Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Scenario Locatie trainingsveld van voetbalvereniging De Sweach

Idee
27

Bij het trainingsveld van V.V. De Sweach is veel ruimte en zijn de bibliotheek en buitensportvoorzieningen dichtbij. Deze combinatie is een plus voor deze locatie. Het dorpshuis staat vlakbij De Vlaslaan en dit biedt mogelijkheden om andere partijen dichter bij school te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het houden van spreekuren in het dorpshuis van (school)maatschappelijk werk, het gebiedsteam en/of jongerenwerk. De locatie biedt ook kansen voor waterberging op het terrein. Dit zou de afwaterings- en riooloverstortproblemen in het (Vlaslaan)gebied kunnen verlichten. De Vlaslaan heeft wel meer weggebruikers dan de straten rondom de locatie O.D.S. De Trime.

Bij locatie O.D.S. De Trime gaan de kinderen voor gymlessen naar Talant en bij locatie trainingsveld V.V. De Sweach is Revalidatie Friesland een goede optie. Het voordeel bij locatie trainingsveld V.V. De Sweach is dat de verkeersveiligheid beter te regelen is door de aanwezige voorzieningen en de beschikbare ruimte. Zowel bij het trainingsveld van V.V. De Sweach als bij O.D.S. De Trime, is parkeergelegenheid beter te regelen en is er minder sprake van geluidsoverlast.

O.D.S. De Trime, C.B.S. De Paedwizer, V.V. De Sweach, De Buorskip, bibliotheek, It Klaverbled, Kinderwoud, Muziekschool, Talant, Scouting en Knarrenhof zijn zeer positief over deze kansrijke locatie. Denk bijvoorbeeld aan kansen voor het ontstaan van een gezamenlijke kantine voor de voetbalvereniging en De Buorskip, gedeelde vergaderruimtes, kleedruimtes, parkeerplekken, computerfaciliteiten voor jong en oud, het samen opwekken en inkopen van energie, gezamenlijk beheer etc. De grote zaal van De Buorskip zou ook multifunctioneel ingezet kunnen worden als die geschikt wordt gemaakt voor sport en spel. De partijen vinden het een goed idee om een visie te maken. Plaatselijk Belang heeft eerder een visie geschreven die aansluit bij het idee van een Sport- en Cultuurcampus. Dit is eerder in het locatieonderzoek opgenomen.

Argument voor

Doorstroming woningmarkt

  • 5

Bied kans om woningen te creëren voor ouderen zodat er doorstroming op de woningmarkt kan plaats vinden.

Argument tegen

Reacties

J.E. de Vries

Waarom een prachtige locatie met prima voorzieningen opofferen terwijl de locatie van "De Trime" alles heeft wat nodig is voor een brede school? Dit is een onnodig dure oplossing....

k_vanrijs

Prima locatie

wendehaan

Goed voor school en de voetbalclub alles dichtbij bieb velden buorschip

Harold Pesman

Prima locatie, velden aanwezig waar ‘s zomers gegymd kan worden. Lyndensteyn voor binnengymnastiek dichtbij. Als er verschillende gebruikers van het gebouw zijn kunnen de kosten van onderhoud goed verdeeld worden.

Peke

Als zoveel verenigingen er baat bij hebben is dit de ideale plek voor de brede school

floorveenstra

Een nieuwe start maken op een nieuwe plek! Daarmee maak je echt een nieuw begin voor iedereen!

floorveenstra

Ben om diverse redenen een voorstander van locatie voetbalvelden; vooral om echt samen een nieuwe start te maken. Hierdoor is er geen ruimte meer voor de 'zij en wij' weerstand bij ouders of kinderen van de beide scholen. Deze locatie is centraal en maakt dat alle partijen letterlijk een stap ( naar elkaar toe) moeten maken. Door de centrale ligging lijkt het mij een gunstige plek voor kruisbestuiving van expertise en middelen van potentiele fusiepartners. Ook is deze locatie groen met de velden en bos in de rug.

Boswachter

Het zou mooi zijn als er een brede faciliteit voor een grote groep jongeren gecreëerd wordt. Het zou ook mooi zijn als bij eventuele vergrijzing van Beetsterzwaag de faciliteiten multi-inzetbaar zijn en nieuwe functies kunnen krijgen. Advies om tevens bij deze school overdekte sport accommodatie te creëren.