Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Belasting op grondstoffen ipv arbeid

Idee
15

Een idee uit het boek van Rutger Bregman - Gratis geld voor iedereen: De belasting op arbeid afbouwen en de belasting op grondstoffen geleidelijk invoeren.

Argument voor

Er is steeds minder werk

Door de technologische vooruitgang gaan er steeds meer banen verdwijnen. Robots nemen ons werk over en alles wordt ingericht om de grootste kostenpost "arbeid" te beperken. Dit argument is vaak gebruikt in het verleden en het verdwijnen van banen bleef toen uit. Dit kwam vooral omdat iedere technologische vooruitgang zorgde voor nieuwe banen. Tegenwoordig gaat dit niet meer op. We zijn aan het eind gekomen van het tijdperk van arbeid.

Reageer

Minder afval

Een bedrijf dat grondstoffen inkoopt met een belasting erop zal er alles aan doen om deze tot de laatste vorm te gebruiken. Er zal dus meer gerecycled worden. Het zal dan ook veel interessanter worden om grondstoffen zo min mogelijk te verbruiken.

Reageer

Grondstoffen nagenoeg onbelast

Onze grondstoffen zijn vrijwel niet belast. In 2012 besloegen alle "groene belastingen" bij elkaar slechts 1,6% van het bbp van rijke landen. In 1995 was dat nog 1,9%. Dit zijn belastingen op transport, energie, vervuiling en grondstoffen. Er valt dus nog een hele hoop te halen bij deze vorm van belasting.

Reageer

Jongeren, ouderen, gehandicapten meer kans

Mensen die nu te duur zijn voor werkgevers krijgen meer kansen om in dienst genomen te worden. Bedrijven kunnen dan makkelijker kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Reageer

Meer lokale industrie

Ook transport en verpakking kost immers materiaal.

Reageer

Argument tegen

Minder maakindustrie

Door grondstoffen in Nederland te belasten zullen er zich minder maakindustrieën vestigen. Fabrieken zullen zich liever in een land vestigen waar de grondstoffen nog goedkoop zijn. Om dat te voorkomen zou deze belasting globaal ingevoerd moeten worden.

Reageer

Effect beperkt zich tot de maakindustrie

Reageer
In De Gloria

Disruptie is overal. Als straks alle auto's zelf-rijdend zijn, zijn vele miljoenen mensen over de hele wereld hun baan kwijt. Kijk naar de bankensector hoeveel mensen er op straat zijn gezet de afgelopen 2 jaar omdat we...

Reageer

Reacties

Joep Meindertsma

Een belasting is vooral gerechtvaardigd als het iets ontmoedigd dat ook daadwerkelijk onwenselijk is. Het gebruik van grondstoffen is wat dat betreft een logische keuze.

Reageer

Reageer