versmarkt in de wijk

Het RingPark gaat niet alleen over betere groenvoorzieningen maar ook over meer levendigheid in de wijk. Een aantal plekken in het RingPark leent zich voor bredere activiteiten. Waaronder het schoolplein van de Kleine Dichter. Deze ruimte kan, meer dan nu, een plek voor ontmoeting zijn. Waarom niet hier, aansluitend bij de geschiedenis van de wijk, een maandelijkse versmarkt organiseren?

Acties:

 • Starten van de maandelijkse (vers)markt
 • koppeling met verleden van de plek: veilinggebouw
 • Uitwisseling met kleine ondernemers uit de wijk en landwinkels van buiten de stad stimuleren

Wie:

 • Stichting RingPark in samenwerking met ondernemers in de wijk en direct omwonenden
Femie Willems

Erg goed initiatief!

42 reacties

Aantrekkelijke groene wandelroute langs de Kruisvaartkade

Een cruciaal deel van het RingPark is de wandelroute die aan de overkant van de Kruisvaartkade loopt en via een pontje of brug te bereiken is. In de nabije toekomst gaat hier worden gebouwd en wij vinden het cruciaal dat deze wandelroute niet wordt afgesloten.

Daarom vinden we het cruciaal, nu het stedenbouwkundig plan voor de Kruisvaartkade gereed is, om de kwaliteit van de parkrand te borgen gedurende de planuitwerkingen én de bouw. Ons doel is dat er ook na het neerzetten van de nieuwbouw een mooi wandelpad blijft bestaan aan de overzijde van de Kruisvaartkade.

Acties:

 • Kritisch volgen en deelnemen aan ontwerpoverleggen
 • bieden van alternatieve schetsen om de samenhang in de wijk te behouden

Wie:

 • Ontwerpgroep NOH / Stichting RingPark ism gemeente
 • projectontwikkelaar/klankbordgroep Kruisvaartkwartier
Gebruiker 21308

Meer groen geeft lucht aan gezond wonen in een wijk die steeds meer verstedelijkt en verdicht. Het nodigt uit tot een dagelijks of wekelijks rondje waarbij je elkaar tegenkomt, wat dus naast gezind wonen iok de sociale...

31 reacties

Veilig oversteken Croeselaan

De Croeselaan is de verkeersader die de wijk doorsnijdt en daarmee ook een barrière vormt voor het Ringpark. Om een wandeling door het Ringpark te maken, moet er tweemaal worden overgestoken bij de Croeselaan. De huidige oversteekpunten kunnen veiliger, mooier en groener. Dit is niet alleen belangrijk voor het Ringpark, maar ook voor bijvoorbeeld de schoolgaande kinderen.

Acties:

 • Maken van schetsontwerpen en visualisaties
 • Organiseren schetssessies met omwonenden en ondernemers

Wie:

Ontwerpgroep NOH / Stichting Ringpark ism gemeente en stakeholders in de wijk

Gebruiker 21336

Ik vind dat de gemeente echt ver onder de maat zit qua verkeersveiligheid rondom de scholen in deze wijk en met name de kleine dichter

29 reacties

RingPark Dichterswijk algemeen

Drie landschapsarchitecten uit de wijk hebben het initiatief genomen om het plan te ontwikkelen van een RingPark Dichterswijk. De basis is een aantrekkelijke route door de wijk die het water van de Kruisvaart (langs het spoor) verbindt met het water van het Merwedekanaal en omdat de route ook andere plekken, pleinen en veldjes met elkaar verbindt ontstaat een soort ringpark. Dit hebben we afgelopen zomer gerealiseerd middels het plaatsen van een voetveer over de Kruisvaart.

We denken dat het plan een geweldige opsteker is voor de wijk: voor bewoners, ondernemers en mensen die in de wijk werken, maar ook voor de stad als geheel. Graag willen we de gemeente vragen om de ontwikkeling van dit plan financieel en bestuurlijk te ondersteunen zodat de kwaliteit van de wijk kan worden verbeterd. De gemeente wil graag weten wat de wijkbewoners van dit plan vinden. Geef daarom hieronder je mening.

Uitgebreide informatie over het RingPark Dichterswijk kun je via deze link vinden.

Gebruiker 21347

Zie toelichting

31 reacties

Vergroenen kades Parkhaven

De Veilinghaven is een mooi en aantrekkelijk onderdeel van de wijk met aantrekkelijke boten en leuke horecavoorzieningen. Wat wij minder geslaagd vinden is de verbinding tussen straatniveau en haven. En ook mag de haven wel iets groener. Daarom pleiten wij, ook op verzoek van bewoners, voor het vergroenen van de kades. Ook willen we de haven nog aantrekkelijker maken door middel van een betere zichtrelatie tussen kade en straat en de beleving van het water. Ook willen we later hierbij de inrichting van het BoRent terrein betrekken.

Acties:

 • Formuleren programma van eisen / ideeën bewoners
 • Maken van schetsontwerp en visualisaties
 • Organiseren schetssessies met omwonenden

Wie: Ontwerpgroep NOH / Stichting RingPark ism gemeente en stakeholders in de wijk

Femie Willems

Ik vind het een gemiste kans dat de kademuur een hoge dichte muur is. Meer openheid daarin en het weghalen of verplaatsen van de parkeerplaatsen zou de aantrekkelijkheid van een echte kade ten goede komen. Overigens vind...

23 reacties