Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Zeer lage CO2 uitstoot

Als je kijkt naar de CO2 uitstoot over de gehele levensduur van een kerncentrale (inclusief bouw en verrijking van het Uranium), zie je dat de uitstoot per kWh bij kernenergie 15 tot 30 keer zo laag is als bij gas of kolen.

Bron.

Reacties

Coen Ris

Bij windmolens is de CO2-uitstoot 80 keer lager, dan bij gas of kolen. Ook hebben windmolens een hoger rendement dan kerncentrales.

Reageer
GertJan88

De CO2 uitstoot van windmolens is ongeveer even groot per kWh als bij kernenergie.

Het argument is in ieder geval: de CO2 uitstoot van kernenergie is bijzonder laag.

Reageer
Daniel van der Lek

Wanneer vanwege het broeikaseffect meer kerncentrales gebouwd worden, zal men over tien tot vijftien jaar moeten overgaan op ertsen met een lager gehalte aan uranium. Hierdoor kan de CO2 productie toenemen tot het nivo van een aardgas gestookte centrale. https://wisenederland.nl/sites/default/files/images/Basiskennis%20kernenergie%20in%2019%20argumenten.pdf

Reageer

Reageer