Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

We moeten afval beter scheiden. Hoe kunnen we dat doen?

Uitdaging
6
Gesloten

Afval scheiden moet beter: dat is nodig voor het milieu en onze portemonnee. Samen met u gaan we op zoek hoe we dat het beste kunnen doen.

Daarom willen we van u weten hoe we u kunnen helpen om beter te scheiden. We willen van 220 kilogram restafval naar 100 kilogram restafval per inwoner in 2025. Hiermee voorkomen we dat u meer afvalstoffenheffing moet gaan betalen.

Hoe kunnen we naar minder restafval? Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Wilt u de enquête invullen dan kunt u dat hier doen.

Heeft u ideeën voor ons? Plaats die dan op dit platform.

Ideeën

Haal twee keer per week het afval maximaal gescheiden op

Voor de circulaire economie is kwaliteit van grondstoffen van groot belang. Bronscheiding geeft de beste kwaliteit. Door tweemaal per week 7 fracties gescheiden afval op te halen bij de mensen thuis zijn de afvalstromen schoner en kunnen er beter nieuwe producten van worden gemaakt. De afvalstoffen leveren meer geld op.

Op dit moment moeten alle mensen, ook die slecht ter been zijn, met hun afvalstoffen lopen of erger met de auto rijden naar de containers. Afval dat wordt opgehaald wordt slechts eenmaal per twee weken of per maand opgehaald wat veel opslag, stank en achteruitgaan van kwaliteit oplevert.

Het systeem wordt elders in Limburg en Nederland al toegepast met 30 kilo restafval als resultaat. Het vaker afval ophalen kan gebeuren met een sociale onderneming en klein elektrisch vervoer wat een extra besparing oplevert via minder uitkeringen en het weer betrekken van mensen in het arbeidsproces. Het elektrisch vervoer kan, behalve dat het wordt ingezet voor afvalophalen, ook worden ingezet voor het elektrisch bezorgen van pakketjes, zoals nu door CityHub voor grotere klanten al gebeurt.

De 7 (of meer) fracties afval zijn: glas, papier, PMD (drankkartonnen, blik, plastic), afgedankte of kapotte spullen, batterijen, voedsel (GF), tuinafval en restafval. Elke fractie krijgt zijn eigen kleine "container"/zak zodat mensen makkelijk de containers buiten kunnen zetten.

Guido Beusen

Goed plan, maar 1 keer per week lijkt me voldoende (wellicht in de zomer alleen 2x)

3 reacties

Blik en drankenkartons samen inzamelen met het plastic verpakkingsafval in één zak.

Het plastic verpakkingsafval wordt nu eens per twee weken opgehaald aan huis via de zakken. In een aantal gemeenten mogen hier ook blik en drankenkartons bij. Want deze drie afvalsoorten zijn eenvoudig achteraf na de inzameling te scheiden. Daarom kan ook in Roermond plastic verpakkingen, blik en drankenkartons in één zak. Nu moet ik ze naar de verzamelcontainers in de wijk brengen.

De goede scheider belonen, de vervuiler betaalt.

De gemeente Roermond overweegt goed scheiden te belonen. Dit houdt in dat u niets betaalt voor afvalstromen zoals papier, plastic verpakkingen en glas. Voor het restafval dat u aanbiedt via uw duobak, emmer, verzamelcontainer of ondergrondse container gaat u betalen. Als u goed uw afval scheidt, betaalt u uiteindelijk minder dan nu.

Gebruiker 17363

Er zoveel soorten plastic zijn dat ik nog vaak twijfel of ik het wel goed doe.

Reageer

Meer milieuparkjes! niet alleen bij supermarkt.

Zorg dat je niet te ver hoeft te lopen met alles. Dus in alle buurten/wijken milieuparkjes net als de glasbakken.

Floris Mokveld

elke supermarkt zou afvalscheiding moeten aanbieden en dat is op dit moment niet zo.

2 reacties

Bij de inzamelcontainers ook een container voor plastic plaatsen.

Nu wordt eens per 2 weken plastic ingezameld in speciale zakken die men bij de supermarkt kan krijgen. Deze zakken (met gaatjes om de lucht eruit te laten) gaan na twee weken in huis stinken, zeker als er visverpakkingen bij zitten. Bovendien worden deze zakken door werkende mensen 's ochtends al aan de straat gezet, maar worden pas tegen 12 uur opgehaald. In die tijd zijn er heel veel vogels (kraaien!), muisjes enzovoorts die aan die zakken gaan knabbelen en het plastic ligt dan binnen een paar minuten door de hele straat verspreid Bij een beetje wind waaien de zakken en los plastic ook nog weg en ligt het in de natuur waar veel dieren leven. Gevolg: veel mensen scheiden nu hun plastic niet meer... Als mensen de volle plastic zakken meteen zelf kunnen wegbrengen net zoals ze met glas en blik kunnen doen zullen ze dit weer gaan scheiden, stank in huis weg, minder plastic in de natuur. Een alternatief is voor ieder huishouden een aparte stevige container waar plastic in kan en wat wekelijks wordt opgehaald samen met de huidige duo-bak.