Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Een burgerjury instellen

Idee
14

Een burgerjury is een groep inwoners die een aantal keren per jaar bij elkaar komt. De gemeente legt een aantal onderwerpen voor die actueel zijn in Roermond. Het oordeel en adviezen van de jury worden meegenomen in nieuw beleid of in de bijstelling van het bestaande beleid. De burgerjury bestaat uit inwoners uit alle verschillende wijken en van verschillende leeftijden.

Het is een extra middel voor burgers om invloed te hebben op het beleid van de gemeente.

Argument voor

Dit is een goede manier om echt een diverse groep inwoners te betrekken.

  • 1

Grote groepen inwoners reageren hier niet op een open uitnodiging tot participatie. Hierdoor is er zelden een goede afspiegeling van Roermond. Maar als je inwoners persoonlijk uitnodigt doen ze bijna altijd mee. Dus zo krijg je wel een goede afspiegeling.

Argument tegen

Goed idee, anders vormgeven.

  • 1

Ik denk dat het moeilijk is om met zoveel verschillende mensen tot een oordeel te komen waar iedereen het mee eens is. Denk als je samen brainstormt er veel informatie uitkomt, waar de gemeente mee aan de slag kan gaan. Zo zullen ze alle voor - tegens - nieuwe ideeën - ed in terug kunnen vinden. Tevens denk ik dat je een aantal datums per jaar neerzet, waar mensen zich op kunnen inschrijven, dan ook gelet dat dit buiten de reguliere kantoortijden vallen. En misschien random mensen uit verschillende categorieën proberen te verwerven voor deze dagen, mensen die niet uit zichzelf zich opgeven voor deze bijeenkomsten.

Reacties

Inwoner Herten

burgerinitiatief begint al vroeg. geen stenen maar Mensen maken de stad was het coalitieprogramma 2014-2018. geen stenen maar mensen, zei het cda. helaas is er geen samenwerking tussen de verschillende wijkcentra en komt het participeren ook niet van de grond. een voorbeeld: al een half jaar ben ik bezig contact te leggen met de wethouder communicatie over communicatie van de gemeente richting burgers, dat is veel te lang. het bestuurssecretariaat zou misschien zelf op onderzoek moeten gaan. of de problemen, de vraag, in kaart moeten brengen. en dan na hooguit 2 weken een gesprek aan tafel organiseren. de meest pregnante vragen komen dan bij zo'n jury voor te liggen, denk ik. maar wat verwacht je van elkaar. welke belangen? of welke klachten meteen oppakken en wanneer de raad informeren? hoe de belangen scheiden? wanneer is of word het politiek? maak duidelijk wat je bedoelt en hoe er gereageerd kan worden. waarom is er geen publiekelijk debat? de kiosk op het munsterplein zou er uitstekend voor kunnen dienen. waarom geen debatavond in de oranjerie? ideen genoeg, maar ben vooral duidelijk wat het resultaat moet zijn.