Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Wiv 2017, ofwel: de sleepwet

Idee
39

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV 2017), of sleepwet, verandert de voorwaarden waaronder de AIVD en MIVD mogen aftappen. De huidige wetgeving is niet ontworpen voor smartphones en computers, want deze stamt uit 2002.

Wat gaat er veranderen?

  • Aftappen op kabels (daar valt ook moderne smartphone communicatie onder) mag nu alleen gericht - op een enkel individu. De nieuwe wet maakt aftappen op groepen ook mogelijk. Internetverkeer van een grote groep kan dan worden gescand op herkomst, bestemming en type. Een dergelijke zoekvraag moet worden gecontroleerd door een onafhankelijke toezichthouder. Gegevens die niet belangrijks zijn voor het onderzoek moeten direct worden vernietigd. Deze zoekvraag is het zwaarste nieuwe middel en heet formeel onderzoeksopdrachtgerichte interceptie.
  • De AIVD en MIVD krijgen een reeks bijzondere bevoegdheden, waaronder het doen van DNA onderzoek (artikel 42) en het hacken van apparaten (zoals smartphones en laptops, artikel 45).
  • Organisaties worden verplicht om te helpen bij het delen en ontsleutelen (waar mogelijk) van gegevens (artikel 57).
  • Gegevens mogen worden gedeeld met diensten in het buitenland (hoofdstuk 6)

De wet is op 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer. Op 21 maart mogen we naar de stembus om bij het raadgevend referendum voor of tegen de sleepwet te stemmen. Stem jij voor, of juist tegen? En waarom?

Argument voor

Huidige wetgeving is niet ontworpen voor moderne communicatie via internet

De huidige wetgeving voor de AIVD en MIVD is al meer dan 15 jaar oud en is daarmee niet geschikt voor de huidige technologie. Nu mogen ze alleen communicatie die door de lucht gaat aftappen, maar vrijwel alle communicatie verloopt vandaag via het internet en daarmee uiteindelijk vrijwel altijd via glasvezel - en dus bekabeld. Deze wijziging is nodig om onze veiligheidsdiensten het gereedschap te geven om hun werk te kunnen doen en boeven op te sporen.

Reageer

Wie deugd vreest niks

Mensen die niks te verbergen hebben stemmen ja, de rest zal nee stemmen. Privacy stierf toen Facebook geboren werd. Snowden kijken is een aanrader voor ieder die twijfels heeft en zegt dat privacy nog bestaat.

Reageer
Arthur

Dus omdat privacy toch al verdwenen is kan je net zo goed voor de wet stemmen bedoel je?

Reageer

Moderne digitale technieken moet je voorblijven.

Criminelen, terroristen, cybercriminelen en misschien zelfs minder democratische regimes schromen niet om de modernste technieken te gebruiken om kwaad te doen. Onszelf beveiligen met (nog) modernere middelen is onmisbaar om het veilig en leefbaar te houden. Niets doen is geen optie tenzij we een lagere veiligheid accepteren.

Reageer

De politie tapt de telefoon al 7x zo veel af als gemiddeld als in de usa.

Dus we hebben helemaal geen privacy. Beter officieel geregeld dan stiekem want ze doen het toch.

Reageer

Er komt een toezichthouder bij die er eerst nog niet was

Dee wet introduceert ten opzichte van de oude wet een nieuwe toezichthouder in de vorm van de TIB. Die bestond nog niet onder de vorige wet. Daar zitten drie leden in, waarvan twee oud-rechters en één deskundige in de persoon van Ronald Prins. Het toezicht is versterkt doordat de TIB van te voren moet nagaan of de minister rechtmatig toestemming heeft gegeven voor de inzet van bijzondere bevoegdheden door de diensten. Als de TIB van mening is dat deze toestemming onrechtmatig is gegeven, dan komt die te vervallen en vervalt daarmee de basis voor de inzet van de bevoegdheid. Verder regelt de wet sommige praktijken die eerder niet expliciet in de wet genoemd waren, zoals het hacken via een derde, het geautomatiseerd opvragen van gegevens en dna-onderzoek.

Bron: tweakers.net

Reageer

Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan grootschalig aftappen

Om de bevoegdheid om grootschalig te tappen in te zetten, is toestemming nodig van de minister van Binnenlandse Zaken en de TIB (toezichthouder). Daarbij gelden de vereisten van subsidiariteit, proportionaliteit en doelgerichtheid. Dat eerste houdt in dat er geen lichter middel mag zijn om het doel van de opdracht te bereiken. Is dat er wel, dan moet dat ingezet worden. De tweede eis houdt in dat de zwaarte van het middel en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die de inzet ervan teweegbrengt, in balans moeten zijn met het doel. De derde eis houdt in dat er een bepaald doel met de inzet gediend moet zijn en dat dit dus niet achteraf nog vastgesteld kan worden.

Bron: tweakers.net

Reageer

Argument tegen

Signaal afgeven dat privacy belangrijk is

Het kabinet heeft al aangeven de uitkomst van het referendum te negeren, dus een stem heeft geen directe invloed op de invoering van de wet. Wat overblijft is een signaal: als niemand kraait naar het inleveren van privacy, dan zullen politici er eerder voor kiezen om verder gaande maatregelen te nemen. Een stem tegen de wet geeft aan: tot hier en niet verder.

Reageer

Bewaartermijn van 3 jaar is onnodig lang

In de nieuwe wet staat dat vergaarde informatie van onschuldige burgers maximaal 3 jaar mag worden bewaard. Dit lijkt mij onnodig lang en daarmee een grote inbreuk op privacy.

Reageer

Geen heldere definitie of harde grenzen aan grootschaligheid

Grote hoeveelheden data opslaan van een brede groep is met de Wiv 207 mogelijk, maar het is niet duidelijk hoe groot deze groep mag zijn. Hele wijken, steden of nog grotere groepen zouden in de gaten kunnen worden gehouden.

Reageer

Data en dna profiel tijdlijk opslaan in nederland, onbeperkt bij partners

Hoewel ik de specifieke details van de wet niet ken, kunnen, zonder expliciet verbod op het uitwisselen van verzamelde gegevens met andere inlichtingendiensten, alle gegevens simpelweg worden uitgewisseld (met bijv. de VS of het VK). Daarna is de desbetreffende wetgeving niet meer van toepassing en kunnen de gegevens onbeperkt gebruikt worden.

Reageer

Bronbescherming journalisten staat op het spel.

Onafhankelijke media zijn de kern van het publieke debat. Op dit moment is er toestemming van een rechter voor surveillancebevoegdheden tegenover journalisten. Straks is het echter mogelijk dat bronnen mee komen in 'de bijvangst', deze gegevens mogen 3 jaar bewaard worden en daarmee zeer ongelukkig voor de journalist. Het belang van de overheid kan nog wel eens haaks staan op die van de journalist. Wanneer journalisten niet meer kunnen werken vanuit volledige vrijheid met bronbescherming kan dit ten koste gaan van onze journalistiek. Het is gek dat er voor advocaten wel een clausule in de wet is opgenomen (communicatie tussen advocaat en cliënt moet direct verwijderd worden wanneer deze in 'de bijvangst' zit), maar niet voor journalisten.

Reageer

Meer data, meer werk, meer informatie mislopen

Na een aanslag horen we wel dat er al informatie bekend was over de dader. Een argument om de diensten juist niet te overstelpen met meer data. Met achterafkennis na de aanslag was het makkelijk zoeken in de hooiberg. Tevoren zoeken in nog meer data wordt moeilijker. Wat je nodig hebt is meer mensenwerk om van data informatie te maken. Dat betekent dus ook preventie. Dat vergt investeringen in wijkagenten die alles weten van en iedereen kennin in de wijk. Vind je het gek dat de aanslagen juist plaatsvinden in landen zonder wijkagenten zoals we in Nederland hebben? Daarnaast, aanslagen zijn zeldzaam. Andere gevaren voorkomen is rationeler.

Reageer

De overheid laat opnieuw zien dat ze de burgers absoluut niet vertrouwd.

Geen waarbirg voor de situatie dat de info oneigenlijk ( lees tegen de burgers) gebruikt kan worden.

Reageer

Als je buurman wordt verdacht dan word jij (ook) afgetapt.

De sleepwet maakt maakt a-selectief inbreuk op jouw privacy.

Reageer

Reacties

Joep Meindertsma

Het is duidelijk dat de huidige Miv wet aan verandering toe is, maar de voorgestelde versie gaat voor mij te ver.

Reageer
molenmill

Zolang wij als burgers ook niet alle dosiers in mogen zien vind ik dat het wederzijds moet gelden en dus hun ook niet zomaar alles van ons moeten kunnen zien zonder toestemming.

Reageer
Kees kleij

Ook nu al komen er signalen over mogelijke terroristische of criminele activiteiten, waar vervolgens door te kort aan manskracht, of andere prioriteiten niets mee wordt gedaan. Regelmatig lezen we na een aanslag dat men de dader al in het oog had. HEt argument dat er dan eerder kan worden opgetreden met invoering van die wet is dus een farce. Wel kunnen heel veel berichten van mensen, die niet s verkeerd hebben gedaan worden onderschept en voor drie jaar bewaard. Dan moet je straks, als je pech hebt, je gaan verantwoorden voor iets dat je een paar jaar terug ooit in een chat of door de telefoon tegen iemand hebt gezegd. Hoe gemeend die opmerking was is niet af te leiden uit een tekst. Ik zie nu ook regelmatig vrij agressieve bewoordingen aangaande de regering, maar of iedereen daadwerkelijk iets zou ondernemen betwijfel ik.

Reageer
Sartoris

Van deze overheid kun je je afvragen of ze wel te vertrouwen is, laat staan in de toekomst. Wie bestuurt het land over 20 jaar?

Reageer
Henk Van de Kerkhof

Dat hele terrorisme-gedoe wordt nu als reden gebruikt om deze wet erdoor te drukken en meer wapens te kopen. Daarmee doe je niets aan de oorzaak van die aanslagen.

Reageer
Ton Delfos

Men weet al genoeg van mij.

Reageer
Remzi Cavdar

De regels (de wet) is te ruim en dat betekent dat iemand dit kan misbruiken vandaag of in de toekomst. Er hoort stevige controle te zijn, maar die ontrbreken.

Reageer

Reageer