Skip to main contentTrouble navigating? Send us feedback!

Grondstoffen voor energieopwekking raken uiteindelijk op

De uranium voorraad is beperkt en niet hernieuwbaar. Toekomstige generaties zouden de kerncentrales moeten slopen wat veel kost om weer een nieuwe manier van energie opwekking te gebruiken.

Reply

Verminder vlees consumptie

Uit een studie van IATP blijkt dat zuivel en vlees industrie meer broeikas gassen uitstoten dan alle niet hernieuwbare energie productie bij elkaar. Ook moet je rekening houden hoeveel hectare oerwoud wordt gekapt voor de productie van soja bonen voor vee. Subsidie op vlees zou verboden moeten worden want vlees in van nature grondstof intensiever dan groenten teelt.

De kosten van CO2 belasting worden doorberekend aan de klant, en zal ook gelden voor import. De klap voor een bedrijf zal daardoor meevallen. Tegelijkertijd geef je zo wel een extra prikkel om minder CO2 uit te stoten en zal een bedrijf als Tata steel juist gaan investeren in CO2 neutrale mogelijkheden. Met zo'n belasting kan het bijvoorbeeld opeens rendabel worden om een eigen windturbine park te starten.

Hans van Zalingen posted a con in CO2 uitstoot belasten

Stimuleer (desnoods gedwongen) innovatie i.p.v. opleggen CO2 belasting.

Om CO2 uitstoot te verminderen moet je besluiten of iets helemaal niet meer te doen of te innoveren. Een bedrijf 'dood' belasten (bijvoorbeeld Tata Steel) is onzinnig. Niet alleen zet je daarbij direct en indirect duizenden mensen op straat maar vanaf de eerste aanslag ontneem je zo'n bedrijf ook een groot deel van de middelen om door te innoveren. Dus ik twijfel heel erg aan de effectiviteit van een CO2 belasting. Het is mijns inziens beter bedrijven te stimuleren, of desnoods te dwingen, een x percentage van de omzet aan CO2 vermindering te besteden middels innovatie in zowel product als proces. In dat geval hoeven ze het geld maar één keer uit te geven en gaat innovatie dus sneller. Dat geldt ook voor afnemers (KLM) van een vervuilend product (kerosine). Het dwingt ze nl. om op zoek te gaan naar alternatieven middels de al dan niet afgedwongen spaarpot. Weet je ook precies waar het geld terecht komt.

Reply
Joep Meindertsma

De kosten van CO2 belasting worden doorberekend aan de klant, en zal ook gelden voor import. De klap voor een bedrijf zal daardoor meevallen. Tegelijkertijd geef je zo wel een extra prikkel om minder CO2 uit te stoten en...

Place a comment

Stef replied to Eindigheid brandstoffen

De kosten van brandstof in een kerncentrale zijn relatief veel kleiner vergeleken bij fossiele brandstoffen. Dit is dus een minder groot probleem dan verwacht. Ook wordt er bij deze berekeningen alleen gekeken naar 1 brandstofcyclus, er zijn veel meer mogelijkheden in de toekomst m.b.t. thorium en het hergebruiken van kernafval.

Load more