Skip to main contentTrouble navigating? Send us feedback!

GertJan88 posted a argument in Stop de subsidies op fossiele brandstoffen

GertJan88 posted a argument in Stop de subsidies op fossiele brandstoffen

Stop de subsidies op fossiele brandstoffen

Vreemd genoeg worden niet duurzame energiebronnen, maar juist fossiele brandstoffen in Nederland het zwaarst gesubsidieerd. Momenteel subsidieert de Nederlandse overheid jaarlijks bijna 10 miljard euro aan fossiele brandstoffen (deze data telt directe en indirecte steun mee). Dat is bijna drie keer zo veel als wat er wordt geïnvesteerd in duurzame energiebronnen. Laten we stoppen met het subsidieeren van de steeds duurder wordende, vervuilende en achterhaalde fossiele energiebronnen.

Load more