Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Maakt gebruik van reeds bestaande bebouwing

Het plaatsen van PV-panelen kan op bestaande daken. Alhoewel dit niet altijd de meest optimale plaatsing is vanuit energetisch oogpunt (bijvoorbeeld op oost of west) wordt er hierdoor geen extra gebied in het land gebruikt voor energie-opwekking.

Reageer