Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

De overheid moet vol in zetten op zonne-energie.

Idee
13

Stichting Urgenda en 900 mede-eisers hebben een rechtszaak tegen de staat gewonnen. De overheid doet te weinig om zijn burgers te beschermen tegen klimaatverandering en wordt nu gesommeerd om in 2020 25% CO2 reductie te bereiken.

Met de huidige stand en in 5 jaar tijd lijkt dit in mogelijk. Moet de overheid vol in zetten op zonne-energie?

Artikel Solar Magazine over de rechtszaak

Argument voor

Zonnepanelen worden decentraal toegepast.

Zonnepanelen zijn van iedereen en voor iedereen. Niet zoals grote windparken die door de energiemaatschappijen en investeerders beheerd worden. Deze decentrale energievorm is goed voor de het netwerk.

Reageer

Maakt gebruik van reeds bestaande bebouwing

Het plaatsen van PV-panelen kan op bestaande daken. Alhoewel dit niet altijd de meest optimale plaatsing is vanuit energetisch oogpunt (bijvoorbeeld op oost of west) wordt er hierdoor geen extra gebied in het land gebruikt voor energie-opwekking.

Reageer

Zonnepanelen zijn super goedkoop

De afgelopen jaren is de prijs van zonnepanelen met 90% gedaald. Dit maakt zonne-energie een super goedkope vorm van energie en is voor de overheid dus super goedkoop om te stimuleren. In tegenstelling tot vormen van duurzame energie.

Reageer

Zonne-energie is het snelste toepasbaar.

Bestel ze vandaag en morgen heb je ze op je dak. Geen lange vergunningsprocedures en tegenwerking van mensen uit de omgeving. Niemand heeft er last van.

Reageer

Argument tegen

Fluctuaties in vermogen vereisen andere energiebronnen

Zonne-energie werkt alleen wanneer de zon schijnt, terwijl onze energievraag juist groter is als de zon er niet is. Dit probleem kan momenteel slechts opgelost worden door te investeren in andere energiebronnen, aangezien energie opslag nu nog niet economisch rendabel is. Deze problemen maken dat de overheid juist niet alleen op zonne-energie in zou moeten zetten, maar ook goed moet kijken naar andere CO2-neutrale / CO2-arme energiebronnen.

Reageer
brickst

Door elektrische auto's te stimuleren krijgen we er een grote hoeveelheid rijdende energieopslag bij. Een gouden combinatie met zonnepanelen.

2 reacties

Relatief duur

Vergeleken met andere CO2 zuinige energiebronnen zoals kernenergie, windmolens of biobrandstof zijn zonnepanelen nog steeds relatief duur.

Lees dit uitgebreide wikipedia artikel met daarin een overzicht van prijzen per energiebron.

Als de overheid ergens 'vol op in moet zetten', zou dat niet de duurste energiebron moeten zijn.

Reageer
Joep Meindertsma

De kosten van zonnepanelen dalen nog steeds snel, waardoor de hoge prijs van zonne-energie steeds verder zal dalen.

2 reacties

Zonne energie is qua levering niet stabiel

Dat betekend dat er aldnog additionele centrale beschikbaar moeten zijn

Reageer

De energiedichtheid van zonne energie is laag, daarmee geen reele optie

Doordat zonne energie relatief weinig energie levert, is dit geen reele optie voor het vervangen van conventionele centrales. De hoeveelheid beschikbare zonne energie, en en straks, is simpelweg te weinig.

Reageer

Reageer