Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Voorlichting op school hoe om te gaan met klimaatverandering

Idee
13

Er moet een vak op school gegeven worden, om de student bewust te laten worden van het probleem dat de mensheid anno 2016, twintig planeten extra nodig heeft om gezond te blijven functioneren in het universum. Als we zo doorleven zullen we moeten bezuinigen op energie, en efficienter om moeten gaan met alle andere bronnen.

Hoe kunnen wij een steentje bijdrage. Een betere wereld begint bij jezelf. Dus niet in eerste instantie naar een ander wijzen, wanneer iets niet goed gaat. Wanneer de ouders het nieuwe vak van de kinderen gaan overhoren worden de ouders(en hun omgeving) er ook wijzer van ''de wereld beter maken''(wat hard nodig is)

Er moet heel wat gebeuren, want wasjes moeten eenmaal gedraaid worden. Kinderen spelen eenmaal buiten

Argument voor

Kleien

een opmerking van een oude leraar van mij was: kinderen zijn net klei. ik ben het hier volkomen mee eens. wanneer ze nog jong zijn, zijn ze op allerlei manieren te vormen. door op jonge leeftijd te beginnen met de realiteit van het klimaatprobleem, blijven de ideeën steken.

Reageer

Argument tegen

Scholen zijn er om te leren rekenen, lezen en schrijven.

Scholen moeten eerst weer eens gaan zorgen dat kinderen goed leren lezen, rekenen en schrijven. Ook enige kennis van geschiedenis en topografie is belangrijk. Het niveau van het onderwijs is bedroevend genoeg, stop met verplichte lesprogramma's waarin steeds meer politiek correcte hot topics moeten worden behandeld. Multiculturele samenlevingles, homoles, budgetteringles, seksles van dokter Corrie en nu weer milieules, laat de morele vorming van kinderen waar die hoort; bij de ouders. Scholen hebben zich daar helemaal niet in te mengen, die kunnen zich beperken door het kind de vaardigheden bij te brengen die het nodig heeft een eigen mening te vormen. Lezen, schrijven rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde zijn de basis. Scholen moeten al hun energie steken in goede lessen daarin.

Reageer
Henry Fisher

EEN SCHONERE WERELD BEGINT BIJ HET KIND Beste Nellie. Natuurlijk heb je helemaal gelijk dat de traditionele vakken op school ruime aandacht verdienen. En topografie en geschiedenis zou ik niet eens als ”enige”...

Reageer

Reacties

magik

Klimaatveranderng is een lang bekend probleem waar de na-oorlogse generatie simpelweg te weinig prioriteit aan heeft gegeven. Schuiven we dit probleem nu ook weer verder dmv veel lullen over 2050, of willen we dit probleem echt oplossen (doen wat kan)?

Het is niet eenvoudig en gaat nog jaren duren. Ook zijn de oplossingen er nog net altijd voor 100% dus daar hebben we de nieuwe generatie heel hard bij nodig. Het is ten slote het meest in hun belang. Laten we net zoals bij asbast, roken en het gat in de ozonlaag eerlijk zijn en samen de schouders er onder zetten.

Reageer
Wies Kustner

Als je je bewust bent van de noodzaak van zuinig omgaan met energie ga je je er ook naar gedragen.

Reageer

Reageer