Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!
Avatar

GertJan88

Overtuig me.

GertJan88 heeft een argument geplaatst tegen Abortus na een NIPT-test moet verboden worden

Down kind opvoeden is zware taak - ouders moeten kunnen kiezen

Een kind met het syndroom van Down opvoeden is een flinke opgaaf. Voor de ouders betekent het een gigantische investering van tijd (meer dan bij een gezond kind), vaak levenslang. Dat is niet voor iedere ouder weggelegd. Ouders zouden daarom de keus moeten houden om daarvan te ontzien.

Reageer

GertJan88 heeft een argument geplaatst vóór Het associatieverdrag met Oekraïne

Wees niet bang, het verdrag zorgt niet voor toetreding EU

Het associatieverdrag gaat niet over het toetreden van Oekraïne tot de EU. Wel zou het verdrag een eventuele toetreding in de toekomst makkelijker maken, doordat het land dan een beter functionerende democratie en rechtsstaat heeft. Dat lijkt mij voor iedereen wenselijk!

Reageer
Joep Meindertsma

Hoewel het verdrag zelf niet direct zal leiden tot toetreding, maakt het toetreding wel meer waarschijnlijk. Of dat ooit een optie is (nu in ieder geval niet), moet later blijken.

Reageer

GertJan88 heeft een argument geplaatst vóór Het associatieverdrag met Oekraïne

Oekraïne wordt een stabieler buurland

Nederland en de EU hebben baat bij stabiele buurlanden. Zeker met zoveel onrust aan onze grenzen. Nederland wil daarom een democratisch en stabiel Oekraïne, dat de blik op Europa heeft gericht. Met dit associatieakkoord kan Oekraïne zich ontwikkelen tot een democratische rechtsstaat met een moderne economie. Om een volwassen democratie te worden moet in Oekraïne de rechterlijke macht worden versterkt, mensenrechten gerespecteerd en corruptie worden aangepakt. Zo wordt het land een betrouwbare partner, waar Nederland goed mee kan samenwerken.

De hervormingen moeten er toe leiden dat Oekraïne op een gelijkwaardige manier met buurlanden om kan gaan. En dat de democratie robuust genoeg is om conflicten op vreedzame wijze op te lossen. Zo ontstaat er stabiliteit aan de Europese grenzen. En dat zorgt voor een veiliger Nederland.

Bron: Rijksoverheid

Reageer
c m

Laten we niet vergeten dat Oekraïne een stabiel land was. Totdat de EU een energie-verdrag Porosjenko toe schoof, waar Putin een stokje voor stak. Voormalig Oekraïne president heeft hier niet slim gehandeld. Maar gezien...

2 reacties

GertJan88 heeft een argument geplaatst vóór Het associatieverdrag met Oekraïne

Maakt EU sterker tegen Rusland / Putin

Hoe meer wij als de EU samenwerken met Oekraïne, hoe minder groot de invloedssfeer van Putin wordt. Het associatieverdrag zorgt er voor dat de internationale relatie tussen de EU en Oekraïne wordt verbeterd. Onder andere doordat er in wordt afgesproken dat beide partijen regelmatig zullen vergaderen. Het verdrag heeft daarnaast ook een symbolische waarde die de samenwerking versterkt.

Rusland is hier natuurlijk niet blij mee - die ziet dat Oekraïne steeds meer verwesterd. Dat is voor ons uiteraard gunstig, want zo krijgen wij er een Ally bij!

Reageer
Jurrian Tromp

Rusland heeft een enorm minderwaardigheid-complex. Door Oekraïne meer naar Europa te trekken maakt het de situatie met Rusland niet beter en zullen ze nog meer spierballen gaan tonen. Rusland zal het zien als een...

Reageer

GertJan88 heeft een argument geplaatst vóór Het associatieverdrag met Oekraïne

Goed voor de mensenrechten, democractie en de rechtsstaat van Oekraïne

In het associatieverdrag worden eisen opgenomen die de mensenrechten in Oekraïne beter zullen beschermen.

Reageer
Henk Van de Kerkhof

Wij moeten onderhand maar eens stoppen met het opleggen van onze waarden en normen aan andere landen. Laat ze die ontwikkeling zelf doormaken, dan gaat het ook in het juiste tempo.

2 reacties

GertJan88 heeft een argument geplaatst vóór Het associatieverdrag met Oekraïne

Economisch zeer gunstig voor Nederland

Nederland is een doorvoerland. We exporteren ontzettend veel - ongeveer 70% van het BBP, wat bijna drie keer zo hoog is als de meeste EU landen (bron: CBS).

Door dit associatieverdrag zal het gemakkelijker en aantrekkelijker worden om producten en diensten te exporteren naar Oekraïne. Hierdoor zullen er nieuwe banen ontstaan in Nederland.

Reageer
Ferry Broeks

Op lange termijn gaat dat misschien wel veel opleveren, maar in eerste instantie moet er vooral geïnvesteerd worden in Oekraïne. Daarnaast zorgt het verliezen van de importheffing ook voor een verlies aan...

3 reacties

GertJan88 heeft een idee geplaatst in Nederland

Het associatieverdrag met Oekraïne

Op 6 april mogen we naar de stembus gaan voor een primeur in Nederland: een raadgevend (dus niet bindend) referendum. Het referendum gaat over een associatieverdrag (of associatie-overeenkomst) dat de Europese Unie in juni 2014 met Oekraïne gesloten heeft. Het gaat dus niet over toetreding tot de EU.

Wat zijn de doelen van dit verdrag? (met dank aan Europa-Nu)

  • het bevorderen van vrede en stabiliteit op regionaal en internationaal niveau
  • het versterken van economische en handelsrelaties zodat Oekraïne beter integreert in de Europese markt. Beide partijen moeten daardoor import- en exporttarieven afbouwen.
  • het intensiveren van de samenwerking op het gebied van justitie en veiligheid ter versterking van rechtsstaat, democratie en respect voor fundamentele rechten en vrijheden.

Wat staat er dan zoal in? (met dank aan Wikipedia)

  • De overeenkomst verplicht Oekraïne tot economische, gerechtelijke en financiële hervormingen om zijn beleid en wetgeving af te stemmen op die van de Europese Unie.
  • Oekraïne heeft toegezegd om geleidelijk te voldoen aan EU-normen voor techniek en consumenten.
  • De EU heeft toegezegd om Oekraïne te voorzien van politieke en financiële steun, toegang tot onderzoek en kennis en een voorkeurstoegang tot EU-markten.
  • De overeenkomst verplicht beide partijen ertoe om een geleidelijke convergentie te bevorderen met betrekking tot het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, het Europees Defensieagentschap, en verplicht to ratificatie, uitvoering en/of het overwegen partij te worden bij een groot aantal verdragen.

Wat vind jij? Stem jij voor het associatieverdrag op het referendum op 6 april?

GertJan88 heeft een argument geplaatst vóór Zakgeld koning verlagen

Koning moet goede voorbeeld geven om ongelijkheid te verkleinen

Omdat de koning als staatshoofd een voorbeeldfunctie heeft, is het wenselijk dat deze aan leiders van Nederland laat zien dat je als leider geen onredelijk hoog salaris nodig hebt.

Reageer

GertJan88 heeft gereageerd op Puur symbolische actie

Als er één persoon waarvan symbolische acties belangrijk zijn, dan is het wel een staatshoofd. Juist omdat het hier gaat om een persoon met een belangrijke (symbolische) functie, is het belangrijk dat deze niet onredelijk veel inkomen krijgt.

GertJan88 heeft gereageerd op Dit is geen goed argument. Ja, drinken...

Vrijwel iedereen koopt drinken uit flessen - of het nou water, frisdrank of sap is. Deze hoeveelheden zullen niet sterk verschillen tussen rijk en arm. Daardoor is deze vorm van belasting in absolute zin even zwaar voor alle mensen, maar in relatieve zin juist veel zwaarder voor de armsten! Percentueel gezien pakt deze belasting dus vooral arme mensen, in tegenstelling tot een belasting op inkomen.

Laad meer