Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Wat vindt u van de scenario’s voor een brede school in Beetsterzwaag?

Uitdaging
2
Gesloten

In het project Kansen voor Beetsterzwaag worden momenteel scenario’s voor de nieuwe brede school van Beetsterzwaag uitgewerkt. Dit gebeurt op basis van een opdracht van de gemeenteraad en de kansen, ideeën en functies die verschillende belanghebbende partijen samen per locatie in beeld hebben gebracht.

Het onderwijs geeft aan alleen de locaties van O.D.S. De Trime en V.V. De Sweach geschikt te vinden voor een nieuwe brede school. Zij zien minder kansen en mogelijkheden voor een brede school op locatie C.B.S. De Paedwizer. Dit bleek ook uit de bijeenkomsten met belanghebbenden en de inloopbijeenkomst met het dorp in juli. Daarom wordt voor deze locatie geen scenario gemaakt.

Mogelijkheden en kansen

Op deze pagina vindt u een overzicht van mogelijkheden en kansen op de locaties O.D.S. De Trime en het trainingsveld V.V. De Sweach. De informatie bestaat voor een groot deel uit gesprekken met (vertegenwoordigers van) inwoners en organisaties in het dorp, reacties op het online platform Argu, individuele gesprekken, bijeenkomsten met belanghebbenden en inloopbijeenkomsten voor inwoners.

Alle locaties: voldoende ruimte en mogelijkheden

  • Op alle locaties is voldoende ruimte voor een brede schoolgebouw met kinderopvang.
  • De muziekschool zit nu in de Paedwizer, de kans is groot dat zij ook een plek krijgen in het nieuwe gebouw.
  • Mogelijke verkeersproblemen zijn op alle locaties op te lossen.

De concept scenario’s staan hieronder. Klik op de locaties om meer te lezen. Wat vindt u er van? Laat uw mening hier achter!

Ideeën

Scenario Locatie trainingsveld van voetbalvereniging De Sweach

Bij het trainingsveld van V.V. De Sweach is veel ruimte en zijn de bibliotheek en buitensportvoorzieningen dichtbij. Deze combinatie is een plus voor deze locatie. Het dorpshuis staat vlakbij De Vlaslaan en dit biedt mogelijkheden om andere partijen dichter bij school te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het houden van spreekuren in het dorpshuis van (school)maatschappelijk werk, het gebiedsteam en/of jongerenwerk. De locatie biedt ook kansen voor waterberging op het terrein. Dit zou de afwaterings- en riooloverstortproblemen in het (Vlaslaan)gebied kunnen verlichten. De Vlaslaan heeft wel meer weggebruikers dan de straten rondom de locatie O.D.S. De Trime.

Bij locatie O.D.S. De Trime gaan de kinderen voor gymlessen naar Talant en bij locatie trainingsveld V.V. De Sweach is Revalidatie Friesland een goede optie. Het voordeel bij locatie trainingsveld V.V. De Sweach is dat de verkeersveiligheid beter te regelen is door de aanwezige voorzieningen en de beschikbare ruimte. Zowel bij het trainingsveld van V.V. De Sweach als bij O.D.S. De Trime, is parkeergelegenheid beter te regelen en is er minder sprake van geluidsoverlast.

O.D.S. De Trime, C.B.S. De Paedwizer, V.V. De Sweach, De Buorskip, bibliotheek, It Klaverbled, Kinderwoud, Muziekschool, Talant, Scouting en Knarrenhof zijn zeer positief over deze kansrijke locatie. Denk bijvoorbeeld aan kansen voor het ontstaan van een gezamenlijke kantine voor de voetbalvereniging en De Buorskip, gedeelde vergaderruimtes, kleedruimtes, parkeerplekken, computerfaciliteiten voor jong en oud, het samen opwekken en inkopen van energie, gezamenlijk beheer etc. De grote zaal van De Buorskip zou ook multifunctioneel ingezet kunnen worden als die geschikt wordt gemaakt voor sport en spel. De partijen vinden het een goed idee om een visie te maken. Plaatselijk Belang heeft eerder een visie geschreven die aansluit bij het idee van een Sport- en Cultuurcampus. Dit is eerder in het locatieonderzoek opgenomen.

J.E. de Vries

Waarom een prachtige locatie met prima voorzieningen opofferen terwijl de locatie van "De Trime" alles heeft wat nodig is voor een brede school? Dit is een onnodig dure oplossing....

9 reacties

Scenario Locatie O.D.S. De Trime

Het unieke aan deze locatie is de groene, rustige en veilige schoolomgeving. Als je de deuren uitstapt, sta je al met één been in het bos. Ook is er een speeltuin dichtbij. Kinderen gaan voor gymlessen naar Talant. Naast een sportzaal, heeft Talant ook een zwembad en kinderboerderij. Samenwerking door bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten met cliënten is goed mogelijk. Er is minder verkeer in de omgeving van De Trime dan op de andere twee locaties. Zowel bij het trainingsveld van V.V. De Sweach als bij O.D.S. De Trime, is parkeergelegenheid beter te regelen en is er minder sprake van geluidsoverlast.

Als voor deze locatie wordt gekozen, is het verstandig om te onderzoeken of de riolering direct aangepakt kan worden. Die is namelijk over enkele jaren aan de beurt voor vernieuwing. Vernieuwing van de riolering kan dan tegelijk opgepakt worden met het verbeteren van de bereikbaarheid van de school. De verwachting is dat het neerzetten van een brede school op deze locatie meer gevolgen heeft voor de verkeersdruk dan bij de locatie trainingsveld V.V. De Sweach.

Omdat de voetbalvereniging, het dorpshuis en de bibliotheek gebonden zijn aan de locatie bij de Vlaslaan, zijn er op deze locatie minder partijen die samen willen werken en een visie willen maken. Naast het basisonderwijs en de kinderopvang, zijn op deze locatie het muziekonderwijs en mogelijk de scouting in beeld die afspraken willen maken over de inrichting, het beheer en exploitatie van een nieuw gebouw. Omdat er minder partijen betrokken zijn, zou het bouwen van een brede school hierdoor sneller kunnen gaan.

a_haijtink

Beste veilige plek

4 reacties