Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Wat zijn mogelijke locaties voor een brede school in Beetsterzwaag?

Uitdaging
5
Gesloten

In Beetsterzwaag willen basisscholen O.D.S De Trime en C.B.S. De Paedwizer hun schoolgebouwen vervangen door een "Brede School". Voor deze scholen, School Lyndensteyn, Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de gemeente Opsterland is dit aanleiding om samen vier locaties voor de Brede School te verkennen.

Het gaat hierbij om de huidige locaties van de basisscholen, een locatie nabij School Lyndensteyn en het terrein van voetbalvereniging De Sweach. We horen graag of dit de mogelijke locaties zijn of dat er nog meer locatiekansen voor een brede school zijn.

De mogelijke locaties moeten aan uiteenlopende eisen voldoen. Ze worden getoetst op:

  • Onderwijskundige aspecten;
  • planologische, ruimtelijke, milieukundige, maatschappelijke en financiële haalbaarheid.

U kunt stemmen op één van de huidige locaties, argumenten voor of tegen plaatsen bij de locaties en zelf een nieuw idee voor een locatie indienen. De input van inwoners, belanghebbende partijen, onderwijs en Plaatselijk Belang worden vertaald naar minimaal twee scenario’s die gepresenteerd worden aan de gemeenteraad.

Naast dit online platform, organiseren we op een nader te bepalen datum een inloopbijeenkomst voor het dorp en een stakeholdersbijeenkomst in De Buorskip waar mensen fysiek hun mening kunnen laten horen. Het besluit over de keuze van de locatie wordt voor eind 2018 genomen.

Stem op één van de locaties, geef argumenten voor- of tegen of draag zelf een locatie aan!

Meer achtergrondinformatie over het project vindt u hier. In onderstaande bijlage vindt u een infographic van het proces.

Tijdlijn

Bedankt voor het meedenken over een locatie van een brede school in Beetsterzwaag

Vanaf januari hebben ruim honderd inwoners hun mening of idee gegeven. In totaal zijn 215 reacties binnengekomen. Het ging om een locatie nabij School Lyndensteyn, de huidige locatie O.D.S. De Trime, de huidige locatie C.B.S. De Paedwizer en het terrein (trainingsveld) van voetbalvereniging De Sweach. Ook zijn er diverse opmerkingen geplaatst bij de locaties.

Argumenten op locaties

Bij ‘een locatie nabij School Lyndensteyn’ kwam ‘Schoolcampus met uniek onderwijsaanbod’ als belangrijkste argument voor naar boven. Andere mensen zagen het als ‘Onnodige aantasting van het groene karakter van het dorp’. Hoewel een aantal inwoners combinatiekansen met sportvoorzieningen, de nabijgelegen kerk en De Buorskip zien bij het terrein (trainingsveld) van voetbalvereniging De Sweach, ziet het grootste deel van de online bezoekers deze locatie niet zitten.

Over de huidige locatie O.D.S. De Trime zegt men het volgende: “Prachtige ruime locatie, veilig voor kinderen en dichtbij een bosgebied”. Als nadeel wordt genoemd dat de locatie aan de zuidkant van de Hoofdstraat is waar nu minder kinderen wonen. Voor de huidige locatie C.B.S. De Paedwizer zien bezoekers combinatiekansen met kinderdagverblijf en sportvoorzieningen. Als tegengeluid wordt aangegeven dat het al een dicht bebouwde locatie is.

Een aantal inwoners heeft het platform gebruikt om hun zorgen over de fusie van de scholen uit te spreken. De scholen zijn hiervan op de hoogte en schenken hier aandacht aan. De online locatieverkenning is hiermee afgesloten. Alle stemmen, argumenten en toelichtingen zijn openbaar en terug te lezen op deze pagina.

Afsluiting Axon locatieonderzoek

De verwachting is dat in juni het onafhankelijke locatieonderzoek van Axon Adviseurs wordt afgesloten. Deze resultaten, samen met de input van het online platform, de inbreng van het onderwijs en de kansen uit het dorp, worden vertaald naar minimaal twee scenario’s die aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Vervolg Kansen voor Beetsterzwaag

In de komende periode ligt de focus op de kansen van het project. Op dit moment vinden gesprekken plaats met partijen die ideeën of plannen hebben voor (verbetering van) voorzieningen in het dorp, al dan niet in combinatie met een brede school. Om alle kansen van het dorp scherp te krijgen, zullen we ook u weer vragen om mee te denken op dit online platform.

Ideeën

De Trime blijft op dezelfde lokatie. Paedwizer komt bij Lyndenstein.

Keuze mogelijk tussen scholen met duidelijke identiteit, aan beide kanten van het dorp. Er komt grond vrij bij huidige Paedwizer. Samenwerking is altijd mogelijk. Voor veel leerlingen is het een zegen om in de luwte op zo'n fijne school te zitten en niet in een leerfabriek.

Daniël Dijkstra

Goede oplossing. Brede scholen zijn vaak "monsters" die niet meer het karakter van de dorpsschool hebben. We mogen best trots zijn dat je twee goed functionerende gezonde scholen hebt in dit dorp. Vooral zo laten en snel...

Reageer