Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Abortus na een NIPT-test moet verboden worden

Idee
26

Vanaf 1 april 2014 kunnen vrouwen met een verhoogde kans op een kind met trisomie (een afwijking in de chromosomen) deelnemen aan een onderzoek die NIPT-testen uittest. Wanneer er uit deze test komt dat een kind trisomie bevat, kan de moeder besluiten abortus te plegen. Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe deze NIPT-testen in de praktijk voor iedereen werken. Vanuit die omstandigheid is vanaf 16 maart 2016 het tv-programma ‘De laatste Downer’ op tv. In dit tv-programma wordt onderzoek gedaan naar hoe er wordt omgegaan met de NIPT-test en of er nog ruimte is in deze wereld wanneer je een imperfectie hebt. Is het ethisch verantwoord om kinderen te selecteren op een afwijking?

Argument voor

Een zwakkere hoort met liefde behandelt te worden, niet met de dood.

God heeft moord verboden, dus ook kinderen met een beperking.

Reageer
Nellie

Zodra bevruchting heeft plaatsgevonden is sprake van een unieke mens in wording, waarin alle uiterlijke en karaktereigenschappen, speciaal van die mens, aanwezig zijn. Dat is een wetenschappelijk gegeven. Uw argument...

6 reacties

Argument tegen

Down kind opvoeden is zware taak - ouders moeten kunnen kiezen

Een kind met het syndroom van Down opvoeden is een flinke opgaaf. Voor de ouders betekent het een gigantische investering van tijd (meer dan bij een gezond kind), vaak levenslang. Dat is niet voor iedere ouder weggelegd. Ouders zouden daarom de keus moeten houden om daarvan te ontzien.

Reageer

Vrouw is baas over eigen buik en eigen lijf!

Ik vind deze stelling aanstootgevend! De enige die kan en mag besluiten tot abortus over te gaan, is de vrouw zelf. Om wat voor reden dan ook. Maakt niet uit welke overweging, welk onderzoek, welke overtuiging of welk inzicht ten grondslag ligt aan haar beslissing. Het moet de vrouw zijn die uiteindelijk zélf moet beslissen. Haar omgeving zal die beslissing moeten respecteren, ook als de mensen in haar omgeving een andere (levens-)overtuiging hebben. Als jij vindt dat het niet kan, dan is dat jouw eigen mening, en die is slechts op jezelf van toepassing. Mag je niet opleggen aan iemand anders.

Reageer

Abortus staat los van NIPT-test

Los van de NIPT-test is abortus een optie die mogelijk moet blijven voor ouders van een ongeboren kind. Abortus wordt meestal toegepast bij onverwachte zwangerschap. Ouders die niet klaar zijn voor een kind, hebben vaak beperkte mogelijkheden om hun kind goed op te voeden. (Te jong, niet meer bij elkaar, geen opleiding afgerond, geen goede baan.) Abortus kan de ouders en het kind veel leed besparen. Die keuze moet los staan van een NIPT-test.

Reageer

Het is de vraag hoe (on)gelukkig kinderen en mensen met Down zullen zijn.

Evenzeer als het gevolg voor de ouders, telt het gevolg voor de kinderen (en later volwassenen) met Down zelf. In ieder geval zullen ze merken dat ze "anders" zijn en dat toch veel mogelijkheden voor hen praktisch afgesloten zijn. Ook dat ze niet alleen "bewerkelijk" zijn, maar ook door veel mensen "op afstand" worden gehouden. Volgens mij genoeg redenen om sterk te overwegen ze dit te besparen.

Reageer

Het gaat niet alleen over ethiche verantwoording

Het letten leven van een foetus is meer dan een ethische keuze. Het is niet aan de overheid te laten beslissen over iets wat een complexe beslissing is. Het down syndroom heeft op zichzelf geen voordelen voor een kind die hiermee geboren is.

Reageer

Reageer