Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Sluit alle kolencentrales voor 2020

Idee
15

"Het kabinet en de Tweede Kamer moeten uiterlijk 2020 alle Nederlandse kolencentrales sluiten. Daartoe roepen 64 hoogleraren op het gebied van milieu en duurzaamheid op in een open brief in Trouw. Volgens de professoren is sluiting van de centrales noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen en kunnen gascentrales nu al aan de Nederlandse energievraag voldoen."

Bron: NRC

Argument voor

Leidt tot daling uitstoot broeikasgassen

"Door het sluiten van alle kolencentrales daalt de CO2-uitstoot in Nederland met zo’n 15 Mton per jaar, doordat elektriciteit uit kolencentrales wordt vervangen door elektriciteit uit gascentrales. De CO2-reductie is iets minder dan 10% van de totale CO2-reductie. Dit betekent dat we de gestelde eis van 25% broeikasgasreductie in 2020 ruimschoots halen."

Bron: Open brief aan Trouw

Reageer

Minder vervuiling fijnstof, stikstofdioxide en zware metalen

"Bovendien leidt de sluiting tot substantieel minder vervuiling: een grote kolencentrale (zoals de Eemshaven) produceert per jaar zo’n 100 ton fijnstof, 2 miljoen kilo stikstofoxide en 550 kilo zware metalen waaronder kwik. Kolencentrales dragen dan ook duidelijk meer bij aan gezondheidsschade door luchtverontreiniging dan alternatieve bronnen, inclusief gasgestookte centrales. Actie is geboden aangezien luchtverontreiniging nog steeds verantwoordelijk is voor meer dan 400.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa per jaar."

Bron: Open brief aan Trouw

Reageer

Goedkope en snelle manier om co2 uitstoot te beperken

kolencentrales kosten ieder jaar veel geld door bio-bijstook subsidies (dat hout uit Canada e.d.). Terwijl schonere gas-centrales staan te verstoffen. Kolen centrales dicht kost geen geld maar levert mijn inziens geld op.

Welke centrales hebben we liever dicht? Nu maken energieleveranciers verlies op hun gas-centrales. Gas is ook niet ideal, maar alles is beter dan kolen (google bloedkolen).

Reageer

Argument tegen

Hogere afhankelijkheid van Russisch gas

Wanneer de kolencentrales worden gesloten, zal er meer gas moeten worden geïmporteerd. Dit gaat waarschijnlijk voornamelijk uit Rusland komen. Hiermee krijgen we als Nederland een ongewenste afhankelijkheid van Rusland, wat vervolgens tegen ons kan worden gebruikt tijdens geopolitieke machtsspelletjes. Zo kan Putin er voor kiezen om de gaskraan dicht te draaien, waarna onze energieprijzen nog harder zullen stijgen. Bij het gebruik van kolen is die afhankelijkheid veel lager.

Reageer

Zeer kostbaar (ca.a 300 miljoen per jaar, of €10,- per maand per gezin)

Als de kolencentrales worden gesloten, moeten andere energiebronnen snel het ontstane gat in energievraag opvullen. Dat zal volgens het ECM waarschijnlijk gas zijn. Oude gascentrales zullen opnieuw moeten worden opgestart. Gas is duurder dan kolen, waardoor de energieprijs zal steigen. Volgens NRC Next komt dit neer op ongeveer 300 miljoen euro per jaar, of zes tot dertien euro per maand per huishouden.

Reageer
Ferry Broeks

Hoe veel zouden Nederlandse kolencentrales bijdragen aan onze zorgkosten? Het zou mij verbazen als dat in de buurt komt van de 300 miljoen die deze maatregel gaat kosten

2 reacties

Kolencentralen leveren 35% van alle stroom. Dat in 3 jaar afbouwen kan niet

Er zijn simpelweg geen serieuze alternatieven. En nu dat besloten is het (relatief) schone gas uit Groningen af te bouwen, wordt dat alleen maar moeilijker. Gas uit Rusland....?

Reageer

Reageer