Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Alternatieve ontwikkeling oostzijde

Idee

Dit voorstel maakt ontwikkeling van de oostzijde op korte termijn mogelijk, vooruitlopend op de sanering van het emplacement en met behoud van de belangrijkste nuts- en wegeninfrastructuur.

De essentie van dit voorstel is een stationsplein - met de gebruikelijke stationsvoorzieningen - op het niveau van de Oranjelaan met een overkapping op het niveau van de Spoorlaan-noord (zie ook de bijlage).

Op het niveau Oranjelaan heeft het plein een brede onderdoorgang richting Oranjelaan/Maria Theresialaan en geeft direct toegang tot een ondergrondse fietsenstalling, een lift, de parkeergarage, de geplande verlenging van de perrontunnel en de toekomstige interwijkverbinding.

Op het niveau Spoorlaan-noord is glazen atrium-stijl overkapping geplaatst, met trappen aan de noord- en zuidzijde van/naar de Taxistandplaatsen, de Kiss & Ride parkeerplaatsen en de halteplaatsen voor trein-vervangend vervoer, speciale of internationale buslijnen.

Argument voor

Argument tegen