Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Privacy Policy

Algemeen

Dit is de Privacy Policy van Argu. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze Gebruikers. In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Door onze Website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien u niet met deze Privacy Policy akkoord gaat, wordt u verzocht de Website niet te gebruiken en dit aan ons te melden.

Definities

In deze Privacy Policy hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis: - Gebruiker: iedere gebruiker van de Website. - Privacy Policy: deze Privacy Policy van Argu. - Argu: de verantwoordelijke voor de website argu.co is v.o.f., Argu, gevestigd te Utrecht en registratie bij de Kamer van Koophandel is nog in behandeling. Website: de website van Argu, argu.co en haar subdomeinen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze Gebruikers die via de Website persoonsgegevens verstrekken aan ons in het kader van een bezoek aan de Website, verzoek om (nadere) informatie of het gebruik van een persoonlijk account via de Website. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:

Bij een bezoek aan de Website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (“Bezoekgegevens”);

Om een persoonlijk account op de Website aan te maken, dient u verplicht uw gebruikersnaam, (volledige) naam, e-mailadres en wachtwoord te verstrekken.

De verstrekte persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

Wij kunnen de persoonsgegevens tevens gebruiken om onze Gebruikers op de hoogte te stellen van onze producten, diensten en/of activiteiten die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met ons via info@argu.co.

Wij kunnen verder de Bezoekgegevens alsmede andere persoonlijke gegevens van onze Gebruikers (in geanonimiseerde vorm) gebruiken voor (i) statistische analyses en rapportages van het bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op onze Website, (ii) het analyseren en verbeteren van gebruik van de Website, en (iii) het creëren en verkopen van statistische analyses en rapportages aan derden.

Minderjarigen

Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Argu. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan ons verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Doorgifte aan derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door ons zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van onze Gebruikers.

Voor het overige zullen wij de persoonsgegevens van onze Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Argu in het belang van onze Gebruikers is.

Cookies (algemeen)

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’ en andere vergelijkbare technieken voor onder meer (a) analyse en verbetering van het gebruik van de Website, (b) onze eventuele dienstverlening aan onze Gebruikers (zoals een persoonlijk account, afhandelen van informatieverzoeken of bestellingen), (c) reclame door advertenties op de Website en (d) social media (zoals Facebook en Twitter). Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.

Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Meer informatie over cookies en aanverwanten zij te vinden in ons cookiebeleid

Google Analytics en social media

Wij maken in het bijzonder gebruik van Google Analytics voor analyse en verbetering van het gebruik van de Website. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Op de Website zijn ook buttons opgenomen om de Website te delen op social media zoals Facebook van Facebook Inc., Twitter van Twitter Inc. en Google Inc. (“social media”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Wij hebben daarop geen invloed. Gebruikers worden aangeraden de privacy policies van de social media (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verzamelen. Google en de social media mogen de via hun cookies verzamelde informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens (een van) hen verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google en de social media stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk en sluiten alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Links naar en cookies op websites van derden

Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacy policies van deze derde partijen van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

Inzage en correctie

Gebruikers hebben het recht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens om hun verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. U kan hiertoe een verzoek doen aan ons via info@argu.co.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van onze Gebruikers gedurende een periode van 60 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:

  1. opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden,
  2. toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord alsmede
  3. al het verkeer tussen Argu gaat via een encryptie-protocol (TLS of vergelijkbaar).

Ondanks dat wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen welke redelijkerwijs binnen ons kunnen vallen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden deze Privacy Policy regelmatig op de Website te controleren. Voortgezet gebruik van de Website na wijziging(en) houdt in dat u akkoord gaat met onze gewijzigde Privacy Policy.

Contact

Ingeval van vragen, suggesties of klachten over deze Privacy Policy of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met ons via info@argu.co. © Argu 09/12/2014