Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Ontwerp van de Oostelijke stationsingang

Idee
1

ProRail heeft onlangs laten weten vrij zeker te zijn dat een deel van het emplacement gesaneerd kan worden. In het Projectplan Stationsvisie is een ontwerp voor de Oostelijke stationsingang opgenomen dat hierop vooruitloopt.

De vraag is echter of dit nieuwe ontwerp binnen redelijke (5 jaar?) termijn kan worden uitgevoerd. ProRail is namelijk op dit moment bezig om op het emplacement vlak langs Spoorbaan-Noord een compleet nieuwe infrastructuur (kabels en kasten) aan te leggen (zie de bijgaande toelichting).

Overigens is het ook de vraag of het nieuwe ontwerp goedkoper is dan het oorspronkelijk ontwerp; het laatste deel van de onderdoorgang kan immers in de openbouwputmethode worden uitgevoerd. De sporen ter plaatse zijn al lang niet meer in gebruik en wachten op de complete sanering van het emplacement is dan niet nodig.

Het oorspronkelijke ontwerp is fraaier, minder ingrijpend in de bestaande infrastructuur en biedt meer mogelijkheden voor bussen, taxi’s en Kiss & Ride.

Argument voor

Argument tegen

Reacties

H. Knapen

De visie voor 2019 spreekt mij veel meer aan dan die van 2017. Mooi Ontwerp!