Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Uitbreiding Schiphol

Idee
3

Om de positie als belangrijk economisch knooppunt vast te kunnen houden, wil Schiphol uitbreiden. De luchthaven zit bijna aan het maximum aantal vliegtuigen dat per jaar op Schiphol mag landen of vertrekken. Volgend jaar moet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een besluit nemen over of en op welke manier Schiphol kan uitbreiden.

Lange tijd had Schiphol voldoende ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. De luchthaven maakte in 2008 met omwonenden de afspraak dat Schiphol tot 2020 kon uitbreiden naar maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar. Die vliegbewegingen zijn het aantal landende of opstijgende toestellen.

Na het maken van die afspraak waren er voor Schiphol nog voldoende mogelijkheden om te groeien. Op dat moment lag het aantal vliegbewegingen iets onder de 430.000.

Maar in de tien jaar die volgden, is het maximum bijna bereikt. Vorig jaar waren er 496.747 vliegbewegingen op Schiphol.

Bron: Nu.nl

Dus: wat moet er worden besloten, vindt u dat Schiphol mag uitbreiden?

Argument voor

Door stillere & zuinigere vliegtuigen mogen ze meer vliegen

In de in november gepubliceerde voorlopige milieueffectenrapportage (MER) staat dat Schiphol de komende jaren kan groeien tot 540.000 vliegbewegingen, zonder dat daarbij regels over geluidshinder en luchtvervuiling overtreden worden. Dat komt doordat vliegtuigen steeds stiller en zuiniger vliegen.

Ook van nu.nl

Reageer

Argument tegen

Resulteert in meer vluchten, en daardoor meer CO2

Wanneer schiphol mag uitbreiden, kan er meer worden gevlogen, waarschijnlijk voor een lager bedrag. Dat betekent dat er meer wordt gevlogen, en daardoor ook meer wordt uitgestoten. Gezien één transatlantische vlucht ongeveer evenveel 1 ton aan CO2 per persoon uitstoot, en de gemiddelde uitstoot per persoon 4 ton is per jaar, gaat het om gigantische hoeveelheden.

Reageer

Reacties

Agnes de Boer

Dit is een heel slechte vraag. Vraagt u nu: mag Schiphol uitbreiden of vraagt u mag Schiphol niet uitbreiden. De vraag moet waarschijnlijk zijn: mag Schiphol uitbreiden (en bent u dan voor of tegen). Die ontkenning erachter is fout en maakt dat je een verkeerd antwoord geeft. Want als ik zeg dat ik tegen ben: ik ben tegen de uitbreiding van Schiphol of zeg ik, ik ben tegen dat Schiphol niet uitbreidt.

Reageer
Agnes de Boer

Ik ben tegen uitbreiding van Schiphol, sterker nog van mij mag Schiphol groeien.

  • Heel veel mensen ondervinden (ernstige) geluidsoverlast. Dit heeft allerlei gezondheidsklachten tot gevolg zoals slecht slapen, concentratieproblemen, hoofdpijn, stress.
  • De nachtrust is veel te kort en wordt regelmatig aan de laars gelapt. Houdt het stil in de lucht van 22.00 tot 8.00 en dan ook echt stil.
  • Het openen van Lelystad is een doekje voor het bloeden. Niet alleen gaan nog veel meer gebieden overlast ondervinden, sommige gebieden (zoals Noord-Holland) gaan waarschijnlijk overlast ondervinden van twee vliegvelden, maar daarnaast zal Schiphol binnen de kortste keren de ontstane ruimte weer inpikken. Dus dan is niemand erbij gebaat en is het alleen maar erger geworden.
  • In de stikstofdiscussie worden nu de boeren gepakt en het wegverkeer. Waar blijven de maatregelen tegen het vliegen.
  • Stop nu toch eens met het subsidiëren van vliegen: laat een reële prijs voor kerosine betalen inclusief belastingheffing!
  • En zorg er voor dat de treinverbindingen met andere Europese hoofdsteden, zeker in een cirkel van 500 km. rond Nederland, prijstechnisch fatsoenlijk kunnen concurreren met vliegen.
  • Een gezonde economie is belangrijk, maar een gezonde bevolking ook.
  • Een gezonde economie is bovendien gebaat bij gezonde medewerkers, geen productiviteitsverlies door verstoring vanuit de lucht en een aantrekkelijke toeristische sector. Nu verjaagt de vliegtuigherrie mensen uit hotels, B&B's, uit de bossen en duinen (stiltegebieden) en andere natuurgebieden, zoals de Eilandspolder.
Reageer

Reageer