Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Argument voor

Schoolcampus met uniek onderwijsaanbod

  • 19

Het volledige onderwijsaanbod voor Primair Onderwijs (C.B.S. De Paedwizer, O.D.S. De Trime en School Lyndensteyn) lokaliseren op één locatie biedt grote kansen op het gebied van kwalitatief sterk onderwijs, het delen vakkennis en expertise, het delen van binnen- en buitenruimtes, burgerschapsvorming en mogelijk aanbod extra faciliteiten, waardoor een breed onderwijskundig en vakkundig aanbod ontstaat voor de gehele bevolking van Beetsterzwaag en naaste omgeving.

Unieke mogelijkheden voor samenwerking met Lyndensteyn

  • 14

De kennis en ervaring van de onderwijsteams bieden mogelijkheden om een uniek integraal kindcentrum op te zetten op een veilige besloten locatie

Bereikbaarheid voor de nodige therapieën vanuit Revalidatie Friesland.

  • 5

De kinderen van school Lyndensteyn hebben soms dagelijks therapie nodig bij Revalidatie Friesland. Dus afstand/bereikbaarheid is erg belangrijk.

Argument tegen

Onnodige aantasting van het groene karakter van het dorp.

  • 13

Voldoende ruimte bij Paedwijzer mede gelet op daling van het aantal leerlingen. Situering bij van Lyndenlaan verkeerstechnisch en parkeertechnisch niet gewenst. Kijk naar bezoekers Lyndesteijn en ook naar het huidige aantal ouders wat kind met auto naar school brengt. Dit aantal zal door samengaan scholen verder toenemen. Ontsluiting verkeer momenteel reeds moeilijk en bovendien gevaarlijk voor kinderen. Indien in de toekomst tweede flat wordt gebouwd, zie bestemmingsplan, wordt de omgeving verder versteend en zal verkeersdrukte op de van Lyndenlaan verder toenemen. Bij terrein Paewijzer is ontsluiting van twee kanten mogelijk t.w. bommegaerde en Vlaslaan

Bewaak de groene ruimte van Beetsterzwaag

  • 8

Het bos en cultuurlandschap van Beetsterzwaag is uniek. Er is voldoende ruimte in Beetsterzwaag voor het bouwen van een Brede School. Waarom waardevolle groene ruimte opofferen?

'een locatie nabij' is te vaag.

  • 4

Wat wanneer er op het terrein van de huidige volkstuin út-ein gebouwd gaat worden? Het is nu zo'n prachtig gebied met fietsers en wandelaars en bijna geen autoverkeer, laat dat zo blijven.

Verkeersoverlast in de kern van het dorp. Onveilige situaties.

  • 3

De kern van het dorp is al overbelast met verkeer. Het dorp wordt hierdoor onaantrekkelijk om te wonen. Er ontstaan nu al zeer onveilige situaties door al het verkeer dat via de Van Lyndenlaan rijdt. Met name voor kinderen, mensen met een beperking en ouderen.

Reacties

Basis18_Beetsterzwaa

Combinatie met Lyndenstein en tegen de rand (natuur) van Beetsterzwaag

Annemarie

In mijn ogen de enige plek om de krachten van álle scholen te bundelen! Op elke andere locatie wordt de afstand te groot en dus de reistijd te lang om integratie, samenwerking, kinderen van school Lyndenstein in andere klassen mee te nemen. Wil men efficiënt gebruik maken van de kennis van alle scholen en dit voor elke leerling toegankelijk te maken, dan moet het dicht bij elkaar zitten. Andere pluspunten: dicht bij sportlocatie, bos/natuur op loopafstand. Ik geloof niet dat er veel hinder zal zijn van de manege, lijkt me ook een mooie leeromgeving. 😃 Enige nadeel is misschien het verkeer vanwege de Van Lyndenlaan waar al het verkeer langsrijdt dat van de snelwegkant Beetsterzwaag in komt. Maar ook hier is een oplossing voor te vinden. Uitgang school richting manege, zodat niet iedereen de weg op rent. Kinderen brengen met de fiets. En dan rijdt ook een ieder weer zo weg het dorp in en verspreid de massa zich. Ik zeg: stem op deze plek!

Schoolouder

Beste luchtkwaliteit.

Sandra04

Mooie omgeving en toegankelijk voor de kinderen van school Lyndenstein.

j_g_timmermans

Sport voorziening aanwezig en veel ruimte.

Gebruiker 16730

De ligging dicht bij de sporthal zorgt voor minimaal lestijdverlies door heen en weer lopen of fietsen naar de sporthal.

Peter Algra

Denk dat dit voor alle mening / (tegen) argumenten, gevoelens en overtuigingen van een ieder de beste plek is. Op een voor ons dorp nieuwe lokatie, zonder oude gewoontes. Hier kan er een mooie samenwerkende! School ontstaan die geheel nieuw is en waarbij er een identiteit ontstaat waar hoop ik iedereen zich goed bij voelt.

Geartsje Visser

Zeker een goeie optie met aanzienlijk betere lucht kwaliteit en een centrale ligging Mooi tussen de huidige 2 basis scholen in

meba

De kinderen van school Lyndensteyn hebben wel therapieën nodig. Dus bereikbaarheid/afstand naar Revalidatie Friesland is erg belangrijk.

douwesijtsma

Onnodig duur en de veronderstelde voordelen zijn theoretisch/idealistisch en niet realistisch.