Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe betrekken we Roermond nog beter bij onze plannen?

Uitdaging
2

Gemeente Roermond heeft de afgelopen jaren steeds vaker en op verschillende manieren inwoners gevraagd om mee te denken en mee te doen. Burgerparticipatie heeft een duidelijker plaats gekregen in de stad. Samen hebben we stappen gezet. We hebben veel bijeenkomsten georganiseerd, samen hebben we veel gesprekken gevoerd en hebben we intensief samengewerkt met inwoners, ondernemers en organisaties. De resultaten hiervan zijn onder meer een nieuwe sport- en beweegnota, preventie- en gezondheidsbeleid, armoedebeleid, een groenvisie, een economische visie én een Toekomstvisie 2030. Maar ook dementievriendelijk Roermond en de site wij mantelzorgers Roermond zijn mooie voorbeelden van burgerparticipatie. Hier kunt u meer informatie en voorbeelden vinden.

De volgende stap Nóg meer inwoners mee laten denken en mee laten doen. Dat is de volgende stap. Dit platform helpt daarbij. Het is eenvoudig te gebruiken voor u als inwoner. U kunt zelf beslissen waar u over mee wil denken op het moment dat het u het beste uitkomt. Andere mensen kunnen stemmen op uw idee en argumenten uitwisselen. De gemeente start de komende maanden uitdagingen waarbij uw mening telt. Doet u mee?

Hoe kunnen we u nog beter betrekken bij onze plannen?

Plaats hieronder uw idee en onderbouw het met argumenten!

U kunt ook stemmen en reageren op de andere ideeën. We bekijken hoe we de ideeën waar veel op is gestemd, kunnen uitvoeren. U wordt via dit platform op de hoogte gehouden.

Ideeën

Organiseer een g1000

Een G1000 is een burgertop, een evenement waarbij op één dag inwoners met elkaar in gesprek gaan over hun eigen gemeente. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor hun stad. Zij gaan een open gesprek aan waarin iedereen gelijkwaardig is. De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen en werken deze uit. Dan kiezen ze uit de voorgestelde oplossingen. Zij bepalen aan het einde van de dag wat met de uitkomsten gebeurt.

Laurens van Stralen

Het experiment van David van Reybroek levert een goed resultaat op . Het zal ook het draagvlak van de de uitvoering vergroten

4 reacties

Een burgerjury instellen

Een burgerjury is een groep inwoners die een aantal keren per jaar bij elkaar komt. De gemeente legt een aantal onderwerpen voor die actueel zijn in Roermond. Het oordeel en adviezen van de jury worden meegenomen in nieuw beleid of in de bijstelling van het bestaande beleid. De burgerjury bestaat uit inwoners uit alle verschillende wijken en van verschillende leeftijden.

Het is een extra middel voor burgers om invloed te hebben op het beleid van de gemeente.

Inwoner Herten

burgerinitiatief begint al vroeg geen stenen maar Mensen maken de stad was het coalitieprogramma 2014-2018. geen stenen maar mensen, zei het cda. helaas is er geen samenwerking tussen de verschillende wijkcentra en komt...

Reageer