Skip to main contentTrouble navigating? Send us feedback!

In plaats van of in aanvulling op de route via de Maria Teuwenstraat ??

User 22199 replied to Roltrappen

De trap is volgens mij zeker breed genoeg. Het gaat niet om sneller maar een grote verlichting voor mensen met een min of meer handicap, bv. dragen van zware tassen, koffers. Niet iedereen is vitaal en gezond. Voor mij is in een stad als Roermond een roltrap op de station vanzelfsprekend.

peponboks replied to Kiss & Ride

Kortere onstluiting om mensen af te zetten, nu gehele singel rondrijde

Jeroen Janssen replied to Dit moet gesloopt worden

Dat gebouw kan ECHT niet meer! Het is een puist in de Singelring. Veel mensen die met de trein voor het eerst in R'mond aankomen zien dit gebouw meteen als ze aan de noordkant de trappen aflopen om het stationsgebouw te verlaten.

De visie voor 2019 spreekt mij veel meer aan dan die van 2017. Mooi Ontwerp!

Wachttijd is erg lang bij de spoorwegovergang, de overgang is erg vaak dicht het zou het plaatselijk verkeer over de Venloseweg wat verminderen, de bereikbaarheid van de binnenstad wordt verbeterd en dat is weer beter voor de winkeliers.

Sylvia replied to Groen en speelgelegenheid

Er is te weinig groen aan deze kant van het station, met de klimaatverandering en de te zou de gemeente elke kans moeten aangrijpen om te vergroenen en problemen als stedelijke verhitting tegen te gaan. Mensen voelen zich fijner met meer groen, het zou de als buffer kunnen dienen naast het spoor

Sylvia replied to Fietsenstalling

Er is ruimte voor, er is in de omgeving van het station verder geen fietsenstalling, promoten van het gebruik van de fiets, veiligheid

Ontwerp van de Oostelijke stationsingang

ProRail heeft onlangs laten weten vrij zeker te zijn dat een deel van het emplacement gesaneerd kan worden. In het Projectplan Stationsvisie is een ontwerp voor de Oostelijke stationsingang opgenomen dat hierop vooruitloopt.

De vraag is echter of dit nieuwe ontwerp binnen redelijke (5 jaar?) termijn kan worden uitgevoerd. ProRail is namelijk op dit moment bezig om op het emplacement vlak langs Spoorbaan-Noord een compleet nieuwe infrastructuur (kabels en kasten) aan te leggen (zie de bijgaande toelichting).

Overigens is het ook de vraag of het nieuwe ontwerp goedkoper is dan het oorspronkelijk ontwerp; het laatste deel van de onderdoorgang kan immers in de openbouwputmethode worden uitgevoerd. De sporen ter plaatse zijn al lang niet meer in gebruik en wachten op de complete sanering van het emplacement is dan niet nodig.

Het oorspronkelijke ontwerp is fraaier, minder ingrijpend in de bestaande infrastructuur en biedt meer mogelijkheden voor bussen, taxi’s en Kiss & Ride.

H. Knapen

De visie voor 2019 spreekt mij veel meer aan dan die van 2017. Mooi Ontwerp!

Place a comment

Load more