Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Welke kansen in Beetsterzwaag ziet u (bij de komst van een brede school)?

Uitdaging
3
Gesloten

In het project Kansen voor Beetsterzwaag lag tot nu toe de nadruk op mogelijke locaties voor een brede school. In de komende periode ligt de focus op de kansen die dit met zich meebrengt. Dat begint met het samen delen van kansen en ideeën. Medio juni hebben partijen die ideeën of plannen voor (verbetering) van voorzieningen in het dorp, al dan niet in combinatie met een brede school, samen met elkaar verbindingen gelegd in een groeibijeenkomst bij de tropische kas van Beetsterzwaag. Ziet u ook een unieke kans voor het dorp? Laat uw idee dan hier achter!

Proces

Medio juli volgt een informatiebijeenkomst voor het hele dorp waarin de stand van zaken van het project wordt gepresenteerd en inwoners op een interactieve manier hun ideeën en tips kunnen achterlaten. Uiteindelijk worden de resultaten van het onafhankelijke locatieonderzoek van Axon Adviseurs, de inbreng van het onderwijs, de input van het online platform en de kansen uit het dorp, vertaald naar minimaal twee scenario’s die aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Meer informatie over het project Kansen voor Beetsterzwaag vindt u op de projectpagina.

Ideeën

LOS! (leegstand oplossing stichting) stelt leegstaand vastgoed beschikbaar voor maatschappelijk initiatief.

LOS! (leegstand oplossing stichting) stelt leegstaand vastgoed beschikbaar voor maatschappelijk initiatief. LOS! biedt daarmee een alternatief voor commerciële leegstand beheerders die uitsluitend het vastgoedbeheer zelf als uitgangspunt nemen. Door leegstaande panden laagdrempelig beschikbaar te stellen aan maatschappelijk initiatieven lossen we niet alleen de korte termijn problemen van de eigenaar op, maar bieden we buurt initiatief en / of jong talent de kans zich te bewijzen en geven we iets terug aan de omgeving.

LEEGSTAND OPLOSSEN:

Publiek vastgoed moet publiek benut worden. Dat is het uitgangspunt van LOS! bij de aanpak van leegstand van de Gemeente Opsterland. Voorkom verspilling van middelen door antikraak of traditioneel leegstandsbeheer en zoek naar oplossingen voor leegstand door vastgoed ter beschikking te stellen aan maatschappelijke initiatief.

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE:

Geef leegstaande panden de functie van kweekvijver waar nieuwe maatschappelijke initiatieven kunnen opbloeien. Ze zullen werk scheppen en maatschappelijke meerwaarde genereren door onderdak te bieden aan sociale, culturele, en zorg initiatieven, startende creatieve ondernemers, sociale wijkondernemingen, zzp-ers en kunstenaars. LOS! zorgt voor de inbedding in de omgeving door lokale stakeholders te betrekken bij de invulling van de panden.

SNELLE INVULLING:

Uitgangspunt van LOS! is dat panden snel en laagdrempelig beschikbaar komen om ingewikkelde procedures te vermijden en spontane initiatieven de ruimte te geven. Een project komt pas tot bloei in de praktijk, in interactie met de gebruikers en de omgeving.

Ellen Zwanenburg

Courgettesoep

9 reacties

VV De Sweach staat open voor gezamenlijk gebruik locatie

Bijgaand de presentatie in bijeenkomst kansen voor Beetsterzwaag in de Tropische kas op 14 juni. VV De Sweach ziet in het project Kansen voor Beetsterzwaag parallellen met een aantal voetbaltermen zoals ook in het het jeugdbeleid van de club is geformuleerd. In een aantal schetsen geeft De Sweach een aanzet voor gezamenlijk gebruik van de locatie.

Gerrit Kunnen

Prachtige locatie om samen de kansen voor iedereen optimaal te benutten voor nu en in de toekomst.

2 reacties

Is er niet iets te doen met het leegstaande politie bureau? Op it Merkelan 24a.

Naar mijn idee is het leegstaande Politiebureau prima te gebruiken voor een breedeschool. Er is ruimte om zaken aan te passen (Verkeer en het gebouwzelf).