Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Het associatieverdrag met Oekraïne

Idee
33

Op 6 april mogen we naar de stembus gaan voor een primeur in Nederland: een raadgevend (dus niet bindend) referendum. Het referendum gaat over een associatieverdrag (of associatie-overeenkomst) dat de Europese Unie in juni 2014 met Oekraïne gesloten heeft. Het gaat dus niet over toetreding tot de EU.

Wat zijn de doelen van dit verdrag? (met dank aan Europa-Nu)

  • het bevorderen van vrede en stabiliteit op regionaal en internationaal niveau
  • het versterken van economische en handelsrelaties zodat Oekraïne beter integreert in de Europese markt. Beide partijen moeten daardoor import- en exporttarieven afbouwen.
  • het intensiveren van de samenwerking op het gebied van justitie en veiligheid ter versterking van rechtsstaat, democratie en respect voor fundamentele rechten en vrijheden.

Wat staat er dan zoal in? (met dank aan Wikipedia)

  • De overeenkomst verplicht Oekraïne tot economische, gerechtelijke en financiële hervormingen om zijn beleid en wetgeving af te stemmen op die van de Europese Unie.
  • Oekraïne heeft toegezegd om geleidelijk te voldoen aan EU-normen voor techniek en consumenten.
  • De EU heeft toegezegd om Oekraïne te voorzien van politieke en financiële steun, toegang tot onderzoek en kennis en een voorkeurstoegang tot EU-markten.
  • De overeenkomst verplicht beide partijen ertoe om een geleidelijke convergentie te bevorderen met betrekking tot het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, het Europees Defensieagentschap, en verplicht to ratificatie, uitvoering en/of het overwegen partij te worden bij een groot aantal verdragen.

Wat vind jij? Stem jij voor het associatieverdrag op het referendum op 6 april?

Argument voor

Maakt EU sterker tegen Rusland / Putin

Hoe meer wij als de EU samenwerken met Oekraïne, hoe minder groot de invloedssfeer van Putin wordt. Het associatieverdrag zorgt er voor dat de internationale relatie tussen de EU en Oekraïne wordt verbeterd. Onder andere doordat er in wordt afgesproken dat beide partijen regelmatig zullen vergaderen. Het verdrag heeft daarnaast ook een symbolische waarde die de samenwerking versterkt.

Rusland is hier natuurlijk niet blij mee - die ziet dat Oekraïne steeds meer verwesterd. Dat is voor ons uiteraard gunstig, want zo krijgen wij er een Ally bij!

Reageer
Jurrian Tromp

Rusland heeft een enorm minderwaardigheid-complex. Door Oekraïne meer naar Europa te trekken maakt het de situatie met Rusland niet beter en zullen ze nog meer spierballen gaan tonen. Rusland zal het zien als een...

Reageer

Goed voor de mensenrechten, democractie en de rechtsstaat van Oekraïne

In het associatieverdrag worden eisen opgenomen die de mensenrechten in Oekraïne beter zullen beschermen.

Reageer
Henk Van de Kerkhof

Wij moeten onderhand maar eens stoppen met het opleggen van onze waarden en normen aan andere landen. Laat ze die ontwikkeling zelf doormaken, dan gaat het ook in het juiste tempo.

2 reacties

Economisch zeer gunstig voor Nederland

Nederland is een doorvoerland. We exporteren ontzettend veel - ongeveer 70% van het BBP, wat bijna drie keer zo hoog is als de meeste EU landen (bron: CBS).

Door dit associatieverdrag zal het gemakkelijker en aantrekkelijker worden om producten en diensten te exporteren naar Oekraïne. Hierdoor zullen er nieuwe banen ontstaan in Nederland.

Reageer
Ferry Broeks

De investering valt in formaat misschien wel mee, maar dat neemt niet mijn andere bezwaren weg Je verliest de importheffingen. Hoe verhouden de inkomsten daarvan zich tot de nieuwe inkomsten door extra export? Oekraïne...

3 reacties

Oekraïne wordt een stabieler buurland

Nederland en de EU hebben baat bij stabiele buurlanden. Zeker met zoveel onrust aan onze grenzen. Nederland wil daarom een democratisch en stabiel Oekraïne, dat de blik op Europa heeft gericht. Met dit associatieakkoord kan Oekraïne zich ontwikkelen tot een democratische rechtsstaat met een moderne economie. Om een volwassen democratie te worden moet in Oekraïne de rechterlijke macht worden versterkt, mensenrechten gerespecteerd en corruptie worden aangepakt. Zo wordt het land een betrouwbare partner, waar Nederland goed mee kan samenwerken.

De hervormingen moeten er toe leiden dat Oekraïne op een gelijkwaardige manier met buurlanden om kan gaan. En dat de democratie robuust genoeg is om conflicten op vreedzame wijze op te lossen. Zo ontstaat er stabiliteit aan de Europese grenzen. En dat zorgt voor een veiliger Nederland.

Bron: Rijksoverheid

Reageer
c m

Laten we niet vergeten dat Oekraïne een stabiel land was. Totdat de EU een energie-verdrag Porosjenko toe schoof, waar Putin een stokje voor stak. Voormalig Oekraïne president heeft hier niet slim gehandeld. Maar gezien...

2 reacties

71% van de Oekraïners is voor - 13% is tegen

Er is groot draagvlak voor het associatieverdrag onder de Oekraïense bevolking. Uit een recente peiling (zie artikel NOS) blijkt dat er bijna zes keer zo veel mensen voor het verdrag zijn als tegen.

We moeten deze mensen niet in de steek laten en daarom het associatieverdrag ondertekenen.

Reageer

Wees niet bang, het verdrag zorgt niet voor toetreding EU

Het associatieverdrag gaat niet over het toetreden van Oekraïne tot de EU. Wel zou het verdrag een eventuele toetreding in de toekomst makkelijker maken, doordat het land dan een beter functionerende democratie en rechtsstaat heeft. Dat lijkt mij voor iedereen wenselijk!

Reageer
Joep Meindertsma

Hoewel het verdrag zelf niet direct zal leiden tot toetreding, maakt het toetreding wel meer waarschijnlijk. Of dat ooit een optie is (nu in ieder geval niet), moet later blijken.

Reageer

Argument tegen

Schaadt export naar Rusland

We exporteren per jaar ongeveer 10 keer zo veel naar Rusland dan naar Oekraïne. Hoe veel beter deze overeenkomst onze export naar Oekraïne maakt, het zal de export naar (het veel belangrijkere) Rusland verslechteren. Het associatieverdrag zorgt dus voor economische schade op het gebied van export naar Rusland.

Reageer

EU heeft genoeg zorgen

EU heeft genoeg zorgen aan haar kop: Brexit, Euro, vluchtelingen, groeiend aantal eurosceptici, noem maar op. Wil de EU weer een sterke speler in de wereld worden moet het eerst de diepere integratie op orde krijgen. Het kan niet twee strategieën gelijkertijd bewandelen: uitbreiden en verdiepen. De EU is te gretig met het uitbreiden van haar territorium dmv een associatie verdrag met Oekraïne.

Reageer
Michiel van den Ingh

Ironisch genoeg krijgt de EU nog meer taken en zorgen door het associatieverdrag met Oekraïne niet te tekenen. Het verdrag is al lang geleden uitgedacht en is al zo goed als in werking. Door nu tegen dat verdrag te...

Reageer

Bij zulke belangrijke beslissingen zouden de burgers geraadpleegd moeten.

Geenpeil heeft een referendum gevraagd als signaal aan Brussel en aan Den Haag over de werking van onze democratie. Bij grote, ingrijpende besluiten zou de mening van het volk beter en vaker geraadpleegd moeten worden.

Reageer
Josine Blok

Het nemen van een belangrijk politiek besluit vereist heldere en betrouwbare informatie en democratie veronderstelt discussie over alle voors en tegens van het vraagstuk (deliberatie). Bij een referendum ontbreekt in elk...

2 reacties

Verdeeldheid in Oekraïne zelf - ze kunnen beter neutraal blijven

Ongeveer de helft van de mensen in Oekraïne is voor het aansluiten bij de EU en de andere helft voor het aansluiten bij Rusland. Verder was meer dan de helft (62%) voor het neutraal blijven, aldus de Volkskrant.

Als het aan het volk zou liggen, hoeft er dus geen associatieovereenkomst te komen. Als het land zo verdeeld is, laat het dan vooral niet nu één kant kiezen.

Reageer
Joep Meindertsma

Van de mensen in Oekraïne wil 72% dat we 'ja' stemmen, terwijl slechts 13% wil dat we 'nee' stemmen. Dit blijkt uit een peiling die gisteren is verschenen (zie NOS.nl)...

Reageer

Meer migranten naar Nederland

Door dit verdrag mogen mensen uit Oekraïne vrij de grens over. Zij zullen het in Nederland echt een stuk beter vinden dan in hun eigen land, waar er nu oorlog met Rusland is.

Reageer
Community

Nog niet, maar dit is een opmaat tot...

3 reacties

Kost de EU 11 miljard

In het officiële persbericht vanuit de Europese Commissie staat het heel duidelijk: "In March last year, the EU and European Financial Institutions committed EUR 11 billion in support of Ukraine’s political, economic and financial stabilisation."

Het kost (in ieder geval op korte termijn) een flinke smak geld.

Reageer
Ferry Broeks

Deels leningen, maar ook giften. In de press release (zie argument voor link) staan meer getallen.

3 reacties

Oekraïense bedrijven voldoen niet aan EU standaarden, bedrijven failliet

Volgens onderzoek verricht door Oekraïense wetenschappers, kunnen de meeste ondernemers in Oekraïne niet voldoen aan de strenge Europese regelingen voor producten. Daardoor zal de export nog wel eens tegen kunnen vallen. Dat heeft als gevolg dat lokale (en vooral kleinere) ondernemingen failliet kunnen gaan. Het land zal volgens de onderzoekers afhankelijker worden van export van grondstoffen en landbouwproducten - waar aanzienlijk minder rendement op te halen is. Veel activiteiten zullen naar het buitenland gaan.

Note: het onderzoek is verricht door de 'linkse denktank' Transnational Institute en gefinancierd met een subsidie voor een 'nee' campagne.

Reageer

De overheid is openlijk racistisch

Bij het economisch steunen van Oekraine bevoorder je racisme en nationalisme in oekreine , doordat de huidige overheid openlijk Extreem rechts is , wat blijkt uit immigranten haat en de oprichting van militanten zomerkampen voor kinderen.

Reageer

Reageer