Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe kan het basisinkomen bekostigd worden?

Uitdaging
6

Een basisinkomen (bekijk hier de discussie) ter hoogte van het huidige bijstandsniveau zou Nederland ongeveer €950 * 17.000.000 inwoners * 12 maanden = bijna 194 miljard per jaar kosten. Dan houd je met de huidige inkomsten nog 50 miljard over voor zorg, veiligheid, justitie, onderwijs, wetenschap, bestuur, rente van staatsschuld en overige kostenposten. Er ontstaat dus een begrotingstekort van vele tientallen miljarden.

Een basisinkomen zorgt er voor dat veel premies en potjes kunnen worden afgeschaft (zoals de AOW en de bijstand), waardoor tientallen miljarden zullen worden bespaard. Dit is echter niet voldoende om het begrotingstekort te dichten.

Met andere woorden: een basisinkomen vereist een flinke toename aan overheidsinkomsten. Waar moet dat vandaan komen?

Plaats hieronder jouw idee. Plaats slechts één beleidsmaatregel per keer, zodat we per maatregel een goede, afgebakende discussie kunnen hebben.

Heb jij een goed idee?

Ideeën

Vermogensbelasting verhogen voor de rijksten

Nu betalen Nederlanders over hun vermogen boven de €21.139 1.2% vermogensbelasting. Het percentage is gelijk voor mensen met een ton of een paar miljard. Hierdoor betalen extreem rijke mensen relatief weinig en wordt de ongelijkheid alleen maar groter.

Om het basisinkomen te bekostigen zouden we de vermogen zwaarder kunnen gaan belasten; voornamelijk de grootst vermogenden zouden moeten inleveren. Om dit mogelijk te maken moet de vermogensbelasting progressief zijn: het percentage vermogensbelasting hoger maken naarmate het vermogen groter wordt.

Ik stel voor om de vermogensbelasting voor vermogens boven de €500.000 te verhogen naar 2.0%.

Belasting op grondstoffen ipv arbeid

Een idee uit het boek van Rutger Bregman - Gratis geld voor iedereen: De belasting op arbeid afbouwen en de belasting op grondstoffen geleidelijk invoeren.

Joep Meindertsma

Een belasting is vooral gerechtvaardigd als het iets ontmoedigd dat ook daadwerkelijk onwenselijk is. Het gebruik van grondstoffen is wat dat betreft een logische keuze.

Reageer

Basisinkomen alleen ipv uitkering

Mensen die al een inkomen hebben, hebben geen basisinkomen nodig.

Waar een basisinkomen wel een oplossing kan zijn is als alternatief voor een uitkering. Dit gaat als volgt.

  • Geef mensen ipv een uitkering een basisinkomen dat bijv. € 200,- minder is dan de huidige uitkering.
  • Geef mensen wel de vrijheid om bij te verdienen boven op hun basisinkomen.
  • De eerste € 200,- die mensen verdienen mogen ze zelf houden. Als ze meer dan € 200,- verdienen gaat het basisinkomen omlaag. Mensen gaan er wel iets op vooruit.

Voordelen:

  • mensen komen eenvoudig aan het werk en blijven niet meer langdurig thuis zitten. Ze doen zo weer werkervaring op.
  • mensen worden creatiever, ondernemender en hebben meer keuze uit banen.
  • de overheid heeft een gigantische besparing op de uitkeringen. Hiermee kunnen ze het basisinkomen bekostigen.
  • bedrijven kunnen aan goedkope arbeidskrachten komen.

BTW verhogen

Om een gegarandeerd basisinkomen voor alle Nederlanders mogelijk te maken, moeten we de belastingen verhogen.

Een mogelijkheid is om (onder andere) de BTW te verhogen. De BTW bedraagt voor de meeste producten momenteel 21%. Tot welk percentage dit precies zal moeten worden verhoogd hangt van veel factoren af, maar een getal tussen de 25% en de 30% is realistisch. Met andere woorden: alle producten worden 3.3% tot 7.5% duurder.

Joep Meindertsma

Hoewel dit een erg effectieve vorm van belastingverhoging zou kunnen zijn, zal het arme mensen relatief hard raken. Daarmee wordt de ongelijkheid vergroot.

2 reacties

Hogere winstbelasting voor ondernemingen die minder mensen in dienst hebben

Beoordeel een bedrijf naar omvang van de omzet, hoeveel mensen zou het normaliter in dienst hebben. Meer automatisering = minder mensen in dienst = hogere belasting. Als een bedrijf uitwijkt naar een ander land om belasting te ontduiken, verbiedt het de toegang tot de (Europese) markt.

Berekening

Als men de uitkeringen en alle vormen van subsidie wil laten verdwijnen en vervangen door een basisinkomen voor iedere burger, zou men eerst inzichtelijk moeten krijgen hoeveel al die uitkeringen en subsidies zijn en ook welke subsidies daarmee bedoeld worden.

Heb jij een beter idee?