Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Een gegarandeerd basisinkomen

Idee
114

Een basisinkomen zou de hoeksteen kunnen zijn van een nieuwe maatschappelijke structuur. De hele bevolking van Nederland zou dan maandelijks een vast basisbedrag krijgen in beginsel zonder enige voorwaarde. Schaf aan de andere kant alle uitkeringen, aftrekposten, heffingen, studiefinanciering en toeslagen inclusief het hele ambtelijke apparaat hieromheen af.

Argument voor

Geeft mensen echte vrijheid

We worden allemaal geboren met verplichtingen. Van school, naar werk. Je recht om je leven in te vullen zoals je dat zelf zou willen bestaat niet: daar moet je eerst geld voor verdienen. Een gegarandeerd basisinkomen geeft iedere inwoner de vrijheid om risico's te nemen en dromen waar te maken. Een onderneming starten, dat boek schrijven waar je altijd aan had willen werken, je vrijwillig inzetten voor een doel waar je echt om geeft, reizen... Allemaal voorbeelden van activiteiten die nu alleen mensen met een financieel buffer kunnen doen. Het basisinkomen zou mensen echte vrijheid geven om hun leven in te vullen zoals zij dat willen.

Reageer

Bestrijdt werkloosheid

Drie mechanismen:

  1. Minimumloon kan bij invoering basisinkomen geschrapt worden, hiermee laat je de arbeidsmarkt beter functioneren (immers neem je een prijsvloer weg) en zijn bedrijven beter in staat mensen dat loon te bieden dat de toegevoegde waarde van een potentieel werknemer vertegenwoordigt. Anderzijds versterkt de economische onafhankelijkheid verschaft door het basisinkomen de werknemer een sterkere onderhandelingspositie, waardoor de overweging dat werkgevers werknemers hiermee gaan uitbuiten niet noodzakelijkerwijs waar is.

  2. Meerdere experimenten hebben uitgewezen dat men gemiddeld iets minder (over)uren werkt en makkelijker naar part-time overstapt wanneer basisinkomen wordt verschaft. Dit maakt arbeidsuren vrij voor nieuwe werknemers. Bovendien heeft de maatregel het potentieel de huidige trend te doorbreken waarbij hoger-opgeleiden de banen van lager-opgeleiden innemen bij gebrek aan kansen in het eigen segment, het incentive hiertoe zal immers kleiner zijn.

  3. Zeer kansarmen op de arbeidsmarkt kunnen hun status als 'werkzoekende' staken en zich richten op productievere besteding van hun tijd buiten deze arbeidsmarkt.

Reageer
Marc de Wolf

Het lijkt me lastig om überhaupt een discussie over basisinkomen te hebben als je er bij voorbaat van uitgaat dat de overheid niet de taak moet hebben om mensen van een inkomen te verschaffen.

6 reacties

Lagere kosten overhead door eenvoudiger administratie

Een versimpeling van ons sociale vangnet zorgt ervoor dat er minder uren hoeven te worden gespendeerd aan het invullen en controleren van allerlei formulieren. Door alle AOW's, Bbz's, zorgtoeslagen en huurtoeslagen af te schaffen worden veel administratieve overhead kosten bespaard.

Reageer
Jan-Willem van der Male

Daarbij komt dat al deze medewerkers ook voorzien worden van een basisinkomen en ze eindelijk werk kunnen zoeken dat ze leuker vinden. Vooral de mensen die bij het UWV werken zien eruit alsof ze een straf moeten...

Reageer

Maakt mantelzorg & andere sociale bezigheden haalbaarder

Door mensen meer vrijheid te geven in het invullen van hun bezigheden, maak je de keuze voor het bijdragen aan de samenleving op een andere wijze dan door directe arbeid in loondienst beter mogelijk. Dit kan mantelzorg zijn, maar bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk, verenigingsactiviteiten, of zorg voor kinderen.

Reageer

Stimuleert creativiteit

Met zekerheid van een baisinkomen zullen potentiële kunstenaars en artiesten eerder de onzekerheid van het creatieve beroep durven kiezen.

Reageer

Armoedeval wordt vangnet

Veel langdurig werklozen zitten in de armoedeval. Ze zullen nooit een baan vinden die meer opbrengt dan de uitkering, zeker in combinatie met huursubsidie en andere toeslagen. Dat komt soms omdat ze net wat minder produktief zijn, zeker als ze al een paar jaar aan de kant staan. Dure reintegratie trajecten werken vaak niet. Maar met een basisinkomen zouden veel mensen best een bijbaan aankunnen: een krantenwijk, schoonmaken, horeca, administratief werk. Het brengt een paar honderd euro op, bovenop het basisinkomen, en kan de opstap zijn naar meer uren en dus ook meer inkomen. Het basisinkomen is wat de uitkering zou moeten zijn: een vangnet in plaats van een val waar je bijna nooit meer uitkomt.

Reageer
mh684

Met het afschaffen van het minimumloon bereik je hetzelfde doel op een veel effectievere manier.

Reageer

Recht op toegang tot leven

een inkomen (geld) geeft toegang tot leven. De rechten om meer of minder geld en daardoor toegang tot leven te hebben zijn door de mens vastgesteld. De crisis geeft aan dat de waardebepaling zoals eerder vastgesteld, aan vernieuwing toe zijn. Basisinkomen is daartoe een middel.

Toegang tot leven is een basisrecht, zodra dat basisrecht fundamenteel aangetast wordt, heeft het politieke stysteem zijn doel gemist. Ook voor de bijna heilige economie zou een grote koopkrachtvermindering niet positief uitpakken.

Reageer

Maakt een einde aan de armoede-industrie

Het basisinkomen zal (op termijn) een einde maken aan de armoedeindustrie van betaalde professionals (maar ook heel veel vrijwilligers-organisaties) die zich bezighouden met de signalering, registratie, administratie, verstrekking, controle en verantwoording van geld en middelen (o.a. voedsel, kleding, speelgoed) aan armen en mensen die met uitkering of inkomen niet rond kunnen komen.

Reageer

Vereenvoudigen overheidssysteem

Vereenvoudigen van het overheidssysteem. Toeslagen afschaffen, minder bureaucratie.

Reageer

Argument tegen

Zeer hoge kosten. Waar haal je het geld vandaan?

Een gegarandeerd basisinkomen (dus: iedereen krijgt het) ter hoogte van het huidige bijstandsniveau voor zelfstandigen zou Nederland ongeveer €950 * 17.000.000 inwoners * 12 maanden = bijna 194 miljard per jaar kosten. Het levert dus een begrotingstekort op van meer dan 100 miljard.

Tuurlijk, je kan dan veel premies en potjes afschaffen (zoals de AOW en de bijstand), maar daarmee bespaar je 'slechts' tientallen miljarden.

Met andere woorden, een redelijk basisinkomen vereist een flinke toename aan overheidsinkomsten. Waar moet dat vandaan komen?

Voor verdere discussie, zie het vraagstuk 'Hoe kan het basisinkomen bekostigd worden?'

Reageer
Bart van den Bosch

Helemaal mee eens.

7 reacties

Faciliteert en legitimeert anti-sociaal leefpatroon

Hoewel er zeker mensen bestaan die goed om kunnen gaan met de vrijheid en verantwoordelijkheid van zelf besluiten hoe het leven in te richten en zelf bepalen welke balans tussen economisch rendabele activiteiten en andere bezigheden de juiste is; bestaat er een reeel risico dat grote delen van de bevolking door de teloorgang van het economische imperatief om te werken en aan bepaalde maatschappelijke processen deel te nemen, zich langzaam terugtrekken uit het sociale verkeer.

Dit hoeft geen doelbewuste weloverwogen keuze te zijn, in kleine stapjes kan zo'n zelf-isolerende beweging ook makkelijk ingezet worden; juist bij mensen met problemen die op een zeker moment sociaal minder lekker in hun vel zitten.

Kort gezegd: Er is een (verschrikkelijk paternalistisch) argument dat het voor veel mensen waarschijnlijk heel goed is om door externe factoren een beetje gepusht te worden tot zelfvoorzienende werkzaamheid. Zie bijvoorbeeld de vele indicaties van de zeer averse effecten of fysieke en mentale gezondheid van het met pensioen gaan t.o.v. nog een aantal jaar doorwerken (ook ingegeven door de beschikbaarstelling van een soort basisinkomen).

Reageer
Julie Hurst

Die mensen in uitkeringswijken waar je het over hebt zullen geen uitkering meer krijgen als ze gaan werken en meer geld verdienen dan dat de uitkering zelf waard is. De hoeveelheid geld dat ze meer zullen verdienen met...

6 reacties

Basisinkomen is niet voor alle inwoners te garanderen

Er zullen altijd mensen in Nederland wonen die geen recht hebben op basisinkomen. Illegalen of vluchtelingen die geen Nederlands paspoort hebben kunnen niet zomaar aanspraak maken op basisinkomen.

Reageer
Jan-Willem van der Male

Een grondrecht is toch alleen voor burgers? Dan moeten vluchtelingen en illegalen eerst Nederlander zien te worden.

2 reacties

Kan veel simpeler en goedkoper

Essentie is dat we de burger nu eens niet als een zwakzinnige gaan zien en er vanuit gaan dat ze weloverwogen beslissingen maken. Als je nu eens elke burgen een basis uitkeringsbudget geeft van 5 jaar. Die 5 jaar kunnen opgenomen worden ongeacht werksituatie en per dag. Grofweg 1000 dagen uitkering komt dit op neer. Elke burger kan dit budget inzetten op de manier waarop hij/zij dat wilt. Als aanvulling op minder gaan werken, ouderschapsverlof, werkenloosheid, opleiding, etc. Als je aan het eind van je loopbaan budget over hebt kan je met vervroegd pensioen.

Effect is dus dat veel meer mensen zich kunnen om en bij scholen, waardoor de mobiliteit op de arbeidsmarkt groter wordt, de administratie/overhead van alle verschillende uitkeringen verdwijnen en elke burger verantwoordelijk wordt voor het verstandig omgaan met het budget. De charme zit in de eenvoud.

Reageer
Emilioot

Ik ben het 100% met je eens. Alleen vraagt dat een draai van 180 graden in de huidige samenleving. Door kleine stappen te maken is het vele malen eenvoudiger dat te bereiken. Die 180 graden draai wordt afgedaan als...

2 reacties

Basisinkomen houdt geen rekening met randgevallen

In ons huidige (vrij complexe en bureaucratische) systeem worden ontzettend veel factoren meegenomen in het berekenen van de hoeveelheid geld die je van de overheid zou moeten krijgen. De kosten van je huurwoning, je eigen inkomen, je leeftijd, je gezondheid en talloze andere factoren kunnen grote invloed hebben op je maandelijkse budget.

Als we het basisinkomen invoeren en de bestaande regelingen (WW, WIA, WAJONG, Bijstand, AOW, Ziektewetuitkeringen, toeslagen, individuele subsidies, kinderbijslag) afschaffen, zal dat flinke gevolgen kunnen hebben op het budget van die mensen. Iemand met een groot huurhuis en daarmee huursubsidie zou misschien niet langer daar kunnen wonen. Een chronisch zieke Wajonger zou er waarschijnlijk ook op achteruitgaan. Alleenstaande bijstandsmoeder met huurwoning? Minder geld. Samenwonen, beiden in de bijstand? Plots veel meer geld. Zoals je ziet, kunnen de consequenties van een gegarandeerd basisinkomen gepaard met het afschaffen van toeslagen en bijstandsregelingen grote consequenties hebben voor zij die nu al een bepaalde regeling hebben.

Als we ook weer met deze randgevallen rekening moeten houden, komt er alsnog een bureaucratisch apparaat.

Reageer

Communisme = mislukkende economie

Het zogenaamde basisinkomen is in de wereldgeschiedenis al eens geprobeerd: het communisme. Het communisme leidt tot een falende economie en het faillissement van de overheid en het bedrijfsleven. Dat zijn de feiten. En meningen over een utopie doen er helaas niet meer toe.

Het huidige sociale vangnet eist al heel veel van de maatschappij.

Reageer
Martijn Peters

Commusme is er nooit geweest in een beschaaftde maatschapij. Socialisme is er geweest en is er gedeeltelijk nog steeds. In een socialisch land was te verplicht om te werken om te ander voordelen zoals gratis...

3 reacties

Impliceert 25% belastingverhoging voor werkende beroepsbevolking

In een recent artikel in de Volkskrant is uiteengezet dat er rekenfouten zijn gemaakt bij de analyse van een gegarandeerd basisinkomen. Voor de werkende beroepsbevolking zal alles neerkomen op een (inkomens)belastingverhoging van 25% of meer.

Reageer
Lloyd Nichols

De Volkskrant lukt het niet om de lezers-reacties betrouwbaar te laten werken. Dan maar hier Dit is wel een heel simplistische redenering meneer Raymond Gradus in de Volkskrant. Het is duidelijk dat u geen echte...

6 reacties

Bootvluchtelingen

Hoe zit het dan met de bootvluchtelingen die hier heenkomen? Onder hen zitten nogal wat mensen die vooral vanuit economische redenen hiernaartoe komen. Zij krijgen (misschien niet allemaal) het idee dat NL een soort paradijs is waar het geld niet op kan. Met dit basis inkomen bevestig je dit beeld en waardoor de meeste vluchtelingen hierheen willen. Ik vermoed niet dat de Nederlandse samenleving dat niet zal trekken, want: er géén voorwaarden gesteld.

Reageer

Wat moet dit gaan kosten?

Dit lijkt mij een zeer kostbare maatregel. Volens mij kost het erg veel geld om elke Nederlander een basisinkomen te geven. Aangezien Nederland een staatsschuld heeft van 500 miljard is hier dus helemaal geen geld voor. Daarbij is het belangrijk om mensen te stimuleren om te participeren in de samenleving. Een gegarandeerd basisinkomen maakt Nederland een soort luilekkerland.

Reageer

Politiek draagvlak in toekomst is onvoorspelbaar

Als de (al of niet juiste) perceptie ontstaat dat er mensen op de bank TV kijken en bier drinken op kosten van hen die werken, kan dat het stemgedrag en -bijgevolg- de sociale bescherming van écht kwetsbaren in gevaar brengen. Je moet 10 x nadenken om dingen in te voeren die nu lief en leuk klinken, maar op langere termijn (om verschillende redenen) mogelijk niet haalbaar zijn.

Reageer

Reacties

Erik Kraa

Ik ben voor. Er staat nu een verplichting tegen over elke uitkering.niet iedereen kan er iets aan doen dat hij /zij een baan verliest of ziek wordt. Daarbij kan je echt niet rondkomen van een bijstanduitkering of een wia uitkering. Bovendien gaan er straks veel banen verloren door automatisering. En in de zorg en andere sectoren zijn veel vrijwilligers nodig. Tot slot vind ik de waarde die de maatschappij koppelt aan werk te overdreven. 20 uur bezig zijn voor de masrschappij of een bedrijf zou genoeg moeten zijn. Wie meer eil prima, maar dat zou mijn utopia zijn.

Reageer

Reageer