Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe kan de overheid de uitstoot van broeikasgassen verminderen?

Uitdaging
7

Klimaatverandering is nu al waarneembaar en zal volgens wetenschappers alleen maar erger worden. De consequenties zijn zorgwekkend en duidelijk meer dan een wat warmer termparatuurtje. Volgens het IPCC (dé wetenschappelijke autoriteit op dit gebeid) kunnen we verwachten:

  • Meer en grotere weerextremen (hittegolven, orkanen)
  • Grote droogte
  • Hogere zeespiegel
  • Smeltende poolkappen

Dit alles heeft rampzalige ecologische, sociale en economische gevolgen. Vele diersoorten zullen door de verzuring van de oceanen en de veranderingen van omgevingen uitsterven, mensen zullen door droogte meer om water en eten moeten vechten (vooral rond de evenaar) en overal ter wereld zal de economie zwaar lijden onder klimaatverandering.

Op 24 juni 2015 besloot de rechter dat Nederland de CO2 uitstoot moet verminderen met 25% (vergeleken met 1990) voor 2020. Dat is een stuk meer dan de 17% die nu is ingepland.

Welke beleidsmiddelen kunnen we inzetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen?

Heb jij een goed idee?

Ideeën

CO2 uitstoot belasten

Het uitstoten van broeikasgassen moet gepaard gaan met een belasting.

De University of Cambridge adviseert een CO2-tax van $100,- per ton, wat nu ongeveer €80,- zou zijn. Ik stel voor om een CO2-tax op basis van dit bedrag in Nederland in te voeren.

De Rijksuniversiteit Groningen beveelt aan om ook andere broeikasgassen te belasten, aangezien dit een besparing van 37% t.o.v. gewone CO2 belasting kan opleveren.

Om te compenseren voor de afgenomen de gedaalde koopkracht, moeten andere belastingen worden verlaagd.

Stop de subsidies op fossiele brandstoffen

Vreemd genoeg worden niet duurzame energiebronnen, maar juist fossiele brandstoffen in Nederland het zwaarst gesubsidieerd. Momenteel subsidieert de Nederlandse overheid jaarlijks bijna 10 miljard euro aan fossiele brandstoffen (deze data telt directe en indirecte steun mee). Dat is bijna drie keer zo veel als wat er wordt geïnvesteerd in duurzame energiebronnen. Laten we stoppen met het subsidieeren van de steeds duurder wordende, vervuilende en achterhaalde fossiele energiebronnen.

CO2 opslag i.s.m. biobrandstoffen en industriële / technische warmte

In Nederland is het populair om in steden stadsverwarming toe te passen. Dit zien we veel bij nieuwbouwprojecten waarbij woningen worden aangesloten op een warmtenet, zie bijvoorbeeld Amsterdam. Nuttig voor de industrie met warmte-overschot en voor eindgebruikers want de warmtelevering is netto milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld gasketels.

Dit systeem kan worden verbeterd door de CO2 uitstoot van deze systemen (zoals een afvalverbrandingscentrale) af te vangen en op te slaan in de bodem. Mocht er biobrandstof worden verstookt dan kan er zelfs sprake zijn van negatieve CO2 uitstoot; er wordt dan CO2 aan de atmosfeer onttrokken.

Nederland gasland heeft veel bodemlocaties die potentieel interessant zijn voor CO2 opslag, alhoewel er mogelijke haken en ogen zijn verbonden is het een veilig en beproefd systeem. Mogelijke veronderstelde risico's voor mensen kunnen worden ontlopen door eerst lege en geschikte gasvelden dan wel aquifers onder de Noordzee te vullen met CO2 en daarna de velden in het land. Uiteindelijk kan het veld in Groningen worden gevuld waardoor daar de bodem stabiliseert; het inklinken wordt dan gestopt.

Alhoewel CO2 opslag geen perfect systeem is (niet 100% van de CO2 uitstoot wordt afgevangen, en de energie die een dergelijk systeem gebruikt verlaagt het rendement van een centrale) biedt het een mogelijkheid om de komende decennia via stadsverwarmingsnetten een groot deel van de warmtevraag te leveren

Verminder vlees consumptie

Uit een studie van IATP blijkt dat zuivel en vlees industrie meer broeikas gassen uitstoten dan alle niet hernieuwbare energie productie bij elkaar. Ook moet je rekening houden hoeveel hectare oerwoud wordt gekapt voor de productie van soja bonen voor vee. Subsidie op vlees zou verboden moeten worden want vlees in van nature grondstof intensiever dan groenten teelt.

Heb jij een beter idee?