Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

CO2 opslag i.s.m. biobrandstoffen en industriële / technische warmte

Idee
7

In Nederland is het populair om in steden stadsverwarming toe te passen. Dit zien we veel bij nieuwbouwprojecten waarbij woningen worden aangesloten op een warmtenet, zie bijvoorbeeld Amsterdam. Nuttig voor de industrie met warmte-overschot en voor eindgebruikers want de warmtelevering is netto milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld gasketels.

Dit systeem kan worden verbeterd door de CO2 uitstoot van deze systemen (zoals een afvalverbrandingscentrale) af te vangen en op te slaan in de bodem. Mocht er biobrandstof worden verstookt dan kan er zelfs sprake zijn van negatieve CO2 uitstoot; er wordt dan CO2 aan de atmosfeer onttrokken.

Nederland gasland heeft veel bodemlocaties die potentieel interessant zijn voor CO2 opslag, alhoewel er mogelijke haken en ogen zijn verbonden is het een veilig en beproefd systeem. Mogelijke veronderstelde risico's voor mensen kunnen worden ontlopen door eerst lege en geschikte gasvelden dan wel aquifers onder de Noordzee te vullen met CO2 en daarna de velden in het land. Uiteindelijk kan het veld in Groningen worden gevuld waardoor daar de bodem stabiliseert; het inklinken wordt dan gestopt.

Alhoewel CO2 opslag geen perfect systeem is (niet 100% van de CO2 uitstoot wordt afgevangen, en de energie die een dergelijk systeem gebruikt verlaagt het rendement van een centrale) biedt het een mogelijkheid om de komende decennia via stadsverwarmingsnetten een groot deel van de warmtevraag te leveren

Argument voor

CO2 uit atmosfeer halen

Biobrandstoffen die op duurzame wijze worden gemaakt kunnen door middel van CO2 opslag bijdragen aan het verlagen van de CO2 concentratie in de atmosfeer. Er wordt dus CO2 uit de lucht gehaald en in de grond gepompt en is dus beter dan CO2-neutraal. De warmte die de verbranding van dergelijke brandstoffen oplevert wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken en het stadswarmtenet te verwarmen.

Reageer

Warmte van high tech centra gebruiken

Gemeenten zijn bezig hun stadsverwarming te verduurzamen, wat neerkomt op minder CO2 uitstoot per geleverde hoeveelheid warmte. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld alternatieve bronnen van warmte aan te spreken. Datacentra zijn dergelijke bronnen van warmte.

Veel datacentra hebben een groot overschot aan warmte die normaal gesproken zo snel mogelijk de omgeving in wordt gepompt (meestal de lucht). Deze warmte, wat vrij laag van exergetische waarde is met warmtepompen worden opgewaardeerd en geïnjecteerd in de stadsverwarming. Die warmtepompen kosten enigszins extra energie, doch het datacentrum is de warmte van haar vele computers kwijt en de stad heeft extra warmte voor bijvoorbeeld woningen beschikbaar. Een datacentrum kan hier bij de juiste marktwerking zelfs aan verdienen aangezien ze het product 'warmte' verkopen.

Op deze wijze wordt minder energie verspild en aan twee kanten aan een vraag voldaan.

Reageer

Argument tegen

Dure infrastructuur

Stadsverwarming vereist veel infrastructuur (leidingen, naverwarmers, pompen, etc.) wat grote kosten met zich mee brengt. Niet overal zal het daarom per definitie geschikt zijn.

Reageer

Fossiele brandstoffen raken op, dit helpt hier niet tegen

CO2 opslaan is duur maar niet duurzaam. Op de lange termijn kost het ons energievraagstuk immers niet op. Eens zullen we moeten overschakelen op duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Het is verstandiger om daar direct ons geld aan te besteden.

Reageer

Reageer