Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

CO2 uitstoot belasten

Idee
29

Het uitstoten van broeikasgassen moet gepaard gaan met een belasting.

De University of Cambridge adviseert een CO2-tax van $100,- per ton, wat nu ongeveer €80,- zou zijn. Ik stel voor om een CO2-tax op basis van dit bedrag in Nederland in te voeren.

De Rijksuniversiteit Groningen beveelt aan om ook andere broeikasgassen te belasten, aangezien dit een besparing van 37% t.o.v. gewone CO2 belasting kan opleveren.

Om te compenseren voor de afgenomen de gedaalde koopkracht, moeten andere belastingen worden verlaagd.

Argument voor

Zeer effectief tegen klimaatverandering

Een CO2 tax maakt het relatief duur om vervuilend te leven, waardoor schonere alternatieven aantrekkelijker worden. Dit zorgt ervoor dat er minder broeikasgassen worden uitgestoot, waardoor klimaatverandering wordt geremd.

In Brits-Columbia is een CO2 tax ingevoerd en heeft het geleid tot een afname van 19% in producten waar de belasting op van toepassing was.

Reageer

Geen energiebelasting meer nodig

Nu betalen we over energie gigantische hoeveelheden energiebelasting. Van de 23 cent per kWh betalen we 15,5 cent belasting - ongeveer twee derde (BTW + energiebelasting).

Ik snap het nut van energiebelasting: het stimuleert energiebesparing. Het is echter zo dat het net zo hard duurzame bronnen als niet-duurzame bronnen belast, waardoor de belastingsregeling geen verschuiving naar duurzame energieproductie met zich mee brengt.

Tenslotte is het vreemd dat grootverbruikers vrijwel geen belasting betalen, maar wel een gigantisch percentage van de CO2 uitstoten.

Reageer
Joep Meindertsma

Dat klopt inderdaad, ik heb het aangepast. Dank voor de verbetering.

4 reacties

Werkt ongeacht de economische conjuctuur

Zowel bij hoog- als bij laagconjunctuur zal er met een CO2-belasting een prikkel worden gegeven om CO2 uitstoot te reduceren.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het emissiehandel systeem, waar (bij een niet adequaat aangepast emissieplafond) bij een laagconjunctuur de prikkel voor CO2-reductie zal verdwijnen.

Reageer

Creëert sterke duurzaamheidssector in nederland

Duurzame technologieën groeien snel, en een CO2 tax kan helpen bij het snel laten groeien van de duurzaamheidssector in Nederland. Zo worden we koploper en houden we een economisch competitief voordeel.

Reageer

Creërt bewustzijn over uitstoot broeikasgassen

Een CO2-tax geeft mensen op een heel directe manier feedback over hoe vervuilend bepaalde goederen en diensten zijn. Wanneer mensen zich bewust zijn over wat de grootste boosdoeners zijn, wordt het vinden van oplossingen en het creëren van draagvlak makkelijker.

Reageer

Geen oneerlijke verdeling emissierechten meer

Het huidige emissie verhandelings systeem gebruikt het zo genoemde 'grandfathering'. Dit is een methode waarbij de initiële uitstootrechten worden gebaseerd op uitstoot in het verleden. Dit is oneerlijk voor bedrijven/sectoren die in het verleden al veel hebben gedaan aan het reduceren van CO2-uitstoot. Met een CO2-belasting is het speelveld voor iedereen gelijk: voor elke ton CO2 die een bedrijf uitstoot dient er betaalt te worden.

Reageer

Grote inkomsten voor overheid

Met deze nieuwe vorm van belasting kan het begrotingstekort (deels) gedicht worden. We stoten in Nederland jaarlijks ongeveer 170 miljoen ton aan CO2 uit. Een belasting van 70 Euro per ton zou dan ongeveer 12 miljard Euro per jaar opleveren. Dat is evenveel als we nu ontvangen aan gasbaten, en meer dan de helft van het begrotingstekort.

Reageer
Joep Meindertsma

Het kan zo zijn dat er over 30 jaar geen CO2 meer wordt uitgestoten (laten we het hopen), maar tot die tijd kan het echter wel om een flink groot bedrag gaan.

2 reacties

Eerlijke vorm van belasting

De vervuiler betaalt, niet iemand anders. Dat is rechtvaardig, eerlijk en logisch.

Reageer
jonathan wespen

nee hoor, de klant moet er in tweede instantie ook gewoon voor betalen

2 reacties

Maakt Nederland minder afhankelijk van Russisch gas

Onze gasvoorraden worden snel kleiner. Door CO2 uitstoot te belasten, zal meer energie geput worden uit duurzame, zelfvoorzienende bronnen, waardoor onze afhankelijkheid van geïmporteerd gas stukken kleiner zal worden.

Reageer

Andere subsidies kunnen worden afgeschaft

Door activiteiten die broeikasgassen uitstoten te belasten, worden alternatieven vanzelf goedkoper en daarmee aantrekkelijker. Zo kopen mensen dus eerder zonnepanelen en elektrische auto's, zonder dat hiervoor subsidies nodig zijn.

Reageer
Joep Meindertsma

Je hebt een punt: er zijn inderdaad gevallen waarbij het weghalen van de subsidies na het invoeren van een aanzienlijke CO2-tax nog niet genoeg gestimuleerd worden. Dit zal echter slechts op een beperkt deel van de...

2 reacties

Argument tegen

Minder efficient dan emissierechten handel

Alle bedrijven en alle producten zullen eenzelfde belasting moeten betalen. Door een dergelijke uniform belastingstelsel zal de CO2-reductie niet op de meest kosteneffectieve manier gebeuren.

Alle bedrijven zullen immers alleen voor zichzelf een afweging maken of CO2-reductie kosteneffectief is (de kosten voor het reduceren van één ton CO2 lager is dan de CO2-belasting). Dit terwijl het huidige emissie verhandelings systeem ervoor zorgt dat CO2-reductie daar gebeurt waar het het goedkoopst is. Immers, als het ene bedrijf goedkoper zijn/haar CO2 kan reduceren, zal een bedrijf die daar meer kosten voor moet maken daar graag aan mee willen betalen.

Een CO2 belasting zorgt dus voor een minder economisch efficiënte reductie van CO2.

Reageer
Joep Meindertsma

Een CO2 belasting is wel degelijk effectief, maar je hebt gelijk: het mist het marktwerkings mechanisme van handel in emissierechten Helaas is de hoogte van de huidige prijs voor CO2 emissies zo laag, dat ze...

Reageer

Lastig te meten / berekenen bij geïmporteerde producten

Dit voorstel vereist het bijhouden van broeikasgassen uitstoot van alle activiteiten en producten. Bij fossiele brandstoffen is dit zeer gemakkelijk te berekenen, maar wanneer je producten importeert is dat meestal niet het geval. Dan moeten we schattingen gaan maken die mogelijk niet zo accuraat zijn.

Reageer
Maarten Staats

Dit geldt ook voor het huidige emissie verhandel systeem (emission trading system). Er is dus nu al blijkbaar een (semi-)objectieve manier gevonden om de uitstoot vast te stellen.

Reageer

Een CO2 belasting is beperkt flexibel

Een CO2-belasting zal voor één of meerdere jaren vast komen te liggen. Hierdoor is er lastig aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het is erg lastig om een economisch optimale prijs uit te rekenen omdat het moeilijk te bepalen is wat de precieze effecten zijn in de praktijk. Hierdoor bestaat er een grote kans dat er een te lage prijs gekozen wordt, wat ervoor zorgt dat de CO2-reductie te laag is. Of juist een te hoge prijs, waardoor de kosten voor de samenleving onevenredig hoog uitpakken.

Reageer
Joep Meindertsma

Dit probleem is op te lossen door de CO2 belasting wél flexibel te maken. Zo kan er iedere x aantal jaar een commissie besluiten hoe hoog de CO2 tax gaat zijn voor de aankomende jaren.

Reageer

Schaadt koopkracht burgers

Goederen en diensten die veel CO2 uitstoten, zoals vliegen, het kopen van een auto of het dagelijks eten van vlees zullen een stuk duurder kunnen worden. De koopkracht zal dalen, en dat zal vooral de armsten raken.

Om voor dit effect te compenseren, moet bijvoorbeeld de BTW of inkomstenbelasting worden verlaagd.

Reageer
Maarten Staats

De effecten van klimaatverandering (zoals beschreven door het merendeel van de wetenschappers) zouden nog een veel grotere kostenpost betekenen en daarmee de koopkracht van de burgers in grotere mate schaden dan een...

Reageer

Het zorgt niet voor een oplossing

Een dergelijke belasting is slechts symptoombestrijding. Het werkt beter om bedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Als je dan toch de CO2 uitstoot van een bedrijf moet gaan meten dan kun je net zo goed een top 50 van de nationale CO2 uitstoot maken. Geen enkel bedrijf dat daar in wil staan.

Reageer
Joep Meindertsma

Het zorgt er voor dat er minder uit wordt gestoot, aangezien de vervuiler extra moet betalen. Huidige onderzoeken tonen aan dat de prijs van CO2 uitstoten verhogen de meest effectieve manier is van CO2 uitstoot tegengaan...

Reageer

Schaadt zware industrie

Sectoren als de staalindustrie of de chemische industrie zullen door deze regeling veel meer belasting moeten betalen, waardoor het voordeliger kan zijn voor de bedrijven om hun activiteiten te verplaatsen naar een ander land. Daarmee gaan inkomsten en banen weg.

Reageer
Maarten Staats

Er zijn natuurlijk veel meer redenen waarom bepaalde bedrijven in een land blijven. Zo kunnen een betrouwbare overheid, hoogopgeleid personeel en goede infrastructuur van groter belang zijn dan alleen de belastingen. Je...

3 reacties

Stimuleer (desnoods gedwongen) innovatie i.p.v. opleggen CO2 belasting.

Om CO2 uitstoot te verminderen moet je besluiten of iets helemaal niet meer te doen of te innoveren. Een bedrijf 'dood' belasten (bijvoorbeeld Tata Steel) is onzinnig. Niet alleen zet je daarbij direct en indirect duizenden mensen op straat maar vanaf de eerste aanslag ontneem je zo'n bedrijf ook een groot deel van de middelen om door te innoveren. Dus ik twijfel heel erg aan de effectiviteit van een CO2 belasting. Het is mijns inziens beter bedrijven te stimuleren, of desnoods te dwingen, een x percentage van de omzet aan CO2 vermindering te besteden middels innovatie in zowel product als proces. In dat geval hoeven ze het geld maar één keer uit te geven en gaat innovatie dus sneller. Dat geldt ook voor afnemers (KLM) van een vervuilend product (kerosine). Het dwingt ze nl. om op zoek te gaan naar alternatieven middels de al dan niet afgedwongen spaarpot. Weet je ook precies waar het geld terecht komt.

Reageer
Joep Meindertsma

De kosten van CO2 belasting worden doorberekend aan de klant, en zal ook gelden voor import. De klap voor een bedrijf zal daardoor meevallen. Tegelijkertijd geef je zo wel een extra prikkel om minder CO2 uit te stoten en...

Reageer

Helpt niet en niet te meten.

Beter is het om bedrijven vrij te stellen van bepaalde belastingen naar mate zij meer CO2 neutraal produceren. Dat mes snijdt aan twee kanten. De producten kunnen dan goedkoper geproduceerd worden en de consument is dan geneigd voor goedkopere duurzame producten te kiezen. Een positieve prikkel is veel beter.

Reageer
Joep Meindertsma

Bedrijven vrijstellen van bepaalde belastingen wanneer ze minder CO2 uitstoten... Dat komt op exact hetzelfde neer als mijn voorstel: belast activiteiten die CO2 uitstoten meer dan activiteiten die dat niet doen Zowel...

Reageer

Elektrische auto's worden onbetaalbaar

De CO2 uitstoot van de productie van een auto moet worden belast. Deze is bij elektrische auto's aanzienlijk hoger dan van traditionele auto's.

Reageer
Maarten Staats

Elektriciteit kan relatief eenvoudig CO2-vrij geproduceerd worden. Dat is erg lastig met de huidige benzine en dieselauto's. Dit betekent dat op middel-lange termijn de brandstof van elektrische auto's CO2-belasting vrij...

2 reacties

Reageer