Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Denkt u met ons mee hoe we onze woningen energiezuiniger kunnen maken? (win €60)

Uitdaging
26
Gesloten

Rochdale wil graag dat al haar woningen energieneutraal zijn per 2050. Dat betekent dat alle woningen (minimaal) evenveel energie opwekken als er verbruikt wordt. Dat is goed voor het milieu, verbetert de kwaliteit van de woningen en behoedt de huurder voor stijgende energieprijzen. 2050 lijkt nog ver weg, maar om dit voor elkaar te krijgen moeten we zo snel mogelijk beginnen.

We vragen u daarom mee te denken over de manieren waarop we onze woningen energiezuiniger kunnen maken.

Plaats hieronder uw idee en stem op de ideeën die er al staan!

We verloten drie keer een jaar gratis onderhoudsabonnement ter waarde van € 60 onder de deelnemers van deze discussie!

Tijdlijn

Uitkomsten, conclusies en vervolg

De zomer is bijna voorbij, tijd voor een terugkoppeling!

Deze discussie heeft voor ons de volgende inzichten opgeleverd:

  1. Zonne-energie en goede isolatie van woningen zijn de maatregelen die jullie het meeste aanspreekt.
  2. Gasloze woningen en het hergebruik van materialen krijgen minder aandacht, maar ook hierbij zijn jullie reacties overwegend positief.
  3. Jullie geven ons goede tips, dit betreft vaak ideeën die samenhangen met een specifieke situatie in een woongebouw. Daar gaan we gebruik van maken!
  4. De eigen inzet van bewoners voor duurzaamheid krijgt minder aandacht. Hier moeten we wat mee want we kunnen het niet alleen. Als jullie ideeën hebben hoe wij bewoners hier bewuster van kunnen maken, lezen wij deze graag op de volgende uitdaging!

Inmiddels hebben wij de beleidsuitgangspunten geformuleerd en aan onze bewonersraad voorgelegd, zij gaan ons hier de komende maand over adviseren. Daarna gaan we van start! Op Rochdale.nl kunnen jullie de komende tijd lezen welke maatregelen wij gaan nemen.

NB: Het onderhoudsabonnement is verloot en de winnaars zijn de deelnemers met gebruikersnaam schipholt, elsoo en Zon. Gefeliciteerd!

Nogmaals dank voor jullie deelname en inbreng bij deze discussie!

Ideeën

Woningen isoleren

Isolerende beglazing en isolatie van wanden, vloeren en daken zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om de woning op een aangename temperatuur te houden.

Nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig altijd goed geïsoleerd opgeleverd. Bestaande woningen willen we zoveel als mogelijk isoleren op het moment dat we al bezig zijn in de woning of het woongebouw, bijvoorbeeld bij renovatie en groot onderhoud. Maar dit kan ook wanneer een woning opnieuw wordt verhuurd.

Pierre van den Berg

De woning is goed geïsoleerd, waarom nog meer isoleren, ik vind 600 euro stookkosten per jaar erg redelijk.

6 reacties

Zonnepanelen installeren

De meest voorkomende zonnepanelen wekken elektriciteit op (PV-panelen), maar er zijn ook panelen die water opwarmen (zonneboilers).

Wanner Rochdale PV-panelen installeert, profiteren de bewoners van de opgewekte energie. De installatie- en onderhoudskosten voor de panelen worden meegerekend in de servicekosten. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de opbrengst van de opgewekte energie.

Happy Wouter Verkleij

Dat is voor een woning uit 1950 een zonde geld zaak. omdat deze huizen niet goed te isileren zijn.

5 reacties

Geen aardgas meer gebruiken

Het aardgas wordt schaarser en daarom in de toekomst ook duurder. Deze brandstof wordt door de meeste huishoudens gebruikt om te koken en om de woning en water te verwarmen. Alternatieve bronnen voor verwarming en koken zijn onder andere stadswarmte, elektriciteit en biogas. We onderzoeken hoe we onze woningen in de toekomst vrij van aardgas kunnen maken.

Saskia Van de Ree

Best lastig voor mensen met lage inkomens. Aanschaf nieuw fornuis, nieuwe pannen hele kostenpost.....

3 reacties

(Her)gebruik van duurzame materialen

We gebruiken zoveel mogelijk materialen die vrijkomen bij sloop of renovatie opnieuw. We zorgen ervoor dat we de materialen waarmee onze huurwoningen zijn opgebouwd goed registreren. Wij passen geen materialen meer toe die schadelijk zijn voor mens, dier of milieu.

Bewoners zelf aan de slag

Energiebesparing begint bij het bewustzijn van het dagelijks energieverbruik en het kennen van de mogelijkheden om zuiniger om te gaan met energie.

Bij een energieneutrale woning is het nodig dat de bewoner zelf ook spaarzaam omgaat met gas en elektra in huis. Rochdale kan daarbij helpen, bijvoorbeeld door het inzetten van energiecoaches die bewoners een persoonlijk bespaaradvies aan huis geven.

Saskia Van de Ree

Maak het leuk. Maak er een sport van. Doe het samen. Doe het in samenhang met bijv. zonnepanelen.

2 reacties

Stroom opwekken met een raam (Powerwindow)

Hoe werkt het? Op het glasoppervlak wordt een dunne luminiscente coating aangebracht. Deze laag absorbeert zowel direct als indirect licht en stuurt dit naar de zijkanten van het raam. De zonnecelstrips op de zijkanten van het raam zorgen voor de omzetting naar elektriciteit. De energie die je opwekt kan dan meteen gebruikt worden in het huishouden. Dankzij de coating wordt ook de warmtestraling tegengehouden waardoor de PowerWindow ook een betere isolatie biedt dan een normaal raam.

Saskia Van de Ree

jeetje dat dat ook al kan!

3 reacties

Maak zoveel mogelijk groene daken in combinatie met zonnepanelen

Het groendak kent verschillende dikten in de voedingsbodem of substraatlaag, deze dikten zijn dan nodig voor de verschillende beplantingen. de waterkerende laag (dakbedekking) zorgt ervoor dat het dak waterdicht is. de wortelkerende laag vermijdt dat wortels kunnen doorgroeien en beschadigingen kunnen aanbrengen. de beschermlaag beschermt de ondergelegen lagen tegen bijvoorbeeld scherpe delen, gaat afglijden van lagen tegen, houdt vocht vast. de drainagelaag voert overtollig water af en vormt eventueel waterreservoirs voor waterbuffering. het filterdoek vermijdt dat substraatdeeltjes in de drainagelaag terecht komen en afgevoerd worden of verstopping veroorzaken. de substraatlaag (‘voedingsbodem’) verankert de wortels van de begroeiing en bevat voldoende water, voedingsstoffen en zuurstof voor groei van de vegetatie of slaat deze op. De dikte van de substraatlaag wordt bepaalt door de gewenste beplanting. de erosielaag voorkomt erosie van de substraatlaag op het moment dat de vegetatie nog niet volgroeid is. de vegetatielaag kan bestaan uit sedum, planten, kruiden, grassen, struiken, bomen…

Niet alle groendaken bestaan uit zoveel lagen. Bepaalde lagen kunnen gecombineerd worden, zoals bijvoorbeeld de wortel- en waterkerende laag. Op schuine daken is vaak geen aparte drainagelaag nodig omdat door de helling het water gemakkelijk afgevoerd kan worden.

Bij mijn woning zou het dak van het schuurtje heel goed groen gemaakt kunnen worden. In de buurt is namelijk erg veel wateroverlast.

Truus

Ik ben voor groene daken en voor meer zonnepanelen, maar de combinatie daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Ik lees daarover niets in bovenstaande beschrijving. Ik weet niet beter of het is of het een of het ander. Maar ik...

4 reacties

Isoleren

Scheeld in de stookosten vooral waar ik woon

Ed West

Heel simpel enkelvoudige gevelplaten bij ramen vervangen scheelt al een hoop Maar er met ook een warmtebeeld van de flat gemaakt worden, waar de warmte lekken zitten, omdat de verwarmingskosten extreem hoog zijn in...

Reageer

Regenwater opvangen voor doorspoelen toiletten

Met genoeg hemelwater hier in NL moet dit te doen zijn. Bij tekort kan leidingwater worden ingezet. Reservoirs kunnen op de daken met aftakkingen naar elke woning (ik denk hier aan appartementencomplexen)

Pierre van den Berg

Ieder nieuw systeem kost veel geld voor aanleg en onderhoud. Ik ben voor besparing niet voor extra geld uitgeven. Verder is er te weinig regenwater, alleen voor mijn gebruik heb ik al meer water nodig dan er op mijn...

4 reacties