Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe kunnen we de vermogensongelijkheid in Nederland verminderen?

Uitdaging
8

De ongelijkheid tussen het vermogen van Nederlanders is in de afgelopen decennia sterk toegenomen, aldus Gini Research. De rijkste 1% bezit meer dan een kwart van al het vermogen volgens het CBS.

Extreme ongelijkheid ondermijnt de democratie, is schadelijk voor de effectiviteit van instituten, schaadt de economie en draagt bij aan maatschappelijke onrust in de vorm van racisme, populisme en nationalisme, aldus econoom Piketty.

Welke beleidsmaatregelen kunnen worden ingevoerd om de vermogensongelijkheid te verminderen?

Heb jij een goed idee?

Ideeën

Vermogenswinstbelasting invoeren, vermogensrendementsheffing afschaffen

De SP stelt voor om de winst op vermogen te gaan belasten, in plaats van het vermogen zelf te belasten.

Het huidige model, de vermogensrendementsheffing (VRH) gaat er van uit dat een spaarder 4% rendement haalt op zijn vermogen. Dat was vroeger realistisch, maar onderhand niet meer. Op die 4% wordt vervolgens 30% belasting geheven. Dat is voor kleine spaarders een relatief groot percentage (waardoor je zelfs verlies kan draaien op sparen). Voor beleggers is het juist een relatief klein percentage, aangezien zij tussen 1990 en 2012 gemiddeld 5.7% rendement per jaar halen.

Door de vermogensinkomsten te belasten, voorkom je dat je kleine spaarders te hoog belast en succesvolle beleggers te laag belast. Meer winst halen is meer belasting betalen.

De SP stelt voor om de vermogensrendementsheffing af te schaffen en vervolgens 40% vermogenswinstbelasting te heffen. Over de eerste €200 winst hoef je niets te betalen.

Garmen Hageman

Inkomens- en vermogensverschillen staan in geen verhouding t.o.v. de bijdragen die de 'rijken' leveren aan de samenleving t.ov. de 'armen'. En staan in geen verhouding tot de geleverde inspanning. Het parasitaire...

3 reacties

Miljonairsbelasting invoeren

De SP stelt voor om een vermogensbelasting in te voeren voor miljonairs:

"[...] Huishoudens met een vermogen van meer dan een miljoen gaan over het deel van het vermogen dat de 1 miljoen euro overstijgt, jaarlijks 1 procent belasting betalen. Huishoudens met meer dan 2 miljoen euro vermogen gaan over het deel dat de 2 miljoen overstijgt, 2 procent belasting betalen.

De eigen woning wordt in principe niet in deze heffing betrokken, omdat er een vrijstelling van 500.000 euro wordt ingevoerd. Pas wanneer de waarde van de eigen woning - na aftrek van de hypotheekschuld - de 500.000 euro overstijgt, telt deze mee voor de miljonairsbelasting.

Met deze miljonairsbelasting wordt de ongelijkheid effectief aangepakt. De 157.000 miljonairs in Nederland gaan meer belasting betalen, zodat ook zij een eerlijke bijdrage leveren aan een samenleving waar iedereen een eerlijke kans krijgt."

Boetes e.d. op basis van inkomen

in sommige landen zijn veel kosten gebaseerd op je inkomen. bijv: hogere boetes voor mensen met meer inkomen (10 km te hard? , 50 euro voor de een, 500 euro voor de ander). het is proma mogelijk hetzelfde hier in te voeren.

Joep Meindertsma

Net als bij gevangenisstraf wil je dat mensen gelijke hoeveelheid straf ervaren - niet dat rijken er makkelijker vanaf komen.

Reageer

Iedereen moet verplicht pensioen opbouwen

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer mensen verschoven van werknemer naar ZZP'er. Gelukkig beseffen veel mensen dat ze zelf moeten sparen voor hun pensioen. Maar helaas doen ook veel mensen dit (noodgedwongen) niet.

Ik stel voor dat iedereen die werkt verplicht pensioen moet opbouwen. De overheid moet ervoor zorgen dat er pensioenfondsen komen voor ZZP'ers en andere werkvormen waarbij nu geen collectief pensioen wordt opgebouwd.

Actie

nederlanders zijn te lui of hebben geen wil of zin om harde actie te voeren ik ben het wel berijd om te doen als geb nederlander wie durft het nog meer ? STA OP NEDERLAND (laat het weten hier)

Begin eens met het verbieden van de vvd.wat een criminele bende.

Nog nooit een partij meegemaakt die zo doorzichtig is.Vrijwel niets dan echt criminele zaakjes waar ze zich mee bezig houden.Discriminatie,smaad,laster,liegen in de kamer (wat ook verboden is),achterkamertjes politiek,diefstal (denk aan de bonnetjesaffaire),afpersing,samenzwering met justitie,politie en de media,zwartmakerij enzovoorts enzovoorts. En ze komen er al jaren mee weg ook. Iedereen weet en ziet het,en toch steeds weer de meeste stemmen? Waar zijn trouwens al die duizenden stemmen gebleven die tijdens de verkiezingen "zoek" waren? Is dan eigenlijk de uitslag wel geldig? En dan nu het waarom we de VVD moeten verbieden. De kloof tussen arm en rijk is alleen maar groter geworden SINDS Rutte 1 en daarna alleen maar gegroeid.

albert cremer

vvd leden zijn zelf crimineel ze plegen strafbare feiten en moeten net als alle burgers voor de rechter komen en gestraft worden

Reageer

Een dubbel muntstelsel.

Voer naast de euro een munt in waarin vermogens worden 'bewaard'. Laten we die munt de 'dagobert' noemen. Wettelijk maximum aan particuliere vermogens in euro's b.v. 1 miljoen. Boven dat bedrag worden euro's automatisch geconverteerd naar 'dagoberts' . Ieder jaar devalueer je de dagobert t.o.v. de euro.

Heb jij een beter idee?