Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Laat ouders meer belasting betalen

Idee
6

VOORSTEL

De kinderbijslag moet worden afgeschaft. Want ik vind het oneerlijk, dat belastingbetalers zonder kinderen, moeten meebetalen aan de kinderen van anderen.

Ik stel ook voor, dat ouders van kinderen tot 18 jaar, gemiddeld meer inkomstenbelasting moeten betalen, dan mensen zonder kinderen in die leeftijd. Jonge kinderen en tieners kosten de overheid namelijk bijzonder veel geld aan onderwijs.

Een andere mogelijkheid zou zijn, om ouders een inkomensafhankelijke bijdrage te laten betalen voor het onderwijs van hun kinderen, maar dat is geen plan, waarover je stemt, bij dit voorstel.

Ik vind ook dat we moeten streven naar sterke inkomensnivellering, uit oogpunt van rechtvaardigheid. (Want mensen verschillen sterk in hun aangeboren capaciteiten en gezondheidssituatie.) Maar ook dat valt niet onder het voorstel, waarvoor je bij dit onderwerp stemt.

TOELICHTING

De totale overheidsuitgaven zijn in Nederland in 2018 277 miljard. Daarvan gaat 35,4 miljard naar onderwijs, cultuur en wetenschap. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede/overheidsfinancien-2018-in-beeld

Tarieven kinderbijslag: https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/betaling/hoeveel_kinderbijslag_krijgt_u/

Ik stem links.

Argument voor

Argument tegen

Maakt ouder zijn onbetaalbaar

Een kind opvoeden tot zijn achttiende kan al snel meer dan €80.000 kosten. Kinderbijslag verlaagt dit aantal met maar €880,- tot €1257,- per jaar, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Dat is ongeveer (heel) ongeveer 24% van het totaalbedrag die ouders betalen voor het opvoeden van hun kind. Die €60.800,- zijn de ouders dus al kwijt aan het opvoeden van hun kind. En dan heb ik het nog maar over een gezin met één kind! Een gemiddeld gezin heeft er namelijk twee, €121.600,- armer.

Een stel zonder kinderen is in principe dan vrij rijk vergeleken met een gezin met kinderen. Ouders meer inkomstenbelasting laten betalen maakt kinderen opvoeden, zodat de mensheid voort blijft bestaan, zeer lastig en voor sommige inkomstengroepen misschien vrijwel onmogelijk.

Bronnen: https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/betaling/hoeveel_kinderbijslag_krijgt_u/ https://ffp.nl/consument/life-events/kinderen/kosten-van-een-kind/ https://www.mamaplaats.nl/blog/hoeveel-kinderen-gemiddeld en een vrij betrouwbare rekenmachine.

Reageer

Kinderen zijn de toekomstige belastingbetalers

Kinderen opvoeden is vooruitkijken. Voor de ouders maar vooral voor de overheid. De overheid draagt maar een klein deel bij aan de kosten van de opvoeding, en is wel een groot belanghebbende bij opgevoede en onderwezen kinderen die belastinginkomsten zullen opleveren. De investering van de overheid in kinderen moet je dus ook zien als een investering in toekomstige belastingbetalers die op termijn jouw AOW, zorgkosten of andere voorzieningen moeten gaan betalen als je zelf geen belasting meer betaald.

Reageer

Kinderen van armere ouders zijn hier de dupe van, vergroot ongelijkheid

Het hebben van rijke ouders heeft al te veel voordelen. Door de kinderbijslag weg te halen, raak je vooral de kinderen van de armste gezinnen.

Reageer

Reacties

Alexander Kappelhoff

mensen met kinderen houden al minder inkomsten voor zichzelf over, moeten ze daar ook nog belasting over betalen. Want denk je van alleenstaande ouders? Bovendien, als we ons pensioenstelsel willen behouden hebben we meer kinderen nodig en niet minder. Het zou zelfs goed zijn om hoogopgeleiden aan te moedigen meer kinderen te nemen, het is een bekend gegeven dat laagopgeleide mensen gemiddeld meer kinderen hebben. Nu zeg ik niet dat laagopgeleiden geen kinderen moeten hebben maar kinderen van hoogopgeleiden leveren over het algemeen wel iets minder maatschappelijke problemen op.

Reageer

Reageer