Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Doodstraf onder narcose voor zwaarste veelplegers

Idee
6

Geef de meest ernstige criminele veelplegers de doodstraf. Dat zeg ik als linkse kiezer. Die criminelen moeten al een aantal keer eerder veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven. Daarmee wordt voorkomen, dat een onschuldige de doodstraf krijgt, door fouten in bewijsvoering en rechterlijke beoordeling.

Deelname aan georganiseerde misdaad, moet zwaar meetellen bij het bepalen van de straf, omdat de georganiseerde misdaad een risico kan vormen voor de stabiliteit van onze samenleving, op langere termijn, door ondermijning van de overheid en vermenging met de bovenwereld.

Geef de doodstraf onder volledige narcose, onder menselijke omstandigheden, om onnodig leed en angst bij de veroordeelden te voorkomen. Geef hen gelegenheid om rustig afscheid te nemen van hun familie en vrienden. En geef hen desgewenst al lang vooraf zware kalmerende medicatie.

Voorkom bij deze veroordelingen te hoge proceskosten door eindeloze beroepsprocedures. De veroordeelde mag wel één keer in hoger beroep gaan, en moet recht hebben op gratis juridische bijstand, als hij of zij dat zelf niet kan betalen.

Onderzoek zorgvuldig wetenschappelijk, wat de effecten zijn van de doodstraf op criminaliteit, op overheidskosten, en op andere aspecten van de samenleving. Kijk daarbij ook wetenschappelijk en genuanceerd naar de effecten van de (invoering van de doodstraf) in andere landen, ook in het verleden.

Weeg daarbij ook de vele andere factoren, die van invloed kunnen zijn op criminaliteitscijfers, zoals bijvoorbeeld inkomensverdeling, economische factoren, onderwijs, en verheerlijking van geweld in massamedia.

Het trekken van conclusies op basis van speculatie, ideologie en intuïtie, zonder daarbij experimentele waarnemingen te betrekken, is onwetenschappelijk. Meten is weten.

Voor de slachtoffers.

Argument tegen

Onnodig

De doodstraf is net als een te lange gevangenisstraf onnodig en helpt niet. Zorg voor een betere manier om gevangen de samenleving terug in te komen door ze bijvoorbeeld bij de plantsoendienst neer te zetten.

Reageer

Doodstraf: oeps! vergissing

Wat wij kunnen leren van het Amerikaanse strafrechtelijke systeem is de doodzonde van het uitspreken van de doodstraf tegen een verdachte die onschuldig is. En die fout is onherroepelijk. Nu is het US systeem met haar racistische invloed niet te vergelijken met Nederland maar that’s not the point. Vergissen is menselijk en als het hoogste goed van het bestaan op het spel staat is elke vergissing er 1 te veel. Wie durft die verantwoording te dragen? Verder kan men beargumenteren of levenslang niet een veel zwaardere straf is. Zoveel tijd tot zelfreflectie. Maar ook de enige kans tot rehabilitering als de rechtspraak gefaald heeft. Zoals onlangs in de USA met een man die 37 jaar onschuldig gevangen heeft gezeten. Daarbij: pleiten voor de doodstraf, maar wel zo humaan mogelijk is hypocrisie ten top. Alsof de pleitbezorger een eigen schuldgevoel wil verdoezelen. Hij staat voor de ultieme straf maar wil zelf geen bloed aan de handen. Iedereen heeft bij gruwelijke misdaden wel eens dat gevoel van woede en wraak. Dat is menselijk. Maar laten we humaan blijven. Ook dat is menselijk.

Reageer
Joop_Zibo

Henry Fisher zei 23-3-'18 "Wat wij kunnen leren van het Amerikaanse strafrechtelijke systeem is de doodzonde van het uitspreken van de doodstraf tegen een verdachte die onschuldig is." Mijn voorstel over de doodstraf...

Reageer

Reacties

Henk Van de Kerkhof

Doodstraf is een definitieve straf, echt levenslang niet. Zou de verkeerde vastgezet zijn, kan dat nog veranderd worden. Kost inderdaad veel geld, maar dat moeten we ervoor over hebben.

Reageer
Stijn Besteman

Heb een argument toegevoegd.

Reageer

Reageer