Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Organiseer een g1000

Idee
12

Een G1000 is een burgertop, een evenement waarbij op één dag inwoners met elkaar in gesprek gaan over hun eigen gemeente. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor hun stad. Zij gaan een open gesprek aan waarin iedereen gelijkwaardig is. De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen en werken deze uit. Dan kiezen ze uit de voorgestelde oplossingen. Zij bepalen aan het einde van de dag wat met de uitkomsten gebeurt.

Argument voor

Afspraak is afspraak

  • 3

de raadsleden kunnen nooit overal tegelijk zijn. daarom zou een vorm van burgerinitiatief goed passen bij beleidmaken en beleidsplannen beoordelen. al te vaak worden burgers pas laat in de beleidsvorming meegenomen om te praten over ontwerpen van bijvoorbeeld de woonomgeving. waarom niet vroegtijdig de mensen zelf de plannen laten maken?

Inwoner Herten

jammer dat hier zo weinig aandacht aan besteed wordt burgerparticipatie daar heeft men het over, maar hoe het van de grond te krijgen. reik als gemeente thema's aan. en stel kaders. dan komen de reactie vanzelf nu...

3 reacties

Argument tegen

Reacties

Laurens van Stralen

Het experiment van David van Reybroek levert een goed resultaat op . Het zal ook het draagvlak van de de uitvoering vergroten

Stefan Raedts

Ik denk dat deze bijeenkomst niet een goede gemixte groep oplevert, en dan de uitkomsten van één dag brainstormen niet duurzaam/sterk genoeg zijn dat mensen zich hiervoor blijven inzetten.

mld

praten en luisteren naar elkaar met mensen van alle culturen en alle wijken en alle leeftijden dat lijkt me helemaal niet verkeerd! Het volgende is er ook iets mee doen.

John Masolijn

Mobility Challenge Roermond was een project van de gemeente Roermond, de ideeën van de burger worden gewoon overgenomen hoewel alles onder copyright stond. Alles is al gerealiseerd in de infrastructuur, dit gedrag van de Gemeente Roermond Mw. Donders is onder de maat.